Meld uw camera aan bij de politie

Meld uw camera aan bij de politie

Medio 2014 is de Nationale politie gestart met het programma Camera in Beeld. Dit naar aanleiding van de grote behoefte vanuit de opsporing. Naar aanleiding van diverse grootschalige onderzoeken kwam steeds vaker het verzoek naar voren, dat het zo mooi zou zijn om vooraf al te weten waar opsporingsmiddelen zoals camera’s hangen.

Camera in Beeld verzamelt gegevens over camera’s waarna die worden ingevoerd in een database. De gegevens in deze database zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde mensen binnen de opsporing en maken zichtbaar:

  1. Wie is de eigenaar van de camera.
  2. Wie is de contactpersoon (persoonlijke bereikbaarheidsgegevens)
  3. Hoe lang worden de beelden bewaard.
  4. Wat moet de opsporing doen om de beelden te krijgen.
  5. Wat ziet de camera ( zichtveldfoto )
  6. Hoeveel camera’s zijn er.

Voor alle duidelijkheid: Camera in Beeld beschikt niet over live beelden, maar maakt gebruik van een zichtveldfoto om vast te stellen wat de camera ziet. Deze zijn dus niet voor derden beschikbaar.

Camera in Beeld draait binnen een beveiligde omgeving op het politie netwerk.

Camera in Beeld beschikt nu al over meer dan 230.000 cameraposities en is een belangrijk onderdeel van de Opsporing geworden.

Nu al is duidelijk dat Camera in Beeld rendement oplevert voor de Branche -organisatie, Justitie en de Politie. De opsporing kan nu vooraf al vaststellen of men wel of niet moet investeren op een camera. Door optimaal gebruik te maken van Camera in Beeld hoeft de politie minder vorderingen uit te schrijven en is het ook niet nodig dat eigenaren van camera’s beelden verstrekken. Dit komt voort uit het feit dat de bewaartermijn bekend is en dat men kan zien wat de camera opneemt.

Voor de toekomst zal het buitengewoon fijn zijn als er vele cameraposities binnen het programma Camera in Beeld bekend zijn. Dit gaat alle partijen helpen en zeker de opsporing.

Onder andere kunt u uw camera (s) aanmelden via:

www.politie.nl/cib   of via QR-code uit onderstaande afbeelding.

Hier kunt u ook meer informatie vinden over Camera in Beeld.

Translate »