Container Transport Venlo B.V.

Container Transport Venlo B.V.

Container Transport Venlo B.V. (CTV) is een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in duurzaam intermodaal transport van zeecontainers. Oud CEO Jac ‘Sjaak’ Berden heeft na een indrukwekkende periode van ruim 30 jaar het directeurschap overgedragen aan zijn zoon Loek (31). Met deze overdracht wordt Loek een van de jongste CEO’s in de regio. Hij zet zich niet alleen in voor het succes van CTV, maar ook om jong talent in Venlo, de logistieke hotspot van Nederland, te behouden.

Loek Berden heeft het voormalig kantoor van zijn vader Jac overgenomen, dat uitkijkt op de Venlose containerhaven. Sinds 1 november 2022 is hij officieel directeur van het nog altijd groeiende bedrijf, dat in de jaren ‘80 werd opgericht door zijn oom Hai Berden. Enkele jaren na de oprichting heeft Jac de leiding van het bedrijf op zich genomen en de focus verlegd van het wegvervoer naar intermodaal transport. Loek legt uit: “Mijn vader zag een toekomst in het verplaatsen van goederenvervoer via de weg, naar transport over water en het spoor.” Jac voegt toe: “Sinds onze start is het doel van CTV om het meest efficiënte intermodale traject voor klanten samen te stellen, waarbij het gedeelte over de weg zo kort mogelijk wordt gehouden.” Waar het bedrijf ooit startte met één locatie en drie medewerkers, is het uitgegroeid tot een team van 65 man sterk en twee extra vestigingen in Duisburg en Basel. Jac: “Ondanks dat we in logistieke termen nog steeds als een ‘kleinschalig’ bedrijf worden gezien, bedienen we een uitgebreide Europese markt en vervoeren we jaarlijks meer dan 100.000 containers.”

Loek, die sinds 2014 in diverse functies binnen het bedrijf vervulde, heeft automatisch stapsgewijs zijn taken overgenomen. “Door de corona-periode moest mijn vader noodgedwongen meer thuiswerken. Dit maakte het voor hem gemakkelijker om bepaalde zaken los te laten en over te dragen aan mij. Toen mijn vader afgelopen jaar ook nog de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, heeft hij mij officieel benoemd tot directeur van CTV.” Ondanks Jac’s pensionering is hij nog regelmatig aanwezig op kantoor. “Iedereen die mijn vader kent, weet dat hij graag onder de mensen is. Hij is dan ook nog iedere maandag en dinsdag op kantoor om, zoals hij het zegt, “de mensen een beetje te vervelen”. Dat aspect is onvervangbaar,” zegt Loek met een lach.

Hecht team
“CTV is een familiebedrijf waar hard gewerkt wordt in een informele sfeer”, vertelt Loek. “Ons team bestaat voornamelijk uit jonge werknemers tussen de 25 en 35 jaar, waarvan 40 procent vrouw is. Omdat we openstaan voor het aannemen en opleiden van nieuwkomers in het vak, heeft niet iedereen die hier start een logistieke achtergrond. Het is prachtig dat zij al snel ontdekken dat deze sector niet alleen ‘loodsen en vrachtwagens’ omvat maar juist heel divers en uitdagend is.”

Op allerlei gebied neemt CTV initiatief om aan-trekkelijk te blijven als werkgever voor het jonge talent op kantoor. Denk aan het aanbod van opleidingen en workshops, gratis fruit, regelmatige lunches, vrijdagmiddagborrels en personeelsfeestjes. Bovendien is er door Hai, Corry en Jac Berden de ‘Blue Foundation’ opgericht; een stichting die diverse activiteiten organiseert en jaarlijks een nettobudget van 850 euro uitkeert aan elke medewerker. Loek verduidelijkt: “Het enige vereiste is dat dit budget uitsluitend besteed mag worden aan niet-werk gerelateerde zaken, zoals een creatieve cursus, schoonheidsbehandeling of de kinderopvang. Het belangrijkste is dat het bedrag bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn.”

Voorzitter Supply Chain Valley
Loek is door Peter Pardoel, voorzitter van Supply Chain Valley, gevraagd als voorzitter van de bouwsteen ‘Young Professionals’. In deze samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid in de regio Noord-Limburg wordt nauw samengewerkt aan projecten op het gebied van duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie, digitalisering, inno-vatie, infrastructuur en mobiliteit. “Naar mijn mening is onvoldoende zichtbaar wat er allemaal in de logistiek gebeurt en welke leuke kansen er liggen. Zelf heb ik namelijk ook eerst een financiële studierichting gevolgd om er later pas achter te komen hoe leuk de logistiek eigenlijk is. Daarnaast is Venlo al jaren één van de grootste logistieke hotspots van Europa. Toch zien we helaas de toestroom van jongeren in onze de branche afnemen. Om nieuw jong talent aan te trekken en in de regio te behouden, hebben we daarom de groep ‘Young Professionals’ samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Gezamenlijk hebben wij de ambitie om de logistiek in de regio zichtbaar te maken en de Young Professionals hier een toekomstgericht perspectief te bieden.”

Toekomst
De laatste jaren heeft Loek met het oog op auto-matisering enkel nog zelf-ontwikkelde software systemen geïmplementeerd. In de nabije toekomst wil hij deze automatisering en digitalisering verder doorzetten. “Ik ben geïnteresseerd in innovatie op het gebied van technologie, zoals Artificial Intelligence (AI) en wil dit inzetten waar mogelijk. Ik vind het mooi als we door automatisering de mensen meer een controlerende rol kunnen geven in plaats van een administratieve. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om het transport nog duurzamer te maken en willen we graag onze activiteiten uitbreiden naar andere gebieden.”

Nu Loek inmiddels bijna een jaar CEO is, kijkt hij terug op een mooie startersperiode. “Mijn toegewijde managementteam en collega’s hebben mij enorm gesteund in mijn nieuwe rol en dankzij hen slaagde ik erin om deze uitdaging succesvol aan te pakken. Ik ben oprecht dankbaar voor de wijze waarop ik ben ontvangen.”

Mocht voor Loek ooit de tijd aanbreken om het stokje over te dragen, is er sinds kort een opvolger in beeld voor zijn functie. Hij is namelijk afgelopen juni vader geworden van zoontje Tij. Loek: “Het zou mooi zijn om de kennis en het leiderschap door te kunnen geven aan de volgende generatie, net zoals mijn vader dat bij mij heeft gedaan.”


Container Transport Venlo B.V. (CTV) is een logistiek dienstverlener gespecialiseerd in het intermodaal vervoeren van zeecontainers. Het bedrijf zet al jaren in op duurzaamheid en kan door middel van intermodale oplossingen de CO2-uitstoot per transport zo laag mogelijk te houden. Met als doel om het overgrote deel van het transport uit te voeren per trein en binnenvaart. Enkel de laatste kilometers, tot aan de eindbestemming, worden per truck uitgevoerd. Door continue te investeren in IT en duurzaamheid, is CTV één van de voorlopers op het gebied van automatisering en duurzaam transport.ctv-transport.com

Tekst: Roosje Delsing – Fotografie: Thom Spierenburg

Translate »