Brightlands AgriTech Event 8 oktober 2024

Brightlands AgriTech Event 8 oktober 2024

‘Maak op een interactieve manier kennis met de vele mogelijkheden die AgriTech te bieden heeft’

Een robot die asperges oogst voor ze boven de grond komen. Sensoren die de temperatuur van een paprikaplant in de gaten houden.  Ziekten en plagen in gewassen snel opsporen en aanpakken via data-analyse en kunstmatige intelligentie. Het kan allemaal met de inzet van slimme technologie, ofwel AgriTech. 

De wereldwijde stijgende vraag naar voedsel en de noodzaak om duurzamer te werken, vragen om innovatieve oplossingen in de land- en tuinbouw. Het Brightlands AgriTech Event dat op dinsdag 8 oktober op Brightlands Campus Greenport Venlo plaatsvindt, brengt deze oplossingen in beeld en biedt een platform voor de nieuwste technologieën die de toekomst van de land- en tuinbouw zullen vormgeven: de inzet van drones en sensoren in relatie tot de nieuwste robotica-technieken; een kijkje in de data science analyses van de toekomst en daarmee de inzet van kunstmatige intelligentie (AI).

Wereldwijde transities
AgriTech is het toepassen van nieuwe technologie in de agrifood zoals precisielandbouw, drones, robotica en nieuwe vormen van teelten en gewassen. Volgens Janou van de Vorst, projectmanager Brightlands AI Academy op de campus in Venlo, is AgriTech dé sleutel voor grote uitdagingen waarmee de agri- en foodsector geconfronteerd wordt. “Wereldwijde transities zoals klimaatverandering, de toenemende schaarste aan hulpbronnen en vergrijzing hebben een grote impact op de land- en tuinbouw. Deze ontwikkelingen dwingen deze sectoren om in hoog tempo slimmer, duurzamer en efficiënter te worden. Met nieuwe technologieën is het mogelijk om de productiviteit te verhogen, de impact op het milieu te verminderen én het tekort aan geschikt personeel aan te pakken.”

Eindeloze mogelijkheden
AgriTech kan volgens Janou het leven van een teler echt makkelijker maken. Robotica kan het tekort aan geschoolde arbeidskrachten opvangen. Maar door robotica kunnen arbeidskrachten ook anders ingezet worden. Een robot kan de repeterende werkzaamheden van bijvoorbeeld een productiemedewerker uitvoeren waardoor deze medewerker zich kan focussen op andere taken, zoals – met de juiste scholing – data engineering. Slimme sensoren kunnen de samenstelling van de bodem, de rijpheid van het gewas, het vochtgehalte etcetera meten en via GPS, drones en kaart- en zichtsystemen kunnen velden in de gaten gehouden worden.

“Maar het is wel essentieel dat de beschikbare data, die volop in de agrifood aanwezig zijn, ook gekoppeld worden en er een werkend AI-model uit rolt”, vertelt Janou. “Data alleen zeggen niet zoveel. De computer leert pas echt van de data als hij gevoed wordt met afdoende datasets en daarvan kan leren. Next step is echt kijken en experimenteren met de huidige data en daar een werkend AI-model uit halen. Dan zijn de mogelijkheden eindeloos: een kweker krijgt meer inzicht in zijn teelt en weet hij/zij precies wat er moet gebeuren voor een optimale groei van zijn gewas.”

Innovators
Het Brightlands AgriTech Event biedt bezoekers een unieke kans om in contact te komen met toonaangevende bedrijven en om de nieuwste technologieën en trends in de land- en tuinbouw te ontdekken. Het event bestaat uit verschillende podia, elk met een specifiek thema dat ingevuld wordt door één of meerdere bedrijven die voorlopers zijn op het gebied van teeltoptimalisatie, automatisering & robotica, data & AI en green engineering.

Het doel van dit event is om op een interactieve manier kennis en ervaringen uit te wisselen, en geïnspireerd te raken door de vele mogelijkheden die AgriTech te bieden heeft. “Het programma bestaat uit presentaties, themagesprekken en workshops. Er is een mega hackathon, waar studenten van verschillende studies en niveaus met elkaar aan de slag gaan om tot concrete oplossingen te komen voor challenges van bedrijven. Bedrijven met een uitdagende opdracht kunnen zich nog bij ons melden. We organiseren een innovatietour, zodat deelnemers ook kunnen ontdekken wat er buiten, op het campusterrein, te doen is bij onze innovatieve campusbewoners. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld een kijkje nemen in de gloednieuwe high tech onderzoekskas van het Brightlands Future Farming Institute, waar vanaf 1 september onderzoek wordt gedaan door Universiteit Maastricht naar de land- en tuinbouw van de toekomst. Uiteraard is er ook veel ruimte voor startups en scale-ups in het programma”, vertelt Janou.

Teeltoptimalisatie
Op het podium Teeltoptimalisatie laten experts zien hoe sensoren, drones en satellietbeelden helpen bij het optimaliseren van gewasbeheer én de software die hiervoor gebruikt wordt. Met deze technologieën is het mogelijk om op plantniveau het gewas en de bodem te monitoren, wat leidt tot efficiënter gebruik van bijvoorbeeld water, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Ook de ontwikkeling van nieuwe gewassen speelt hier een belangrijke rol. Een van de innovators op dit podium is BASF Nunhems. Dit bedrijf richt zich op ‘geïntegreerd telen’ – de combinatie van de kennis van de gewastelers met geavanceerde technologie en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Dit leidt voor de telers tot een stabiele, robuuste en reproduceerbare data-gestuurde strategie voor de ontwikkeling van betrouwbare rassen, winstgevende concepten en duurzame oplossingen.

‘Bedrijven met een uitdagende opdracht, kunnen zich nog bij ons melden’

Green engineering
Green engineering is het ontwerpen, commercialiseren en gebruiken van processen en producten op een manier die de vervuiling vermindert, de duurzaamheid bevordert en de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu minimaliseert zonder de economische levensvatbaarheid en efficiëntie op te offeren. Een mooi voorbeeld hiervan is machinebouwer FineField. Dit Limburgse bedrijf heeft een plukrobot ontwikkeld voor het efficiënt oogsten van blauwe bessen met als resultaat: minder verlies van bessen, minder beurse bessen en minder plukkers. “Voor de ontwikkeling van deze machine heeft FineField de samenwerking gezocht met partners zoals een constructiewerkplaats, een ingenieursbureau en een bessenteler. Juist door die samenwerking tussen verschillende disciplines weten ze precies hoe fijngevoelig de plukmachine moet zijn en haalt de machine real-time data op”, vertelt Janou.

Automatisering & Robotica
Op het podium Automatisering & Robotica worden de nieuwste ontwikkelingen in autonome veld-, voer-, snij- en beweidingsrobots gepresenteerd. Deze technologieën kunnen taken zoals zaaien, oogsten en onkruidbestrijding efficiënter en nauwkeuriger uitvoeren dan ooit tevoren. Ook de drones zijn hier goed vertegenwoordigd. Tractor- en landbouwmachinefabrikant John Deere presenteert op dit podium hun nieuwste innovatie.  Janou: “Dit bedrijf heeft speciale nippels (spuitmondjes) ontwikkeld die het mogelijk maken om alleen bemesting en/of gewasbescherming in te zetten daar waar dat echt nodig is. Dat is niet alleen interessant voor de landbouw, ook de tuinbouw kan hiervan profiteren. Juist door te kijken hoe het anders kan, en niet uitgaan van hoe we het altijd deden, ontstaan de mooiste innovaties”.

Data & AI
Data omvat het proces van data engineering, kort gezegd het opschonen van data en de datasets bruikbaar maken, tot aan data science waarmee je analyses kunt doen met de datasets. Kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk om al die data en bronnen te combineren om de computer lerend en voorspellend te laten worden. Tijdens het AgriTech Event staat op dit podium centraal hoe data en AI helpen bij het voorspellen van bijvoorbeeld oogstopbrengsten, het detecteren van ziekten en plagen, en het optimaliseren van teeltstrategieën. Supply Chain Valley en Pharox presenteren het digital product passport. Dit paspoort vergezelt een product op zijn reis door de keten. Het maakt belangrijke data met betrekking tot een product en de herkomst van een product inzichtelijk voor iedereen.

Groeien en bloeien
De campus is volgens Janou een mooi podium voor het event. “De campus is een innovatieve omgeving waar samenwerking centraal staat. Het mooie is dat je hier nieuwe technologieën ook meteen in de praktijk, in het veld, kunt uittesten. We zijn als campus betrokken bij flink wat AgriTech-projecten en er lopen diverse scholingsprogramma’s zoals de Brightlands AI Academy, waar ondernemers hun praktijkcases inbrengen en zelf met data en AI aan de slag gaan. Via dit event willen we ook bedrijven uit de machine- en engineering industrie meer aan onze community verbinden, zodat AgriTech nog meer kan groeien en bloeien op de campus. Maar het gaat niet alleen om bedrijven, ook om studenten. Agrifood is nu een totale onbekende voor bijvoorbeeld studenten Data Science en engineering. Die komen na hun afstuderen vaak bij ICT-bedrijven terecht, terwijl deze sector zo fascinerend is. Dat moeten we echt meer laten zien.”

Grote investeringen
Janou ziet ook nog wel wat uitdagingen als het gaat om AgriTech. “Lang niet alle boeren en tuinders weten het fijne van de technologische ontwikkelingen en de vele mogelijkheden die er zijn. Daarnaast heb je ook behoorlijk wat financiële middelen nodig om in die nieuwe technologieën te investeren. Dat is voor een individuele boer of tuinder best lastig, dus samenwerking is essentieel. Maar ook de wet- en regelgeving kan behoorlijk in de weg zitten, vooral als het gaat over toezicht op robots en de uitwisseling van data. AgriTech kan pas echt goed doorgroeien wanneer kennis meer en centraler wordt gedeeld, wetgeving wordt versoepeld en er meer toegang komt tot subsidies en kapitaal.”

Professionals en pioniers
Bezoekers kunnen zich volgens Janou verheugen op een gevarieerd programma op het event. “Dit evenement is een must voor ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en studenten die op het gebied van AgriTech uitgedaagd willen worden. Het biedt niet alleen waardevolle inzichten en kennis, maar ook de mogelijkheid om te netwerken met gelijkgestemde professionals en pioniers. Van binnen én buiten de agrifood, want de techniek is onafhankelijk van de sector. Het gaat echt om het leggen van slimme verbindingen waardoor nieuwe technieken breed ingezet kunnen worden. Met elkaar innoveren, over sectoren heen, is noodzakelijk om te overleven.”

Het Brightlands AgriTech Event vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2024 op Brightlands Campus Greenport Venlo. Meer informatie en aanmelden www.brightlandsagritech.com.

www.brightlandsagritech.com

Translate »