Kunnen drones en handhavers samenwerken?

Kunnen drones en handhavers samenwerken?

VENLO – Innovatieve aanpak voor efficiëntere handhaving fout geparkeerde vrachtwagens In de zomer van 2019 zijn er op het industrieterrein in Venlo drones ingezet om fout geparkeerde vrachtwagens in beeld te brengen. Dit proefproject heeft als doel om te kijken hoe innovaties als deze bij kunnen dragen aan het efficiënter maken van de handhaving ervan.

Uit de eerste resultaten komen positieve beelden naar voren. Voorkomen van onveilige situaties In de regio Venlo zijn veel vrachtwagenchauffeurs onderweg. Zij hebben te maken met rustmomenten en zoeken hiervoor een plek, bijvoorbeeld op de beveiligde Truck Parking in Venlo. Toch kiezen chauffeurs er regelmatig voor om langs de weg of op een industrieterrein te parkeren, wat zorgt voor onveilige situaties. De samenwerkende partijen (hieronder benoemd) willen middels deze pilot onderzoeken hoe dit op een innovatieve manier aangepakt kan worden. Combinatie van maatregelen In juli en augustus 2019 zijn gedurende vier avonden testvluchten met drones uitgevoerd in Venlo. In de testfase van juli is gemonitord waar fout geparkeerde vrachtwagens staan en in de testfase van augustus zijn vervolgens maatregelen ingezet om dit te voorkomen.

Met name de combinatie van de waarschuwingsborden, frequente aanwezigheid van de drones en algemene inzet van de handhavers lijkt het meeste effect te hebben op het gedrag van de vrachtwagenchauffeurs. Vervolgstappen Op basis van de eerste bevindingen gaan de partners door met vervolgonderzoek om te kijken hoe het proefproject structureel ingezet kan worden. Zo worden er momenteel testvluchten gemaakt in het donker, om te kijken wat er technisch kan en ook wat de mogelijkheden in de regelgeving hiervoor zijn. Daarnaast wordt er gekeken hoe de pilot structureel bekostigd kan worden. Zou informatie uit deze vluchten bijvoorbeeld ook voor verkeersveiligheidsonderzoek of het detecteren van zwerfafval gebruikt kunnen worden? Samenwerken in innovatie Drones inzetten voor het monitoren van foutief geparkeerde vrachtwagens is nog niet eerder gebeurd in Nederland of Europa. Met deze pilot willen de partners kennis opdoen met de inzet van innovatieve middelen zoals drones. De partners zijn: Antea Group, Venlo, Gemeente Horst aan de Maas, Ondernemend Venlo, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, Rijkswaterstaat en Trendsportal.

Translate »