Jagers, boeren en provincie Limburg zaaien 115 hectare in met speciaal zaadmengsel

Jagers, boeren en provincie Limburg zaaien 115 hectare in met speciaal zaadmengsel

Limburg – Deze week start voor het tweede jaar het Limburgse project ‘Jagers in het Groen’, opgezet door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. In dit project zaaien 30 Limburgse lokale jagersverenigingen, wildbeheereenheden, ongeveer 115 hectaren in met een speciaal zaadmengsel. De wildbeheereenheden doen dat in goed overleg met de deelnemende grondeigenaren. Het totaal aan ingezaaid gebied komt qua grootte neer op ongeveer 175 voetbalvelden, verdeeld over 426 percelen in de gehele provincie Limburg. Vorig jaar was dit nog 70 hectare.

Jagers in het Groen is een project van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarbij jagers en wildbeheereenheden worden gestimuleerd om lokaal natuur verbeterende maatregelen te treffen. Toen dit in Limburg werd opgezet, resulteerde dit in een project waarbij lokale jagers in overleg met de boer/grondeigenaar op zoek gaan naar geschikte overhoekjes, akkerranden en wildakkers. Voor de periode van één jaar werden deze stukjes grond toen ingezaaid met een speciaal zaadmengsel. In augustus 2020 bezocht gedeputeerde Carla Brugman één van de deelnemers en sprak daar lovende woorden over het project Jagers in het Groen.

Bereidheid grondeigenaren gegroeid
De gedachte achter het Limburgse project is om op een zo laagdrempelig mogelijke manier zoveel mogelijk deelnemers bijeen te brengen. Omdat er doorgaans goed en regelmatig contact is tussen jager en grondeigenaar en de grondeigenaren in deze samenwerking niet aan langdurige verplichtingen vast zitten, was het eerste jaar de deelname al onverwacht hoog. In 2021 is die nog verder gegroeid. Dit jaar is twee derde van de beschikbare grond eigendom van particulieren (veelal boeren, maar ook veel particulieren) en voor een derde van de provincie. Grondeigenaren stellen de grond gratis ter beschikking.

‘Hoekjes’ goed voor wild en andere diersoorten
Een gebied dat zulke ‘hoekjes’ met begroeiing herbergt, biedt vaak betere mogelijkheden voor verschillende diersoorten om te overleven. Dit geldt zowel voor wildsoorten als hazen, houtduiven, fazanten en konijnen maar ook voor andere soorten als patrijzen en zangvogels. Dat is ook de reden dat jagers en plaatselijke jagersverenigingen al decennialang tijd, geld en energie steken in natuurverbetering.

Subsidie van provincie Limburg voor aanschaf mengsel
Het zaadmengsel is op advies van de agrarische natuurvereniging “Natuurrijk Limburg” samengesteld uit zomertarwe (50%), zomerhaver, diverse grassoorten, luzerne, margriet, wikke, boekweit, witte en rode klaver, lijnzaad, vlas, erwt, wilde korenbloem, wilde klaproos, gele ganzenbloem, karwij, veldboon, peen, huttentut, erspacette, duizendblad, boerenwormkruid en knoopkruid. Het betreft een meerjarig mengsel. Het mengsel heeft in totaal een waarde van €36.000 en wordt gefinancierd met subsidie van de provincie Limburg.

Zaaiwerk door jagers en boeren
In de komende week zal de Jagersvereniging afdeling Limburg het zaadmengsel rondbrengen naar de 30 deelnemende wildbeheereenheden in Limburg. Deze verzorgen de verdere distributie naar hun leden. De jagers organiseren tenslotte in samenwerking met de grondeigenaren dat de percelen worden bewerkt en dat het zaad eind april wordt ingezaaid.

Translate »