Maas Cleanup 19 september: ‘Clean rivers, better business’

Maas Cleanup 19 september: ‘Clean rivers, better business’

Graag willen we aandacht vragen voor een grootscheepse opruimactie die IVN als een van de founding partners van het nieuwe project de Maas Cleanup op zaterdag 19 september organiseert. Samen met het bedrijfsleven streven we ernaar tenminste 5.000 vrijwilligers te enthousiasmeren om zwerfafval op te ruimen in en rond de Maas. Op 25 juni is de website www.maascleanup.nl online gegaan!

Onder het motto “Clean rivers, better business” nemen wij met het Limburgse bedrijven het voortouw om het groeiende zwerfafvalprobleem aan te pakken. De hoeveelheid afval in rivieren, op stranden en in oceanen bewijst dat de gevolgen van onze consumptiemaatschappij groot zijn. Door zelf het goede voorbeeld te geven, roepen wij andere bedrijven op hun verantwoordelijkheid te nemen. Hiermee brengen we maatschappelijk verantwoord ondernemen naar de kern van de zaak.

Focus op de lange termijn
Founding partners DSM, IVN, Nextview, Oostwegel Collection, Salesforce en Viastory Creative Agency hebben zich voor minimaal 3 jaar gecommitteerd aan de Maas Cleanup. We streven ernaar om van Maas Cleanup een groeiende beweging te maken, met jaarlijks terugkerende opruimacties en activiteiten die verdere bewustwording bij bedrijfsleven en burgers vergroten. Onze activiteiten hebben we daarom formeel ondergebracht bij de River Litter Foundation.

Word sponsor, partner of doe mee als burger
We nodigen je uit om je aan te sluiten bij onze beweging. Je toont hiermee je maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf of burger en zorgt zo voor de grond van ons bestaan. Want alleen met aandacht voor je omgeving, is er toekomst. Wil je mee doen? Bezoek dan de website en doe mee!

Translate »