Koeien in de wei blijft definitief vergunningsvrij

Koeien in de wei blijft definitief vergunningsvrij

WEERT | ROERMOND | VENLO – Boeren kunnen met een gerust hart hun dieren laten grazen in de wei. Dat heeft de provincie Drenthe vandaag bekendgemaakt namens alles provincies in Nederland. Volgens de provincies is het beweiden al onderdeel van de huidige vergunning voor stalemissies en zijn extra vergunningen daarom niet nodig. Voor veehouders betekent dat een einde aan maandenlange onzekerheid.

 “We zijn uiteraard blij met dit resultaat”, zegt LLTB-bestuurslid Theo Coumans. Hij plaatst er echter ook een forse kanttekening bij. “Dat de dieren in de wei mogen is mooi, maar er moet wel wat groeien. Vergunningsvrij bemesten is dus ook van cruciaal belang.”

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet: “Het beweiden van weilanden door vee is al sinds jaar en dag een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering in de veehouderij. De Nederlandse samenleving hecht er dan ook aan dat vee in het landschap aanwezig en zichtbaar blijft. Beweiden is ook in termen van stikstofemissie gunstiger dan het compleet op stal houden van het vee, waarbij urine en vaste mest vermengd raken in de stal. In dat proces komt er stikstof vrij.”

LTO Nederland-bestuurder Trienke Elshof reageert verheugd op het nieuws. “De afgelopen maanden hebben we als LTO in alle provincies keihard gewerkt om het beweiden vergunningsvrij te houden. Nadat de commissie Remkes en minister Schouten eerder al oordeelden dat koeien in de wei moeten blijven, ben ik blij dat de provincies nu definitief de knoop doorhakken. Talloze boeren hebben door de onzekerheid slapeloze nachten gehad en daar komt nu eindelijk een einde aan. Het is fijn dat gezond verstand zegeviert.”

Rechtszaken
Boeren zitten al sinds mei 2019 in onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf. De Raad van State oordeelde toen dat beweiden en bemesten niet vergunningsvrij gemaakt mochten worden onder het PAS. Elshof: “We zijn blij dat de politiek nu definitief heeft bevestigd achter ons te staan. Ik hoop dat dit voor alle claimclubs die rechtszaken tegen individuele boeren voeren reden genoeg is om te stoppen.”

Translate »