Enquête Keurmerk Veilige Bedrijventerreinen

Enquête Keurmerk Veilige Bedrijventerreinen

Enkele dagen nadat dit magazine op de mat valt, ontvangen alle ondernemers ook de enquête voor het Keurmerk Veilige Bedrijventerreinen. De vragenlijst gaat over de veiligheidssituatie op onze terreinen: van verkeersveiligheid tot inbraken en onderhoud van groen. Het is belangrijk dat iedereen een paar minuten de moeite neemt om de vragen in te vullen. Het vormt namelijk de basis om de terreinen veilig, netjes en toegankelijk te houden.

Door Wesley Hegge

Ondernemend Venlo zet zich in voor het realiseren van optimale omstandigheden voor ondernemers op de Venlose bedrijventerreinen om economisch succesvol te zijn. ‘Een belangrijk instrument om dat voor elkaar te krijgen is de enquête’, zegt Harold Rutten, directeur van Volvo Rutten Groep. ‘De vragenlijst is naar alle ondernemers gestuurd. Het is een nulmeting, een inventarisatie van de huidige situatie. Die informatie hebben we nodig, zodat we weten wat goed gaat en wat beter kan.’

Keurmerk
De enquête is een vast onderdeel van de hercertificering van het Keurmerk Veilige Bedrijventerreinen (KVO-B) dat elke drie jaar plaatsvindt. Binnen het keurmerk maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen, zoals Veilig Venlo, afspraken om overlast, (digitale) criminaliteit en onderhoud op de bedrijventerreinen aan te pakken. Onderdeel van het keurmerk is dat er twee keer per jaar een schouw wordt georganiseerd, een middag- en avondschouw. Harold Rutten: ‘We gaan met eigen ogen kijken hoe het ervoor staat. Er worden altijd wel zaken geconstateerd, zoals omgereden lantaarnpalen, zwerfvuil en gevaarlijk geparkeerde aanhangwagens. Tijdens de avondschouw zien we hoe de terreinen er in het donker bij liggen.’

Ondernemend Venlo is de overkoepelende organisa-tie, maar om de veiligheid goed te monitoren is per afdeling een werkgroep veiligheid actief. Harold Rutten is actief voor de afdeling Tradeport. ‘Ik heb jaren geleden ook meegewerkt aan het opzetten van het camerabewakingsproject. Ik zit zelf in een branche waar je met inbraken en criminaliteit te maken hebt. Maar veiligheid is veel meer dan inbraken. Ik vind het ook belangrijk dat mijn medewerkers zich veilig voelen.’

Geen melding betekent geen actie
De situatie is per bedrijventerrein anders, zo vult parkmanager Lidy Rutten aan. ‘Spikweien is een kleinschalig bedrijventerrein. De politie kwam hier aanvankelijk weinig, omdat er geen meldingen waren. De ondernemers meldden niets, omdat ze dachten dat de politie toch niet kwam. Onzin natuurlijk. Afgelopen zomer vonden er veel inbraken plaats op Spikweien. De wijkagent en ik zijn toen bij elke ondernemer op bezoek geweest. Sindsdien is er nauw contact. Er zijn enkele acties geweest vanuit de politie. De ondernemers hebben sindsdien een gezicht bij de wijkagent.’

Lidy Rutten benadrukt dat het twee kanten op werkt. ‘Bij geen meldingen denkt de politie dat er weinig gebeurt, dus dat er geen noodzaak is. Ik zie nu diverse keren meldingen voorbijkomen van ondernemers, dus dit heeft geweldig gewerkt.’

Veiligheid creëer je samen. Dat betekent melding maken van verdachte situaties, maar ook een bijdrage leveren door eens per drie jaar de enquête in te vullen. Om het Keurmerk Veilige Bedrijventerreinen te verlengen moet een groot percentage van de enquêtes worden ingevuld. Lidy Rutten: ‘Het is elke keer een behoorlijk gepuzzel om de antwoorden bij elkaar te krijgen. Zo’n 25 ondernemers zetten zich allemaal onbezoldigd in voor het keurmerk. We maken er tijd voor vrij en ik hoop dat de collega-ondernemers, hun Safety & Health Officers of bhv’ers de moeite nemen om ons te helpen door de enquête in te vullen. Zo kunnen we samen met gemeente, politie en brandweer de veiligheid waarborgen.’

Translate »