Enquête zakendoen Duitsland: Commissie Internationalisering Ondernemend Venlo

Enquête zakendoen Duitsland: Commissie Internationalisering Ondernemend Venlo

Is uw bedrijf al actief aan de Duitse zijde van de grens of is Duitsland nog een blinde vlek? Of wellicht heeft u wel eens overwogen om zaken te doen in Duitsland, maar ontbreekt het aan de juiste kennis en vaardigheden die nodig zijn op de Duitse markt?

De Commissie Internationalisering van Ondernemend Venlo wil u graag helpen in het verkennen en ontdekken van de Duitse markt. Het is onze droom dat in de toekomst de andere zijde van de grens als onderdeel van “onze” regio wordt gezien, waardoor het potentieel aan de Duitse zijde van de grens optimaal benut kan worden door het bedrijfsleven. Wanneer die droom verwezenlijkt wordt, is er binnen een cirkel van 100 km sprake van een markt die net zo groot is als heel Nederland.

Om onze droom te kunnen verwezenlijken, stelt de Commissie aan u voor: de internationaliseringsscan. Deze scan is bedoeld om bedrijven binnen Ondernemend Venlo op weg te helpen of te ondersteunen in de grensoverschrijdende business. Om allereerst een beeld te krijgen van uw wensen, behoeften en acties wat betreft de Duitse markt, vragen wij u om deze enquête in te vullen (bij voorkeur door de afdelingsleider P&O). Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 5 tot 10 minuten.

Op basis van deze inventarisatie ontvangt uw bedrijf enerzijds een Duitsland-analyse op maat en anderzijds een actiepakket op maat. Als volgende stap binnen de internationaliseringsscan, neemt de Commissie u in de toekomst graag aan de hand om de strategie om te zetten in concrete grensoverschrijdende acties.

Met de resultaten van het onderzoek zal vertrouwelijk worden omgegaan. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zullen de door u ingevulde antwoorden op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Uit magazine Ondernemend Venlo juli 2018:

Translate »