‘Een enorm vertrouwen, wethouder Boom maakt zijn beloftes waar’

‘Een enorm vertrouwen, wethouder Boom maakt zijn beloftes waar’

Een vertrouwensband met duidelijke resultaten. Ondernemend Venlo heeft in de gemeente Venlo een daadkrachtige partner gevonden. De uitstekende relatie leidde tot een uniek convenant waarbij ze gezamenlijk 1,5 miljoen euro investeren in de bedrijventerreinen. Wethouder Erwin Boom van de gemeente Venlo en voorzitter Peter Thissen van Ondernemend Venlo hopen de komende jaren met elkaar verder te kunnen om nóg meer klaar te spelen voor het Venlose bedrijfsleven.

De samenwerking begon twee weken na zijn benoeming tot wethouder. ‘Ik had een lijstje gemaakt met namen van mensen die ik zo snel mogelijk wilde spreken’, zegt wethouder Erwin Boom (Economische Zaken). ‘Peter Thissen is een van de sleutelfiguren als het gaat om de economische aanpak. Ondernemend Venlo vertegenwoordigt de belangen van zo’n 1300 bedrijven in Venlo met in totaal meer dan 40.000 werknemers. Mijn motto is: laat het niet aan de markt over, maar organiseer het samen met de markt. Dat hebben we de afgelopen vier jaar wat mij betreft met veel succes gedaan.’

Investeringen
Ook Peter Thissen is als voorzitter van Ondernemend Venlo enthousiast over alle zaken die in korte tijd voortvarend zijn opgepakt. ‘Een structurele samenwerking met een overheid is voor het bedrijfsleven niet altijd vanzelfsprekend. Het ambtelijk apparaat kan stroperig zijn. Dit college van B&W, en wethouder Erwin Boom in het bijzonder, stelt zich juist op als een ondernemer. Boom hoort onze wensen en verlangens aan en kijkt of hij zich daar sterk voor kan maken. Als hij vervolgens zegt dat hij het gaat doen, dan doet hij het ook. Met andere woorden: er is een enorm vertrouwen.’

Boom nam het initiatief om met Ondernemend Venlo een gezamenlijke agenda op te stellen. ‘Dat proces heeft drie maanden geduurd. In 2020 hebben we het vertrouwen in elkaar bezegeld met een Economisch Uitvoeringsprogramma (EUP). Daarin staan twaalf punten om de bedrijventerreinen naar een hoger niveau te tillen. Van meer groenonderhoud en bestrijding van parkeeroverlast van vrachtwagens tot herstructurering en verduurzaming van de terreinen.’

Cofinanciering is de manier om deze plannen uit te voeren: Ondernemend Venlo draagt 352.000 euro bij, de gemeente 1,17 miljoen euro. Thissen: ‘Dankzij het EUP wordt het geld van de ondernemers meer waard en bovendien besteed aan projecten zodat het hun ten goede komt. Het is uniek in Limburg, misschien zelfs in Nederland, dat een gemeente zo’n groot bedrag op tafel legt om samen met een ondernemersvereniging stappen te zetten.’

Actie
Een groot probleem dat al jaren speelde op de bedrijven-terreinen is onder het huidige college van B&W eindelijk aangepakt: foutgeparkeerde vrachtwagens. Boom: ‘Ik werd dagelijks bestookt met klachten over vrachtwagens. In het EUP hebben we een structurele oplossing vastgelegd. Als gemeente stellen we 900.000 euro beschikbaar voor uitbreiding van de truckparking aan de James Cookweg van 225 naar 390 plekken. De uitbreiding is binnenkort al gereed. Ondernemend Venlo legt een bedrag van 80.000 euro bij voor het bestrijden van parkeeroverlast door handhaving.’

Thissen vult aan: ‘Binnen de handhaving is er nauwe afstemming tussen de handhavers en parkmanager Lidy Rutten van Ondernemend Venlo. Dat werkt erg goed. Ik ben erg blij dat dit college van B&W met deze issue serieus aan de slag is gegaan. Met resultaat!’

De verduurzaming van de bedrijventerreinen is een ander belangrijk thema waar de gemeente Venlo en Ondernemend Venlo hard aan trekken. Boom: ‘We zetten samen in op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve, duurzame energieopwekking en het nemen van klimaatadaptieve maat-regelen. De afgelopen tijd is gebruikt om data te genereren en binnenkort worden de eerste successen zichtbaar.’

Terugkijkend op de afgelopen jaren zijn er tal van gezamenlijke successen te benoemen. Thissen hoeft daar niet lang over na te denken: ‘Neem de uniforme welkomstborden, de extra aandacht voor groenonderhoud, het verbeterde strooibeleid, maar natuurlijk ook het verlengen van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ), waar Ondernemend Venlo zijn bestaansrecht aan ontleend. Ik ben samen met Erwin Boom op pad gegaan om ondernemers ervan te overtuigen te stemmen voor verlenging van de BIZ. Dat gebeurt trouwens zeker niet alleen tijdens een BIZ-campagne. Wat ik waardeer aan Erwin Boom is dat hij meteen persoonlijk contact opneemt en het probeert op te lossen als er opmerkingen of klachten zijn van ondernemers. Zijn daadkracht en persoonlijke benadering zijn echt een meerwaarde.’

Toekomst
Met het oog op de toekomst hoopt Thissen de samenwerking met Boom te kunnen voortzetten. ‘Er zijn flinke uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarkt’, licht Thissen toe. ‘De gemeente maakt beleid voor internationale werknemers, daar zijn we ook bij betrokken. Verder zetten we ons samen in voor een meerjarenprogramma rondom studenten. We willen jong talent behouden door onder meer stageplekken aan te bieden en Venlo profileren als studentenstad.’

Ook bij de herontwikkeling van de bedrijventerreinen is samen-werking de sleutel tot succes. Boom: ‘We hebben een analyse gemaakt van bedrijventerreinen waar herontwikkeling gewenst is. We kijken hoe we dit nu met de markt kunnen oppakken.’

Bij vrijwel alle thema’s op economisch gebied is er overleg. Boom legt uit waarom: ‘Bij Ondernemend Venlo zit enorm veel kennis. Men beschikt over verschillende commissies gericht op sectoren en onderwerpen. In die commissies zitten topondernemers. Daarom moet je samen met de markt optrekken; de kennis van topondernemers is meer waard dan alle onderzoeksrapporten die op mijn bureau verschijnen.’

Door de nauwe samenwerking floreert het bedrijfsleven van Venlo. Boom: ‘Het gaat erom dat we omstandigheden creëren waardoor inwoners van Venlo dicht bij huis kunnen blijven werken. Dat doe je door ervoor te zorgen dat de faciliteiten en het vestigingsklimaat optimaal zijn. In de praktijk betekent dat: bedrijventerreinen met veel groen, gemaaid gras, zonder vrachtwagens die in de weg staan, een veilige omgeving, noem maar op. Maar ook samen optrekken om talent te behouden voor de regio.’

Translate »