Ministerie van Justitie en Veiligheid op bezoek

Ministerie van Justitie en Veiligheid op bezoek

Op 21 februari 2024 werden bij Ondernemend Venlo de Cybercrime en Ondermijning experts, onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen (PVO) Limburg, welkom geheten door voorzitter Lizbeth van den Boogaart en parkmanager Lidy Rutten. Algemeen bekend is dat Ondernemend Venlo uitermate actief is, maar dat tijdens deze bijeenkomst de pilot #VenloCyberbewust mocht worden gepresenteerd aan experts op het gebied van Cybercrime en Ondermijning was ook voor ons heel bijzonder.

Tijdens de presentatie werden de voordelen van het #KVO besproken en welke acties er worden ondernomen bij een incident of erger een calamiteit zoals hoogwater en een brand. Tevens was er een rondleiding over de bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo. De genodigden waren verrast, zo hadden ze zich nooit gerealiseerd dat er een haven is en dat er zelfs huisvesting is voor arbeidsmigranten. Ook het bezoek aan de Voltastraat, waar 9 bedrijven afgebrand zijn, maakte een diepe indruk.
Bij ZeroPlex was er een ontvangst met uiteraard vlaai! Rick van Dijk gaf een boeiende presentatie over de pilot. Waarbij er voldoende tijd was om over en weer vragen te stellen, waar dan ook goed gebruik van werd gemaakt. Zo had parkmanager Lidy nog enkele verzoeken inzake het KVO, die ongetwijfeld nog een vervolg zullen krijgen!

Ondernemend Venlo is trots op het team ‘VenloCyberbewust’ en dat is samengesteld door parkmanager Lidy. We danken dan ook Jeroen Duijsens, Peter Cox (beiden van PVO), Rick van Dijk (IT: Zeroplex) en Dennis Cuijpers MSc RE (juridisch: Koenen en Co).

In de komende editie van het magazine O.Venlo kunt u meer lezen over dit bezoek van de experts, hoe de Veiligheidsregio Limburg-Noord en hulpdiensten de gebeurtenissen op bedrijventerreinen ervaren en over de samenwerking hierin. Tevens is er in het magazine een artikel over een ondernemer die verteld over hoe hij de brand aan de Voltastraat heeft ervaren.

Translate »