LWV overhandigt manifest PAS aan provincie

LWV overhandigt manifest PAS aan provincie

LIMBURG – De uitspraak van de Raad van State omtrent het PAS heeft enorme gevolgen voor onze economie. 

Tijdens de landelijke actiedag “Nederland van het slot” heeft LWV directeur Huub Narinx het manifest PAS overhandigd aan de Gouverneur en Gedeputeerde Mackus. Het manifest is ondertekend door meer dan 30 branche en ondernemersorganisaties. ‘In het manifest schetsen zij  de enorme schade van de stikstof- en PFAS-impasse. Ook worden er voorstellen gedaan om Nederland snel weer vlot te trekken, zodat projecten weer door kunnen en banen niet in gevaar komen.

VNO-NCW heeft een taskforce Stikstofproblematiek ingesteld. De doelstelling is om bedrijven te informeren en naar oplossingen te zoeken. Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van de uitspraak maar de informatie die beschikbaar is staat in deze PDF met meest voorkomende vragen weergegeven.

Translate »