Ledenbijeenkomst Spikweien 10 september 2018

Ledenbijeenkomst Spikweien 10 september 2018

Op 10 september 2018 werd er voor de ondernemers en leden van Spikweien een bijeenkomst gehouden bij Alt Arce. De opkomst was goed en ook de gemeente was met twee personen aanwezig om informatie uit te wisselen.

Een belangrijk onderwerp was uiteraard de stand van zaken rondom de aanpassing van de rotonde op de rijksweg. Dit heeft nogal wat impact en hier en daar overlast voor de ondernemers. Er zijn goede afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de bedrijven en over de communicatie met de wegenbouwer. Het camerasysteem wordt aangepast aan de nieuwe situatie.

Verder wordt er onderzocht of er duurzaamheidsprojecten kunnen worden opgestart zoals een zonne-energie en restwarmte.

De komende evenementen kwamen aan bod en er werd afscheid genomen van penningmeester Sjaak van Eijndt. Sjaak was meer dan 25 jaar lid van het bestuur als penningmeester:

 

 

 

 

Ook oud-bestuurslid Jac Ewals wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het bedrijventerrein.

Translate »