Investeer in techniekonderwijs en verlaag de loon- en inkomstenbelasting

Investeer in techniekonderwijs en verlaag de loon- en inkomstenbelasting

VENLO – Een reactie op de miljoenennota van LWV voorzitter Giel Braun: ‘Investeer in techniekonderwijs en verlaag de loon- en inkomstenbelasting. Op die manier kunnen werknemers op korte termijn én in de toekomst -meer dan in het verleden- meeprofiteren van de toegenomen welvaart van ons land’. 

Investeer in duurzaamheid
Overheid en bedrijfsleven moeten zich blijven inspannen voor voldoende instroom in technische opleidingen, op alle niveaus. De arbeidsmarkt is onverminderd krap. We moeten er dus alles aan doen om arbeidskrachten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Willen we de jeugd, onze toekomst, ook een kans geven, dan is duurzaamheid een perfect investeringsdoel. We moeten dus onverminderd investeren in duurzaamheid.

Wij zijn verheugd met de voornemens van het kabinet iets extra’s te doen voor de middeninkomens. “Het is tijd dat werknemers dat echt gaan terugzien op hun loonstrookje. De werkgevers hebben op vele plaatsen de lonen reeds verhoogd, maar dat heeft nog onvoldoende geleid tot een netto verbetering. Het wordt nu tijd dat onze werknemers echt meeprofiteren van de toegenomen welvaart.”

Stilstaan is geen optie
Extra middelen voor de regio op het gebied van infrastructuur blijven onverminderd belangrijk. Er staat nog teveel file in Limburg. En ook op het gebied van openbaar vervoer is investeren in de infrastructuur van groot belang. Dit kan ook een bijdrage leveren aan de oplossing van het woningenprobleem omdat men beter en sneller van huis naar werk kan komen.

Pragmatische aanpak stikstof
Tot slot roept Giel Braun de overheid snel met realistisch en pragmatisch beleid te komen rondom het terugdringen van stikstofuitstoot te komen. “De noodzaak van vermindering van de uitstoot van stikstof staat niet ter discussie. We moeten echter voorkomen dat dat verlammend werkt voor ons land. Te veel investeringen staan nu onder druk, ook investeringen die per saldo een gunstig effect op het klimaat hebben.” De LWV wil toe naar een integraal klimaatbeleid waar de stikstofaanpak op enigerlei wijze deel van uitmaakt en denkt hier graag in mee. “Maar geef ondernemers daarbij de ruimte met innovatieve oplossingen te komen.”

 

 

Translate »