Medewerking MKB gevraagd voor enquete over meerkosten energie

Medewerking MKB gevraagd voor enquete over meerkosten energie

Volgens LWV (VNL-NCW Limburg) is het voorstel voor de tegemoetkomingsregeling voor het energie-intensieve mkb (TEK) zwaar teleurstellend. Om dit goed in kaart te brengen is uw medewerking gevraagd voor een flits-enquete vanuit LWV over de  tegemoetkomingsregeling energie-intensieve mkb.

De tegemoetkoming is volgens het LWV onvoldoende omdat de regeling:

  • slechts 50% van de meerkosten energie vergoedt;
  • pas geldt indien de energiekosten minimaal 12,5% van de totale omzet betreffen, terwijl we een bedrijf normaliter ‘energie-intensief’ noemen wanneer dit 3% is of meer;
  • maximaal € 160.000 vergoedt;
  • pas in Q2 2023 ingaat (weliswaar met terugwerkende kracht en voorschotten).

Met intensieve lobby probeert LWV een betere regeling te realiseren. Om de effecten van de voorgestelde regeling goed in kaart te brengen, willen we u vragen om de verwachte meerkosten energie van uw onderneming met ons te delen. Het invullen van de vragen kost enkele minuten.

Klik hier om de enquete in te vullen: flist-enquete energie-intensieve mkb

Translate »