Investeren in Human Capital en Young Professionals

Investeren in Human Capital en Young Professionals

Om de positie van Venlo als gezonde en succesvolle logistieke hotspot overeind te houden is het van belang om te investeren in Human Capital. Door groeiende demografische uitdagingen als vergrijzing en ontgroening komt de kwantitatieve toestroom naar bedrijven in gevaar.


Arbeidsmarkt & Human Capital
De bouwsteen ‘Arbeidsmarkt & Human Capital’ legt de verbinding tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid en zet vol in op het behouden van het menselijk kapitaal voor de regio rond de Supply Chain Valley.

Young Professionals
De bouwsteen ‘Young Professionals’ richt zich op het instromen, behouden en doorontwikkelen van Young Professionals in de regio. Het is een taak van de bouwsteen om alle aantrekkelijke facetten van logistiek, en de supply chain binnen de agrofood en
maakindustrie zichtbaar te maken voor de Young Professionals.


Een essentieel onderdeel van Human Capital zijn de Young Professionals. Sinds 2016 is het aantal aanmeldingen bij gerelateerde onderwijsinstellingen echter sterk teruggelopen. Overheid, bedrijven en kennisinstellingen moeten gezamenlijk alle zeilen bijzetten om de Young Professionals te verleiden weer voor de logistieke sector te kiezen. Loek Berden (directeur CTV), Roy Knelissen (managing partner bij VIA Logistics Professionals) en Peter Pardoel (voorzitter Raad van Bestuur bij Supply Chain Valley) buigen zich in een gezamenlijk onderhoud over de uitdagingen voor de toekomst.

Hoe kan het dat de logistieke opleiding ooit minder sexy is geworden?
ROY KNELISSEN: “Het begint al met het feit dat het aantal opleidingen waaruit studenten kunnen kiezen de afgelopen tien jaar enorm is toegenomen. In het verleden hadden jongeren in deze regio slechts een handvol keuzes, waaronder de Vervoersacademie. Die was heel belangrijk. Het moet veel meer gaan over robotisering, mechanisatie en nieuwe technieken. Dat is wat anders dan simpelweg ‘verdozing.’ Neem je mensen mee naar een bedrijf dan zijn ze echt onder de indruk.”

LOEK BERDEN: “Maak echt zichtbaar wat er precies gebeurt in Supply Chain. Kleding komt bijvoorbeeld gedeeltelijk uit het verre Oosten. Daar is een heel traject aan vooraf gegaan voordat het in Venlo in een winkel ligt. Het gaat om het optimaliseren van processen. Dat moeten we benadrukken.”

En hoe verloopt de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in vergelijk met een jaar of tien geleden?

KNELISSEN: “In principe is die goed, maar het kan beter. Iedereen heeft zijn eigen agenda. We moeten veel meer integraal naar oplossingen kijken. Leiden we in Venlo ook echt op voor onze eigen arbeidsmarkt? Met het enorme aantal Duitse studenten bleek dat dus niet voldoende te gebeuren. Er was te weinig verbinding tussen de logistieke opleiding en bedrijven. Dankzij Supply Chain Valley gaat dat nu steeds beter.”

PETER PARDOEL: “Dat je als kennisinstelling al 25 jaar een bepaalde opleiding aanbiedt, vinden jongeren vaak niet eens zo belangrijk. Het gaat om de kwalitatieve inhoud van het heden. Hoe ziet de opleiding er nu uit? Denk aan competenties als duurzaamheid, digitalisering en vernieuwing. Dat moet in feite in het dna van de opleiding zitten.”

KNELISSEN: “Generatiemanagement is het sleutelwoord bij onze interne opleidingen. Vroeger werd degene die de meeste uren maakte en de grootste mond had, werd manager. De huidige generatie pikt dat niet meer. Die zijn wars van hiërarchie en kijken anders naar de wereld. Als je dat niet goed managed, loopt een van de twee de deur uit. Dat moeten we voorkomen. Behoudt de manager, maar zorg tevens dat de Young Professional zijn weg vindt binnen de sector. Dat is een must.”

Zijn alle partijen zich hiervan voldoende bewust en welke rol kunnen jullie als SCV spelen?
KNELISSEN: “Het draait om awareness. Maar het bedrijfsleven is vooral zelf verantwoordelijkheid.”

BERDEN: “Dat doen we bij SCV middels bouwsteenoverleg en daarbij bekijken we hoe dat praktisch neergezet kan worden. Denk aan het opzetten van projecten opzetten. Daar zijn we nu ook concreet mee bezig. Je werkt samen met mensen van verschillende achtergronden.”

Waarin zit het verschil tussen behouden Human Capital en de Youngsters?
PARDOEL: “Ze zitten beiden in een andere levensfase. Young Professionals zitten in een andere ontwikkeling. Die spreek je anders aan. Een 50-plusser moet je op een andere manier tevreden houden dan een talent van 25 jaar.”

BERDEN: “Neem die oudere generatie mee in dat veranderproces. Want die 50-plusser heeft de noodzakelijke ervaring. De jongeren vertalen dat om het proces beter in te richten. Dan weten beide kanten dat ze elkaar nodig hebben.”

PARDOEL: “Wij willen expats faciliteren. Dus dan is basisonderwijs in het Engels voor hun kinderen een must. Heb je dat niet, dan komt een bepaalde groep al niet eens meer kijken voor een woonhuis. Als regio sta je daarmee met 2-0 achter.”

BERDEN: “En Young Professionals willen flexibiliteit. Denk aan thuiswerken. Als bedrijf moet je daar in meegaan. Luister naar de wensen van die nieuwe generatie. Het begint bij kennisinstellingen.”

KNELISSEN: “De sector moet leren met een bredere blik naar de wereld te kijken. We moeten niet alleen blijven hangen aan logistieke opleidingen. Er speelt veel meer: digitalisering, mechanisatie et cetera. Wij werken met dataspecialisten als econometristen en wiskundigen. Dat is veel breder dan logistiek. Stop met traditioneel denken.”

De logistieke sector in Venlo wil werken aan een fris imago. Verklaar dat eens.
PARDOEL: “We moeten actueel zijn; niet vasthouden aan functies, maar inzetten op competenties. Er is behoefte aan intelligentie en wetenschappelijke data. Dat is veel meer dan louter planning. Dan komt er bovendien de verwachting van de consument bij. Die is anders dan tien jaar geleden. Bij bedrijven is die wens nog strenger. Als een bepaald onderdeel niet tijdig in een fabriek arriveert, kan het betekenen dat een machine uit moet. Dat heeft enorme consequenties.”

BERDEN: “Bij de bouwsteen Young Professionals organiseren we binnenkort een open dag bij bedrijven van Supply Chain Valley. Laat zien wat er gebeurt. Dat gaan we tevens aan alle scholen koppelen, dus ook bij middelbaar onderwijs. Daarmee begin je al in de week voor die open dag mee. Informeer de jongeren wat er gaat gebeuren.”

KNELISSEN: “De harde eindconclusie is dat we met alle maatregelen niet uit de problemen komen als niet iedereen binnen de BV Nederland meer gaat werken en of we gerichte arbeidsmigratie gaan toestaan. Doen we dat niet, dan gaan we de komende 20 jaar welvaart en welzijn inleveren. Daarvan ben ik heilig overtuigd. Als welvarend land werken wij gemiddeld het minste aantal uren van alle landen in Europa. Wij komen aan 32 uur. Bij de rest ligt het gemiddelde op bijna 37 uur. Het zijn kengetallen die duidelijk maken waar de uitdagingen voor de toekomst liggen.”


Leden van Supply Chain Valley kunnen vanaf nu profiteren van de samenwerking met Meet the Youngsters. Door het partnerschap hebben leden toegang tot:

• De online carrièreplatformen www.meettheyoungsters.nl en www.regioinjerugzak.nl.
Dit biedt je als bedrijf de mogelijkheid om in contact te komen met leerlingen, studenten, young professionals en Alumni uit de regio.
• Het plaatsen van meeloopdagen, (stage)opdrachten, stages en startersjobs.
• Verschillende employer branding activiteiten.
• Deelname aan partnerevents, zoals de verkiezing van de Aantrekkelijkste Werkgever Van Limburg 2024.
Nog geen lid? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken, via info@supplychainvalley.com of info@meettheyoungsters.nl

meettheyoungsters.nl


supplychainvalley.com

Tekst en fotografie: Rob Buchholz

Translate »