Informatiemiddag zaken doen in Duitsland van Sociale Verzekeringsbank

Informatiemiddag zaken doen in Duitsland van Sociale Verzekeringsbank

U wilt uw kansen vergroten in Duitsland?
Misschien wilt u een opdracht uitvoeren in Duitsland, personeel uitzenden of uitlenen. Of u wilt personeel uit Duitsland in dienst nemen.
Als u de stap maakt om te ondernemen in Duitsland, heeft dat meestal gevolgen voor de sociale verzekeringen zoals AOW en arbeidsongeschiktheid. Voor uzelf als zelfstandige of voor uw personeel.
Het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) geeft voorlichting aan werkgevers en zelfstandigen die vanuit Nederland zaken willen doen in Duitsland.

Informatiebijeenkomsten
Het Bureau voor Duitse Zaken organiseert in het najaar van 2018 vijf informatiebijeenkomsten voor werkgevers, zelfstandigen, intermediairs, payroll-organisaties en/of HR-medewerkers. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt u bijgepraat over de nu geldende regelgeving en geplande veranderingen.

Op het programma staat in ieder geval:
– Internationaal werken en sociale zekerheid;
– Nederlands-Duits belastingverdrag;
– Checklist voor werken in Duitsland;
– Arbeidsrecht.

De informatiemiddag in Venlo is op donderdag 13 december van 13.00 – 17.30 uur.

De SVB brengt voor deelname aan de informatiebijeenkomst € 139,00 per persoon in rekening. Snelle beslissers kunnen gebruik maken van de Early Bird en betalen bij inschrijving van meer dan vier weken voor de betreffende bijeenkomst slechts € 109,00.

klik hier voor de andere data en meer informatie.

Translate »