Museum van Bommel van Dam werkt toe naar nieuwe natuur in onze leefomgeving

Museum van Bommel van Dam werkt toe naar nieuwe natuur in onze leefomgeving

Kunst gaat veel verder dan exposities, rondleidingen en activiteiten in een museum. Kunst is overal! Dus ook op straat, in de natuur, op scholen en bij bedrijven. Museum van Bommel van Dam werkt daarom met verschillende organisaties aan allerlei projecten, binnen en buiten de muren van het museum. Bijvoorbeeld programma’s die helpen om op vernieuwende manieren te kijken naar actuele, stedelijke vraagstukken. Één van deze projecten is Nieuwe Uitzichten, een samenwerking met Odapark Venray. Binnen dit project ontwikkelen negen makers uit de Euregio een plan dat bijdraagt aan de vergroening van de leefomgeving in Noord-Limburg.

Kunst gaat veel verder dan exposities, rondleidingen en activiteiten in een museum. Kunst is overal! Dus ook op straat, in de natuur, op scholen en bij bedrijven. Museum van Bommel van Dam werkt daarom met verschillende organisaties aan allerlei projecten, binnen en buiten de muren van het museum. Bijvoorbeeld programma’s die helpen om op vernieuwende manieren te kijken naar actuele, stedelijke vraagstukken. Één van deze projecten is Nieuwe Uitzichten, een samenwerking met Odapark Venray. Binnen dit project ontwikkelen negen makers uit de Euregio een plan dat bijdraagt aan de vergroening van de leefomgeving in Noord-Limburg.

Meer groen in de buurt
Klimaatadaptatie en duurzaamheidsvraag-stukken vragen om een andere kijk op onze omgeving. Vergroening speelt daarin op verschillende manieren een rol. Meer ruimte voor natuur gaat hittestress tegen, houdt bij hoosbuien water vast, vangt fijnstof af en komt de biodiversiteit ten goede. Bovendien is groen in de buurt bevorderlijk voor ontspan-ning en welzijn. Meer natuur om ons heen biedt dus veel voordelen. Maar hoe zijn planten of bomen in te passen in de drukke binnenstad, op een parkeerplaats of op een bedrijventerrein? En hoe betrek je bewoners, bezoekers of ondernemers bij nieuwe natuur in hun omgeving? Met dit project wil het museum mogelijkheden in kaart brengen, andere werkwijzen uitproberen en inspiratie bieden voor de toekomst.

Groene impuls in Kloosterstraat
Kunstenaar Judith Reijnders is één van de deelnemers aan Nieuwe Uitzichten. Zij onderzoekt manieren om met de toevoeging van groen een boost te geven aan de belangrijkste winkelstraat van Blerick. Voorbijgangers en ondernemers van de Kloosterstraat vertelden haar dat er van de vroegere sfeer weinig was overgebleven. Judith zag echter een levendige straat waar mensen elkaar ontmoetten en een praatje maakten. Het leidde tot haar voornemen om met haar project beter te laten zien wat er al aanwezig is in de straat. Daarvoor gebruikt ze de metafoor van de tuin: een omsloten gebied dat geborgenheid biedt en waar je wordt uitgenodigd even te ontspannen. In de Kloosterstraat wil de kunstenaar met groene stroken het gevoel van een tuin oproepen. De groene stroken creëert ze door hier en daar klinkers te vervangen door roosters, waar planten doorheen groeien. Op sommige plekken komen de roosters omhoog uit de grond en vormen ze een groen zitje. Om haar plan verder uit te kunnen werken, zette Judith onlangs de contouren van enkele groenstroken op de bestrating uit. De komende maanden zal ze haar plan verder ontwikkelen.

Wandel- en fietsroutes
Tussen juli 2021 en september 2022 verrichten de negen kunstenaars en ontwerpers op hun locatie onderzoek, spreken zij betrokkenen en ontwikkelen ze van daaruit een concept. Dit concept wordt gerealiseerd in september 2022. Museum van Bommel van Dam en Odapark verbinden de locaties vervolgens met wandel- en fietsroutes om het publiek kennis te laten maken met de negen projecten.

Makers en locaties
De deelnemende kunstenaars en ontwerpers gaan met de volgende locaties aan de slag:
• Ingeborg Meulendijks: Dominicanenplein, Venlo
• Lobke Meekes: Ald Weishoès, Venlo
• Atelier NL: Julianapark, Venlo
• Judith Reijnders: centrum Blerick
• Miriam Sentler en Wouter Osterholt: centrum Tegelen
• Mona Steinhäusser: bedrijventerreinen Ondernemend Venlo
• Fabian Seibert: stationsgebied Venray
• Emy Bensdorp: wijken Venray
• Christian Odzuck: Stayerhofweg, Wanssum

Voor meer informatie over Nieuwe Uitzichten zie:
www.vanbommelvandam.nl/projecten/nieuwe-uitzichten

Translate »