Crossroads is schakel die innovatieve ondernemers bij elkaar brengt

Crossroads is schakel die innovatieve ondernemers bij elkaar brengt

Crossroads Limburg wil geen instituut zijn, maar een krachtige beweging op gang brengen. Een beweging waarbij ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen een brede welvaart in Noord-Limburg realiseren. Dat kan alleen door kennis en kunde te delen en te vertalen naar innovatieve plannen. Tien procent is strategie, negentig procent executie. De uitvoering bepaalt het succes. Dat is de overtuiging van nieuwe voorzitter Antoine Wintels.

Tekst: Wesley Hegge

Met Antoine Wintels heeft Crossroads Limburg een ervaren bestuurder binnengehaald die gewerkt heeft in uiteenlopende sectoren. Hij woont al ruim veertig jaar in Venray en begon zijn carrière bij de Kamer van Koophandel (KvK) Noord- en Midden-Limburg.

Urgentie
Wat werk betreft, is hij twintig jaar weggeweest uit de regio. Hij was werkzaam bij SNS Bank en het Summa College in Eindhoven. Vanuit die laatste functie was hij tevens bestuurslid van Brainport, de evenknie van Crossroads Limburg in de regio Eindhoven. Daar zag hij waar een regio toe in staat is als het gevoel van urgentie om samen te werken aanwezig is.

Terug in de regio, is hij sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van Crossroads Limburg. “Inmiddels heb ik met veel partijen kennisgemaakt. Veel mensen die ik nu ontmoet, ken ik uit de tijd dat ik voor de KvK werkte. Tegelijkertijd zie ik een nieuwe generatie ondernemers die actief is. Het gevoel van urgentie om samen de regio vooruit te brengen leeft hier gelukkig ook.”

Wintels heeft zich altijd aangetrokken gevoeld tot Noord-Limburg. “Het is een interessant gebied, met een ondernemende pionierscultuur. Op de arme zandgronden hebben mensen hier altijd slim moeten zijn om met weinig middelen toch zaken voor elkaar te krijgen. Dat innovatieve, dat merk je tot op de dag van vandaag. Het zit in het DNA van de mensen hier.”

Sterke uitgangspositie
Bovendien heeft Noord-Limburg een sterke uitgangspositie. “Binnen een straal van honderd kilometer rondom Noord-Limburg wonen 15,6 miljoen mensen. De wegeninfrastructuur is degelijk en ook hebben we twee internationale luchthavens in de buurt, in Düsseldorf en Eindhoven. De regio is ook goed gestoffeerd met onderwijsinstellingen. Venlo heeft twee HBO-instellingen en ook Maastricht University is hier gevestigd. Dat is heel bijzonder voor een stad van 100.000 inwoners. Binnen onze invloedssfeer beschikken we over drie technische universiteiten: in Aken, Dortmund en Eindhoven.”

In deze regio opereert Crossroads Limburg als de verbindende partij voor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. “De basis voor deze triple helix-aanpak is vijf jaar geleden gelegd. Toen heette het Economic Development Board. Inmiddels is niet alleen de naam veranderd, ook heeft de regio Noord-Limburg het stokje overgenomen van de provincie als partij die de samenwerking vormgeeft. We willen geen instituut zijn, maar juist een actieve schakel die de ondernemers bij elkaar brengt om innovatie en samenwerking hand in hand te laten gaan.”

Gezondste regio
Een beweging op gang brengen, dat is de missie. “In de regio committeren we ons aan het initiatief van de gezondste regio. Hierin liggen namelijk kansen waarbij economische groei gepaard gaat met een brede welvaart. Dat betekent niet alleen een duurzame  bedrijfsvoering, maar ook de maatschappij vooruit helpen. Denk aan de aanpak van laaggeletterdheid en het laten meedoen van mensen met een bijstandsuitkering. Door de samenwerking met Stichting de Gezondste Regio wordt er een vierde pijler aan de triple helix toegevoegd: de burgers zelf. Van onderop zijn er veel burgerinitiatieven die zich met welzijn en zorg bezighouden.”

Wintels deelt graag zijn motto: tien procent is strategie, negentig executie. “Het barst van het beleid, ook in de regio. Uiteindelijk wordt het succes bepaald door de uitvoering. Natuurlijk moeten we discussies blijven voeren, en dat mag ook wat scherper. We moeten niet over elkaar praten, maar met elkaar. Gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken. Wat staat er in de agro- en foodsector te wachten? Hoe bieden we een hele generatie die zich een kromme rug heeft gewerkt een nieuw perspectief?”

Uiteindelijk gaat het om actie. “Dat betekent samenwerken. Er zijn veel clubjes, veelal kleinschalig. Daardoor heb je geen executiekracht. Dus we moeten partijen bij elkaar brengen. Vervolgens moeten we loskomen van het papier. Iedereen moet opgesteld staan voor de missie van gezondste regio. Niet het eigenbelang, maar de missie staat voorop.”

Kenniseconomie
Noord-Limburg is de regio van de maakindustrie, met een unieke verscheidenheid. Ook speelt het een bepalende rol als het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa met de Brightlands Campus Greenport Venlo als toonaangevend kristallisatiepunt. Een sector die economisch van steeds meer betekenis is, en tegelijkertijd bijdraagt aan het woonklimaat is de vrijetijdsector. Tot slot is Noord-Limburg een logistieke hotspot van allure. “Dit zijn de pilaren van de regio. De toekomstige economie is een kenniseconomie. Dat maakt je extra afhankelijk van het onderwijsinstellingen. Ik roep de ondernemers dan ook op om de banden met de onderwijsinstellingen te versterken.”

Zeker nu corona hard toeslaat in sommige sectoren, is het voor bedrijven lastig om  stageplekken overeind te houden. “Dat begrijp ik, maar de toekomst van het onderwijs verplaatst zich steeds meer naar de bedrijven toe. Een hybride leeromgeving is populair, omdat studenten kennismaken met de praktijk en opgeleid worden tot flexibele professionals. Studenten leren niet meer traditioneel vanuit de schoolbankjes, maar vanuit het werkveld.”

De tafel waar plannen verder komen

Lucien Bongers is aangesteld als programmamanager voor Crossroads Limburg. Hij gaat actief in gesprek met ondernemers, is continu bezig met wat leeft bij ondernemers en bovenal bezig met de vraag: waar hebben ze hulp bij nodig om verder te komen? “Ondernemers leggen hun innovatieve ideeën en projecten aan mij voor. Ik ga met hen om tafel om te kijken of ik kan helpen door verbindingen te leggen. Soms zijn dat verbindingen met andere ondernemers, maar het kan ook gaan om een investeerder of een onderwijs- of kennisinstelling. Het doel is om de projecten in alliantie met onze partners zoals LIOF en Brightlands Campus naar een volgende fase te brengen. Met als resultaat de brede welvaart van de hele regio te vergroten.”

Bongers is sinds oktober vorig jaar actief voor Crossroads. “In die tijd zijn er tien concrete projecten opgezet. Het zijn projecten waarbij ondernemers zelf bepaalde kennis en kunde niet in huis hebben om tot uitvoering te komen. Dat kan ook niet en hoeft ook niet. Om verder te komen als regio is open innovatie noodzakelijk. Ook concurrenten mogen best samenwerken in bepaalde projecten.” Verder houdt Bongers zich bezig met organiseren masterclasses voor onder-nemers over actuele thema’s. “Het zijn onderwerpen die ze zelf aangeven. Ondernemers in hetzelfde domein kunnen aansluiten. Ze gaan in gesprek met ondernemers die dezelfde uitdagingen hebben.”

Neem vrijblijvend contact op.
E l.bongers@crossroadslimburg.com
M +31 (0)6 54 10 55 89

Translate »