‘De geschiedenis komt tot leven in De Zonnekoning en Oranje – Slaags aan de Maas’

‘De geschiedenis komt tot leven in De Zonnekoning en Oranje – Slaags aan de Maas’

Koning Willem-Alexander krijgt een rondleiding van museumdirecteur Bert Mennings.

Koning Willem-Alexander heeft op vrijdagmiddag 9 juni jl. de expositie De Zonnekoning en Oranje – Slaags aan de Maas geopend in het Limburgs Museum in Venlo. Deze tentoonstelling is te zien tot en met 7 januari 2024 en biedt een uniek perspectief op de decennialange strijd die de Franse koning Lodewijk XIV en Willem III van Oranje voerden in de nasleep van het Rampjaar 1672, beginnend bij het Beleg van Maastricht 350 jaar geleden.

De expositie toont unieke en nooit eerder in Nederland vertoonde kunstwerken en historische objecten. Deze zijn onder andere afkomstig uit internationale collecties van Châteaux de Versailles, Musée du Louvre, het Rijksmuseum en uit de Koninklijke Verzamelingen.

‘Eeuwige roem, dat was wat Zonnekoning Lodewijk XIV hoopte te bereiken met de inname van Maastricht in 1673’

Opening

Leerlingen van ArtEZ Vooropleiding Dans van het Valuas-college in Venlo traden op met een dans. Pianist Kasper Schonewille en harpiste Oxana Thijssen verzorgden een muzikale opening met muziek van Lully, componist aan het hof van de Zonnekoning. Limburgs Museumdirecteur Bert Mennings verwelkomde vervolgens de koning en het publiek met zijn openingswoord.

Tijdens het openingsprogramma in het Limburgs Museum werd door Mathieu Segers (historicus University College Maastricht) en Luc Panhuysen (auteur Oranje tegen de Zonnekoning) dieper ingegaan op de historische context en het Limburgse perspectief op de strijd tussen beide historische figuren. Koning Willem-Alexander opende vervolgens de tentoonstelling. Conservatoren van het Limburgs Museum en andere experts gaven een toelichting op de expositie. Afsluitend sprak koning Willem-Alexander met betrokkenen over de tentoonstelling, het Onvergetelijk Limburgs Museum-programma voor zorginstellingen en het recent gelanceerde online platform Ons Limburgs Museum.

Over de tentoonstelling
Eeuwige roem, dat was wat Zonnekoning Lodewijk XIV hoopte te bereiken met de inname van Maastricht in 1673. De machtige vestingstad wilde hij hoogstpersoonlijk veroveren. De inname van Maastricht staat prominent afgebeeld op het plafond van de Spiegelzaal. Het was zijn moment van glorie. Kort daarna probeerde ook de jonge Prins van Oranje Willem III Maastricht in te nemen. Het is het begin van een decennialange rivaliteit. Over deze twee persoonlijke tegenstanders, en wat hun botsende ambities voor de inwoners van het Maasdal betekenden, gaat de tentoonstelling De Zonnekoning en Oranje – Slaags aan de Maas.

Nieuwe perspectieven
Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenisboeken bekend als het ‘Rampjaar’. In die nationale geschiedenis ontbraken lang verhalen uit de streek rond Maastricht, het huidige Limburg. De expositie De Zonnekoning en Oranje vertelt die verhalen nadrukkelijk wel. Nieuwe bronnen bieden nieuwe perspectieven. Zo werden de Franse troepen in het Maasdal niet door iedereen gezien als bezetters. Soms golden ze als bondgenoten, of zelfs bevrijders. De nieuwe verhalen maken invoelbaar wat oorlog voor hen betekende. De geschiedenis komt tot leven in De Zonnekoning en Oranje – Slaags aan de Maas.

Directeur Mennings kijkt met trots terug op deze dag. “Dank aan gemeente Venlo: het gazon lag er stralend bij! Dank aan gouverneur Emile Roemer, burgemeester Antoin Scholten en kamerheer Jan Schrijen voor de ontvangst en support. De Zonnekoning en Oranje kunnen we realiseren met de steun van Provincie Limburg, VriendenLoterij, Blockbusterfonds, VandenEnde Foundation, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Zabawas: dank! Allerbelangrijkst: dank aan het team van het Limburgs Museum. Top gedaan!”

www.limburgsmuseum.nl

Translate »