Inloopavond uitbreiding A73 bij knooppunt Zaarderheiken

Inloopavond uitbreiding A73 bij knooppunt Zaarderheiken

VENLO | BLERICK – Rijkswaterstaat nodigt belangstellenden uit voor een inloopavond op 3 oktober a.s. over de uitbreiding van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken. De oostelijke parallelbaan krijgt hier een extra rijstrook.

Het verkeer dat vanuit Roermond via de A73 naar Venlo rijdt staat bij knooppunt Zaarderheiken dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de hoeveelheid verkeer niet goed verwerken. Dat komt omdat er maar één doorgaande rijstrook is.

Projectmanager Jeroen Maas van Rijkswaterstaat legt uit wat er nu gaat gebeuren: “Op de oostelijke parallelbaan komt een extra rijstrook om de doorstroming en veiligheid op de A73 richting de A67 te verbeteren. Hierdoor blijft de regio Venlo een aantrekkelijk gebied voor bedrijven en inwoners. Op 3 oktober vertellen we u graag waar we staan in de voorbereidingen.”

Inloopavond gericht op processtappen
De inloopavond op 3 oktober a.s. geeft inzicht in de stappen die Rijkswaterstaat conform de tracéwet doorloopt om tot realisatie te komen. Detailvragen zijn in deze fase nog niet te beantwoorden. Simpelweg omdat onderzoeken nog niet zijn afgerond. Medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen deze avond wel een toelichting geven op het proces, het wegontwerp en de lopende onderzoeken. De inloopavond vindt plaats op 3 oktober a.s., tussen 19.00 en 20.30 uur, in de Egelantier in Blerick (Egelantierstraat 105A).

Planning
Op dit moment bereidt Rijkswaterstaat het ontwerptracébesluit voor. Hierin staat hoe de extra rijstrook ingepast wordt in de omgeving. In het eerste kwartaal van 2020 is hier formeel inspraak op mogelijk, via een zienswijze. Rijkswaterstaat organiseert daarom in deze periode nogmaals een informatiebijeenkomst. Later in 2020 volgt het definitieve tracébesluit. In 2021 kan dan gestart worden met de realisatie van de extra rijstrook van de oostelijke parallelbaan van de A73.

Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/a73zaarderheiken voor meer informatie over de verbreding van de oostelijke parallelbaan van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken.

Translate »