De best geoutilleerde bedrijventerreinen van Nederland liggen in Venlo

De best geoutilleerde bedrijventerreinen van Nederland liggen in Venlo

De bedrijven van Venlo verdienen het beste. Stichting Parkmanagement is de faciliterende organisatie van Ondernemend Venlo en zorgt dagelijks dat de bedrijventerreinen er piekfijn bij liggen en veilig en bereikbaar zijn. Door te luisteren naar ondernemers en oplossingen te bieden in alle soorten en maten, heeft Parkmanagement zich ontpopt tot onmisbare schakel tussen ondernemers onderling en andere partijen.

Tekst: Wesley Hegge

Een losse stoeptegel, maar ook de melding van geuroverlast of een verkeersopstopping en alles wat daartussen zit. Veelzijdig als de dagelijkse praktijk is het haast onmogelijk om precies op te noemen wat Stichting Parkmanagement allemaal doet voor de ondernemers op de bedrijventerreinen. “Het werk wordt enorm gewaardeerd”, zegt Bas Holla, de nieuwe voorzitter van Stichting Parkmanagement. “Veel ondernemers kennen onze parkmanager Lidy Rutten. Overal waar het nodig is, treedt ze op met gepaste acties.”

Luisteren
Holla herinnert zich hoe Rutten eens een probleem met geuroverlast heeft opgelost. “Ondernemers klaagden bij haar over stank. Ze heeft de betrokken ondernemers, inclusief de veroorzaker, aan tafel gezet en gevraagd om de problemen uit te spreken. Het is zeker niet altijd nodig dat je keiharde actie onderneemt. Soms ligt een oplossing in het drinken van koffie en naar elkaar luisteren.”

Luisteren is misschien wel de kern van Parkmanagement. Holla: “We bieden de ondernemers een luisterend oor. Alles staat in het teken van de ondernemers, dus we willen weten wat er speelt. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Als we dat weten, kunnen we concrete actie ondernemen.”

Soms worden problemen door Parkmanagement en Ondernemend Venlo (OV) opgelost. Lidy krijgt veel meldingen binnen van rommel en vuil. Dat is vaak gerelateerd aan het parkeren van vrachtwagens. Met de gemeente wordt gewerkt aan een langdurige oplossing. Zo wordt Truck Parking Venlo uitgebreid met extra parkeerplaatsen. Ondertussen heeft OV containers laten plaatsen zodat de chauffeurs daar hun afval kunnen deponeren.

Niet elk probleem kan zelf opgelost worden, zo benadrukt Holla. “We vormen de schakel tussen de ondernemers onderling en overheden en andere partijen. In plaats van dat twintig ondernemers bellen naar de gemeente over een bepaald thema, verzamelen wij de informatie en bellen namens hen naar de gemeente. Dat is effectiever. Op dat moment weet men dat het geen incident is en wordt het serieus opgepakt.”

Wat Parkmanagement in de praktijk aantreft, wordt opgepakt door de koepelorganisatie OV. Holla: “Neem het probleem rond foutgeparkeerde vrachtwagens of fi les. Dat komt via klachten van ondernemers bij Lidy terecht. Zij brengt het bestuur van OV op de hoogte en vanuit daar worden lobbytrajecten gestart richting gemeente, provincie, Rijksoverheid en indien nodig het Europees Parlement.”

Krachtig optreden
Parkmanagement luistert, helpt, verbindt, voert uit en begeleidt. De parkmanager krijgt hulp van secretaresse Hanny van Lare (samen zijn zij de enige twee betaalde krachten binnen OV, de rest van de organisatie bestaat uit vrijwilligers). Bas Holla heeft onlangs het voorzitterschap van Stichting Parkmanagement overgenomen van Lizbeth van den Boogaart. Holla is geen nieuw gezicht, hij is al jaren actief binnen OV. “Ik ben altijd werkzaam geweest in Venlo en woon er ook. Als ik vind dat iets beter kan, ga ik er niet over zeuren, maar vat ik de koe bij de hoorns. Dat is precies wat OV kenmerkt: zorgen dat dingen gedaan worden.”

Hans Schreurs zit in het bestuur van OV en is voorzitter van de afdeling Trade Port Zuid. Hij heeft vanuit zijn bestuursfunctie Parkmanagement en Internationalisering in zijn portefeuille. Schreurs: “De draagvlakmeting die binnenkort plaatsvindt, waarbij ondernemers mogen stemmen voor het verlengen van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ), is ook voor Stichting Parkmanagement Venlo ontzettend belangrijk. Dankzij de BIZ kunnen we zoveel extra’s doen. We zorgen dat de bedrijventerreinen van topkwaliteit zijn.”

Actieve camerabewaking, AED’s, gemaaide bermen, gladheidsbestrijding, duidelijke bewegwijzering. Het is zomaar een greep uit de voorzieningen waar de bedrijventerreinen over beschikken. Schreurs: “Dat kan alleen maar dankzij de BIZ. Als de BIZ zou wegvallen, ga je dat onmiddellijk zien. De groenvoorziening zou flink achteruitgaan, gladheidsbestrijding zou vervallen. Maar ook het convenant dat OV met de gemeente Venlo heeft gesloten om gezamenlijke investeringen te doen, zou onmogelijk worden om uit te voeren.” Holla vult aan: “Ik zal niet beweren dat we de mooiste, maar wel de best geoutilleerde bedrijventerreinen van Nederland hebben. De bedrijven zijn het waard om top behandeld te worden. We kunnen hen niet helpen met de business, maar we kunnen wel de beste randvoorwaarden scheppen. De BIZ geeft ons de schaalgrootte en slagkracht om impact te maken.”

Modern bedrijventerrein
Een modern bedrijventerrein is méér dan de optelsom van losse bedrijfsgebouwen. Ook al zijn die gebouwen heel belangrijk, de buitenruimte moet ook schoon, heel en veilig zijn, om maar wat te noemen. Bovendien hechten bedrijven steeds meer waarde aan extra’s. Schreurs: “Met een substantiële criminaliteitsdaling is Veilig Venlo een groot succes. Helaas hebben er de afgelopen tijd weer wat inbraken plaatsgevonden. Dat heeft te maken met de zomerperiode. Maar over het algemeen is er een sterke daling van criminaliteit.”

Zo zijn er meer successen. Schreurs: “Misschien hebben we de successen te weinig gedeeld. We zijn te bescheiden geweest. We zijn lange tijd bezig geweest met het neerzetten van een stevig fundament. Dat staat er nu. Hoewel we de successen misschien niet genoeg gedeeld hebben, ben ik ervan overtuigd dat de ondernemers op de bedrijventerreinen de meerwaarde inzien van OV en het werk van Parkmanagement.”

Translate »