Lim­burg maakt werk van sta­ges en leer­ba­nen

Lim­burg maakt werk van sta­ges en leer­ba­nen

Limburgs beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheidsorganisaties slaan de handen ineen om het tekort aan stages en leerbanen in deze ingewikkelde tijd zo laag mogelijk te houden. Uit de laatst cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat er in Limburg ongeveer 1000 leerlingen nog geen stage- of leerbaan hebben gevonden voor dit schooljaar. “Genoeg reden om de handen ineen te slaan,” zegt Joost van den Akker, gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport van de Provincie Limburg. “Al in het begin van de crisis hebben we geïnvesteerd in samenwerking. Nu we opnieuw te maken hebben met verscherpte maatregelen is het tijd om een tandje bij te zetten zodat leerlingen hier niet de dupe van worden.”

Het tekort aan plekken verschilt erg per sector en arbeidsmarktregio. “We zien in Limburg vooral problemen in de sectoren zorg en welzijn, ICT, logistiek, mobiliteit en bij de Entree opleidingen,” aldus Mérie Michels van het SBB. “In de regionale samenwerking zijn er al veel tekorten aangepakt doordat nieuwe stages en leerbanen zijn gevonden. Dit doen we door in samenwerking met werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV gericht bedrijven te werven.”

Werknemers van de toekomst
Dit wordt beaamd door Giel Braun, (voorzitter LWV) namens Ondernemend Limburg, de samenwerking tussen de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), MKB-Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). “Voor ons is het heel belangrijk dat leerlingen ook in deze tijd een stage- of leerplek kunnen vinden. Ze zijn immers onze werknemers van de toekomst. Wij roepen onze leden actief op om stage- en/of leerplekken beschikbaar te stellen.”

Ook gemeenten en het UWV dragen hieraan bij. “Onze accountmanagers van de Werkgevers Service Punten hebben veel contacten bij bedrijven en veel ervaring met leren en werken,” aldus Martin de Beer, voorzitter van de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. “De oproep om stage- en leerplekken voor jongeren beschikbaar te stellen kunnen we meenemen in al onze contacten. Daarnaast kunnen we de extra ervaring die we hierdoor opdoen ook inzetten voor onze groep werkzoekenden.”

Actieplan
Daarbij krijgen ze hulp van het SBB. In april is een landelijk actieplan gelanceerd in opdracht van ministerie OCW waarin SBB zich als doel heeft gesteld dat voor elke student in het schooljaar 2020-2021 een stage of leerbaan beschikbaar is. Schooluitval en werkloosheid moet voorkomen worden. “Met dit actieplan werken we samen met regionale partijen. In Limburg gaat dit erg goed. We zien dat iedereen de urgentie van het probleem inziet en er de schouders onder zet”, aldus Mérie Michels. Deze samenwerking biedt ook kansen voor werkenden en werkzoekenden. “Praktijkleren in het mbo biedt veel mogelijkheden voor om- en bijscholing. Ook daar zetten we met dit plan ook sterk op in.”

Ook het onderwijs is hard aan de slag om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een plek krijgen. “Naast het zoeken van bedrijven moeten we ook op zoek gaan naar creatieve oplossingen,” aldus Karel van Rosmalen, voorzitter van het College van Bestuur van Vista College. “Zo kunnen leerlingen soms kwalificaties opdoen in een andere sector. Daarnaast zijn we in gesprek met het Ministerie van Onderwijs over de verplichtingen waaraan we moeten voldoen. We zouden als onderwijsorganisatie veel meer ruimte moeten krijgen om naar regionale oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door sommige activiteiten binnen de faciliteiten school te ondernemen.”

“Als we dit tekort met z’n allen aanpakken voorkomen we dat we hier nog een hele generatie last van hebben,” aldus Joost van den Akker. “We hebben in Limburg onze vakmensen keihard nodig. We kunnen ons niet veroorloven dat een grote groep jongeren geen kans krijgt om een goede opleiding te volgen. Beroepen veranderen in ongekend hoog tempo, zeker in deze crisis. Bijvoorbeeld doordat activiteiten digitaliseren. Iedere werknemer zal gedurende de hele loopbaan moeten blijven leren. Het is dus cruciaal dat we deze groep jongeren nu én straks werk maken om het voor iedere werknemer mogelijk maken om te blijven leren.”

Translate »