J.P. Balkenende spreekt in Venlo bij Limburg Happening

J.P. Balkenende spreekt in Venlo bij Limburg Happening

Op 18 juni organiseerde LWV het jaarcongres in Venlo met als thema Duurzaam ondernemen. Leden van Ondernemend Venlo waren ook uitgenodigd om deel te nemen.

Keynote sprekers
Oud premier Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition benadrukte dat niet alleen grote bedrijven zich moeten inspannen om duurzaam te ondernemen, maar ook kleine bedrijven. Alle burgers kunnen hun steentje bijdragen.

Verder aan het woord Cyrille Depondt, oprichter van Weelec en momenteel werkzaam bij het bedrijf Re Use Materials dat zich bezig houdt met circulair slopen en bouwen van woningen. Re Use Materials wordt gezien als een Limburgse koploper.

Daarna was er tijd om met collega-ondernemers het glas te heffen, ervaringen te delen en kennis uit te wisselen.

Translate »