Laat financiële hulp toe zodat je kinderen mee kunnen blijven doen!

Laat financiële hulp toe zodat je kinderen mee kunnen blijven doen!

Het team achter Sam&Venlo maakt zich zorgen over de onvoldoende mate waarin mensen in algemene zin – en zelfstandigen in het bijzonder – hulp durven te vragen in deze dure tijden en roept hen op aan de bel te trekken. Door het percentage te verhogen van mensen die een aanvraag kunnen doen, hoopt Sam&Venlo meer mensen te bereiken en een toename in de aanvragen te zien.

Crisissen
Voorzitter Peter Freij constateert dat veel ondernemers in de problemen zitten door de oplopende crisissen. “Eerst corona, toen de energiecrisis en daaropvolgend hoge inflatie. Dan is er nog de stijgende hypotheekrente, die een probleem kan vormen voor gezinnen, bij wie de rentevaste periode afloopt. Het is voor steeds meer mensen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook voor zelfstandigen, over wie vaak nog het beeld leeft dat die flink geld verdienen. Tegelijkertijd zien we dat het aantal aanvragen voor ondersteuning door onze fondsen slechts beperkt toeneemt. We kunnen helpen om de contributie te betalen, nieuwe voetbalschoenen te kopen, zwemles te financieren of een fiets aan te schaffen of bijvoorbeeld danskleding. Hoewel alle cijfers erop wijzen dat een steeds grotere groep hulp kan gebruiken, wordt er onvoldoende gebruikgemaakt van onze ondersteuningsmogelijkheden. Het gevolg is dat kinderen en jongeren niet kunnen meedoen of zelfs moeten afhaken, terwijl het lid zijn van een vereniging en meedoen met sport en cultuur ontzettend belangrijk is voor de gezondheid, sociale ontwikkeling en vorming van kinderen.” Om ondernemers te attenderen op de financiële ondersteuning waar zij een beroep op kunnen doen, is Sam&Venlo gestart met een communicatietraject gericht op ondernemers: “De hulp is er, dus durf die vooral ook te vragen”, aldus Freij.

‘Het is voor steeds meer mensen heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen’

Merendeel ondernemers onder minimumloon
Kleinbedrijf Index (KB Index) van Hogeschool Utrecht, Qredits en ONL presenteerde in 2022 al dat 60% van de ondernemers
(ver) onder het minimumloon zit. En begin dit jaar presenteerde
De Ondernemer cijfers die lieten zien dat steeds meer bedrijven en ondernemers stoppen vanwege de combinatie van arbeidsmarkt, regeldruk en opgelopen (corona)schulden. “Wij zien dit enigszins terug in de aanvragen voor Leergeld”, zegt Freij. “Daarmee helpen we kinderen om mee te doen op school. We helpen met een laptop of chromebook, een fiets, zwemlessen of met de verjaardagsbox van Jarige Job. Ook verzorgt stichting Leergeld de inkomenstoets voor de kwijtschelding van studiekosten voor studenten die de mbo BOL-opleiding volgen.”

Campagne ‘Ik onderneem dus ik durf’
De ondersteuning van de twee jeugdfondsen is er voor alle gezinnen met geldzorgen die voldoen aan de criteria. Toch zet Sam&Venlo nu communicatief in op zelfstandigen. Freij: “Zelfstandigen zijn zelfstandig omdat ze veel dingen zelf kunnen en willen regelen. Als dat dan financieel even niet gaat zoals je wilt, is het moeilijk om dat te accepteren en het daarover te hebben. Met communicatie via diverse ondernemersnetwerken, zoals Ondernemend Venlo, hopen we die drempel te verlagen. Daarbij spreken we zelfstandigen aan op de durf die ze van nature hebben om te ondernemen. Die durf kunnen ze ook inzetten om hulp te vragen.”

Contact opnemen
De hulp is er! Het enige wat je hoeft te doen, is even contact opnemen. Doe het, voor je kinderen en daarmee voor jezelf!

Sam&Venlo – het samenwerkingsverband van Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld Venlo – stimuleert sport- en cultuurdeelname van kinderen en jongeren. Waar voorheen gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau in aanmerking konden komen voor ondersteuning van Sam&Venlo, is dit door de gemeente Venlo tot eind 2023 verhoogd naar 150%. Sam&Venlo roept ondernemers op om bij financiële nood een beroep te doen op de beschikbare financiële middelen.

www.leergeldvenlo.nlwww.jeugdfondssportencultuur.nl/venlo

Translate »