MKB-Limburg start projecten voor familiebedrijven

MKB-Limburg start projecten voor familiebedrijven

Familiebedrijven zorgen niet alleen voor veel werkgelegenheid, maar zijn ook maatschappelijk van groot belang. Reden genoeg voor MKB-Limburg om het familiebedrijf in de schijnwerpers te zetten. Dat gebeurt door middel van twee projecten gericht op opvolging en innovatie.

Tekst: Wesley Hegge

Het belang van familiebedrijven binnen de economie is groot: driekwart van alle MKB-bedrijven is een familiebedrijf. “Ze zorgen voor tachtig procent van de werkgelegenheid”, zegt Monique Princen, voorzitter van MKB-Limburg. “Ook zijn ze maatschappelijk betrokken, onder andere door sponsoring van (sport) verenigingen. Ze zijn veel meer maatschappelijk betrokken dan bedrijven met een andere bestuursvorm en dat is goed voor de samenleving.”

Opvolging
Als je een eigen onderneming hebt, dan komt op een gegeven moment de tijd om na te gaan denken over opvolging. Veel familiebedrijven worstelen hiermee. MKB-Limburg wil zo veel mogelijk familiebedrijven behouden voor Limburg. Daarom heeft de ondernemerskoepel in Zuid-Limburg een pilot gedraaid rondom dit thema. “Al op de eerste bijeenkomst bleek dat de behoefte aan informatie heel groot is. Ook zitten veel ondernemers echt te wachten op een mogelijkheid om met anderen van gedachten te wisselen over wat er speelt.” Na deze pilot gaat MKB-Limburg van start met drie groepen verdeeld over Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. “Deze groepen komen vier keer per jaar bij elkaar. Enerzijds om informatie uit te wisselen, maar ook zullen er sprekers uitgenodigd worden zoals ervaringsdeskundigen.”

Innovatie
Een belangrijk aspect bij bedrijfsopvolging is innovatie. Veranderingen binnen het MKB volgen zich in razend tempo op. “Denk aan duurzaamheidsvraagstukken, digitalisering en robotisering. Bedrijven moeten innoveren om bestaansrecht te hebben. De nieuwe generatie heeft dat door. Die staat voor de keuze: studeren en iets anders doen of het bedrijf van de ouders voortzetten.” Het andere project gaat daarom over innovatie in het familiebedrijf. In het kader van het programma MKB-deals geeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidie voor dit initiatief. “Het is een samenwerking van provincie Limburg, MKB-Limburg, Maastricht University en Zuyd Hogeschool. Het gaat om het stimuleren van innovatie binnen MKB-bedrijven. Verschillende groepen ondernemers gaan met elkaar aan de slag gedurende twee jaar. Er worden onder meer info- en kennissessies georganiseerd.”

Binnenkort wordt er in Limburg een symposium voor familiebedrijven georganiseerd. Daar wordt nadere informatie over beide projecten gegeven. Ondernemers die interesse hebben, kunnen zich aanmelden via de website van MKB-Limburg.

www.mkblimburg.nl

Translate »