Miljoenen steun voor klimaatveranderingen in Limburg

Miljoenen steun voor klimaatveranderingen in Limburg

In de Limburger heeft u kunnen lezen dat er vele miljoenen euro’s van het Rijk aan steun komen voor de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering in Limburg.

Dit schreef Jan Hensels op 20 november:
Tot grote tevredenheid van Waterschap Limburg trekt het Rijk in de periode 2021-2026 driehonderd miljoen euro uit voor de aanpak van wateroverlast en droogte.

Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg verwacht dat Limburg uiteindelijk van dat geld zeker 25 miljoen euro kan binnenhalen. Hij wijst erop dat dat hoger kan uitvallen als er vanuit Limburg voldoende goed onderbouwde projecten worden ingediend. Gezien de knelpunten in Limburg zoals de wateroverlast bij hoosbuien in plaatsen als Meerssen en Oirsbeek en de gevolgen van droogte in onder meer Noord- en Midden-Limburg verwacht Van der Broeck dat dat het geval zal zijn. De criteria op basis waarvan geld wordt toegekend voor knelpunten door klimaatverandering moet nog vastgesteld worden.

Overeenkomst
De dijkgraaf wijst erop dat het geld dat uiteindelijk naar de aanpak van de weersextremen gaat twee keer zo hoog uitvalt, zeshonderd miljoen euro omdat van waterschap en partijen als gemeenten ook bijdrages tegenover moeten staan. Voor de extra steun werd dinsdag een overeenkomst getekend met onder meer minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.
De regeling kan volgens de dijkgraaf pas over een paar jaar ingaan omdat daarvoor de Waterwet aangepast moet worden Om die periode te overbruggen komt er volgens hem wel al voor 2019 en 2020 jaarlijks landelijk telkens tien miljoen beschikbaar. Het waterschap hoopt daarvoor geld projecten in te dienen om de overlast van hoosbuien in Meerssen aan te pakken en droogte in het midden en noorden van Limburg.

Extra
Van der Broeck en bestuurder Josette van Wersch denken dat het werkbezoek dat minister eerder aan het door hoosbuien getroffen Meerssen mee geholpen om alsnog extra geld voor de aanpak van voelbare gevolgen van klimaatverandering vrij te spelen. “Het is niet niks dat we van nul euro naar driehonderd miljoen zijn gekomen”, stelt Van der Broeck.

Rol Ondernemend Venlo
Zoals bekend heeft Parkmanagement B.V. hier een rol in gespeeld: onze Parkmanager Lidy Rutten heeft samen met collega parkmanager Midden-Limburg bijeenkomsten en workshops voor onze ondernemers gehouden. Hierna is Lidy uitgenodigd om samen met Jaap-Kees Koel van Mifa Aluminium de problematiek op bedrijventerreinen onder de aandacht te brengen tijdens een bezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen in Meerssen. Tevens waren wij aanwezig ter ondersteuning in Den Haag tijdens het debat over klimaatadaptatie.

Het project met de workshops was genomineerd voor een prijs bij het Waterschap en zal worden opgenomen in het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

De twee parkmanagers gaan nu samen kijken naar een projectplan om geld los te krijgen voor de uitwerking van diverse ideeën op onze bedrijventerreinen.

Translate »