Kick-off werkgroep verduurzaming bedrijventerreinen

Kick-off werkgroep verduurzaming bedrijventerreinen

Op 18 september was de kick-off van de werkgroep verduurzaming bedrijventerreinen. De werkgroep gaat een pilot opzetten voor de verduurzaming van industrieterrein Noorderpoort. De samenwerking moet leiden tot een aantal resultaten die als model gebruikt kunnen worden voor verduurzaming van andere bedrijventerreinen.

De werkgroep bestaat uit een mooie mix van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren energie, klimaatadaptatie (wateroverlast én droogte) en mobiliteit.

Leden van de werkgroep:
Bas van Soest – Voorzitter Industrieclub Noorderpoort Ondernemend Venlo
Hans Aarts – Fontys Venlo
Leon Bastiaans – VerduurZA
Peter Geurts – Océ Technologies
Tim Versteylen – Rabobank
Ruud Janssen – BMW
Martijn Stas – gemeente Venlo
Lidy Rutten – parkmanager Ondernemend Venlo
Sonja Demandt – parkmanager LWV
Mieke Verhaegh – voorzitter commissie innovatie Ondernemend Venlo

Translate »