LIOF en pro­vin­cie on­der­steu­nen star­tups met over­brug­gings­fi­nan­cie­ring

LIOF en pro­vin­cie on­der­steu­nen star­tups met over­brug­gings­fi­nan­cie­ring

Het kabinet heeft bekendgemaakt 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups (een groeifase verder dan startups) en innovatieve MKB-ers. Deze leningen worden verstrekt via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland. In Limburg gaat LIOF deze uitvoering coördineren. Via de vereiste cofinanciering bij de grotere overbruggingskredieten vanuit o.a. de bestaande ROM-fondsen, is er al sprake van provinciale cofinanciering.

Joost van den Akker (gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport): “De Corona-crisis heeft een enorme impact op Limburgse bedrijven. Ik ben blij dat het kabinet met deze landelijke regeling startups en scaleups te hulp schiet. Startups vielen tot nu toe buiten de boot omdat ze door hun korte bestaan nog geen omzetdaling konden laten zien. Deze regeling biedt eerste hulp voor deze groep ondernemers. Dit is erg belangrijk voor Limburg omdat startups de kern van onze economische structuur en campusontwikkelingen vormen. Limburg telt 2 tot 300 van dergelijke ondernemingen op de vier Limburgse campussen. LIOF is de aangewezen partij om deze regeling uit te voeren omdat zij nauwe contacten met de bedrijven hebben. Maar ook bedrijven die nog niet met LIOF en hun diensten bekend zijn, kunnen daar terecht.”

LIOF
Tys van Elk (directeur LIOF): “Als regionale ontwikkelingsmaatschappijen werken we dagelijks met innovatieve bedrijven. We gaan samen met collega-ROM’s namens het Rijk zorg dragen dat deze €100 miljoen bij startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers terechtkomt.”

Aan de totstandkoming van dit plan is de afgelopen weken zeer intensief samengewerkt tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijks ROM’s, TechLeap en InvestNL. Met InvestNL en TechLeap wordt ook verder gewerkt aan een gezamenlijk programma gericht op innovatieve startups en scale-ups. Het streven is om vanaf 20 april aanvragen van bedrijven voor overbruggingsfinanciering mogelijk te maken.

Startup bedreigd in voortbestaan
Uit een survey van TechLeap blijkt dat 80% van de startups verwacht door de Covid19-crisis in de financiële problemen te komen. 67% zoekt vanwege liquiditeitsproblemen overbruggingsfinanciering. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn jaarlijks betrokken bij ongeveer de helft van de vroege investeringen in innovatieve bedrijven, en daarmee met afstand de meest actieve investeerders van Nederland. Ook uit een diepgaande analyse van de portfoliobedrijven van de ROM’s blijkt dat een groot deel van deze bedrijven de komende periode in acute financiële nood zal komen.

Startups, scale-ups maar ook andere innovatieve bedrijven vallen voor een deel buiten de regelingen die het kabinet tot nu toe had getroffen. Terwijl juist deze categorie ondernemers cruciaal is voor de innovatiekracht en het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Tijdelijke overbruggingsfinanciering
Met de middelen die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt, zullen de ROM’s overbruggingsleningen gaan verstrekken aan innovatieve bedrijven die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het is nadrukkelijk bedoeld als een noodinstrument om te zorgen voor een tijdelijke overbrugging naar “break-even” of een vervolgronde. De hoogte van de leningen varieert tussen de €50.000 en €2 miljoen. Voor grotere financieringsbedragen zullen de ROM’s gaan samenwerken met InvestNL. Waar mogelijk zal er zoveel mogelijk samen worden opgetrokken met private investeerders.

Binnenkort is op www.liof.nl informatie te vinden over de criteria, rente en looptijd van de leningen en de aanvraagprocedure.

Translate »