Input gevraagd ontwerp klimaatakkoord

Input gevraagd ontwerp klimaatakkoord

Het ontwerp-klimaatakkoord voorziet ook een ambitieuze verduurzaming van de gebouwde omgeving en dus ook van bedrijfspanden. Dat raakt ondernemers in hun hoedanigheid als bedrijfseigenaar in alle sectoren. LWV wil samen met VNO-NCW en MKB-Nederland graag een goed beeld krijgen van de plannen en verwachtingen van ondernemers op dit punt. Dat kan nuttige informatie bieden voor het ontwerp-klimaatakkoord en aandachtspunten die we daarbij naar voren moeten brengen, maar ook inzicht in welke handvatten ondernemers hierbij nuttig achten.

We zouden het zeer waarderen als u daarom deze vragenlijst www.energietransitie.onderzoek.nl in willen vullen (uiterlijk 10 juni). De uitkomsten van de vragenlijst zal LWV dan (anoniem) delen.

Translate »