MKB ziet toegevoegde waarde van vakmanschap en werkhouding militairen

MKB ziet toegevoegde waarde van vakmanschap en werkhouding militairen

Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings-commando (DGLC) staat open voor intensieve contacten met de arbeidsmarkt. De eenheid zoekt potentiële militairen graag binnen de regio Limburg/Brabant. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor zowel de regionale bedrijven, als Defensie, een uitdaging het beste personeel te vinden. Op 24 oktober presenteerden de luchtverdedigers zich aan regionale bedrijven en andere belangstellenden.

Tekst: Wesley Hegge

Met een groots evenement voor het bedrijfsleven uit de regio gaf de eenheid haar visitekaartje af. Met het openen van de poorten van de luitenant-generaal Bestkazerne moet intensiever contact ontstaan met de arbeidsmarkt. Dat gebeurde met een uitgebreide uitleg bij verschillende wapensystemen en een paneldiscussie onder leiding van voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal b.d. Bart Hoitink.

Wederzijdse belangstelling
Het netwerkevenement ontstond vanuit wederzijdse belang-stelling van midden- en kleinbedrijven uit de regio en Defensie. Ongeveer 200 belangstellenden woonden de paneldiscussie bij tussen vertegenwoordigers van Defensie en de voorzitter van MKB-Limburg regio Noord, Gijs Hendrikx, en voorzitter van Business Vision Venray, Peter Deriks. Een van de conclusies was dat het DGLC binnen een flexibele krijgsmacht kan zorgen voor een groter wederzijds begrip. Het kan aan de basis staan van samenwerking tussen MKB-Limburg, het (regionale) bedrijfsleven en Defensie. Bij het (regionale) bedrijfsleven bleek er behoefte te zijn tot meer transparantie en contact met Defensie, zodat mogelijke vooroordelen weg zijn te nemen.

Het bleek dat het MKB de toegevoegde waarde ziet van het vakmanschap, ervaring en werkhouding van militairen. Bedrijven zouden daar graag gebruik van maken. Flexibele aanstellingsvormen, talentmanagement en loopbaan-ontwikkeling binnen de ‘proeftuin’ van Defensie zou naast het DGLC ook een toegevoegde waarde voor het MKB kunnen betekenen.

Arbeidsmarkt
Defensie werkt aan een nieuw Human Resources-model dat het huidige Flexibel Personeelssysteem (FPS) vervangt. In verschillende ‘proeftuinen’ probeert het ministerie het beste HR-model te vinden dat aan de wensen van het personeel, de partners, de arbeidsmarkt voldoet. Bij het DGLC is de proeftuin een manier om op lange termijn te kunnen beschikken over voldoende mensen met de juiste kwaliteiten.

Op dezelfde dag is er op het kazerneterrein een wervings-evenement gehouden om potentiële nieuwe collega’s enthousiast te maken voor een functie bij Defensie. Het DGLC heeft zowel Landmacht- als Luchtmacht militairen die onder meer als luchtverdedigers actief zijn, maar ook in andere functiegebieden zoals ICT, transport en logistiek. Ook heeft het DGLC verschillende soorten technici in dienst zoals radar- en generatormonteurs. Ruim honderd jonge belangstellenden zijn in de ochtend door middel van pitches geïnformeerd over diverse vakgebieden binnen de Krijgsmacht waaronder de verschillende wapensystemen binnen de Luchtverdediging, Luchtgevechtsleiding, Grondverdediging. Communicatie- en Informatiesystemen. Tevens hebben de belangstellenden een uitgebreide ‘Static show’ kunnen bezoeken, waarbij ze uitleg kregen over de diverse wapensystemen van het DGLC en Koninklijke Luchtmacht.

Verbinding
Met het netwerkevenement hoopt het DGLC haar verbinding binnen de regio te vergroten. Het openstellen van de hekken van de kazerne was een eerste aanzet tot verdere samenwerking en vergroting van de naamsbekendheid van de luchtverdedigers. De deelnemers bekeken de verschillende wapensystemen van het DGLC en de militairen gaven uitleg over de technische mogelijkheden.

Innovatie en interoperabiliteit zijn voor de luchtverdedigers zaken waarmee ze dagelijks werken. De technische kennis, diverse opleidingen, ervaring en het verantwoordelijkheidsgevoel van militairen zijn aantrekkelijk voor bedrijven uit de regio.

Translate »