Leefstijlakkoord Venlo draagt bij aan een gezonde werkplek en sociale cohesie

Leefstijlakkoord Venlo draagt bij aan een gezonde werkplek en sociale cohesie

Het Leefstijlakkoord Venlo is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord. Het doel is om inwoners binnen de gemeente te inspireren en te faciliteren om vitaler en gezonder te leven. Daarvoor is door het Rijk een budget beschikbaar gesteld. Voor bewoners, maar ook voor bedrijven.

Projectleider Tijn Wabeke en procesbegeleider Nicole Nijholt zijn intensief bij het Venlose Leefstijlakkoord betrokken en begeleiden het proces om tot een goede aanvraag te komen. “Het is echter niet zo dat wij een kant en klaar plan droppen en het bedrijf vervolgens duurzaam inzetbare medewerkers heeft. De organisaties moeten zelf hun ideeën en wensen ventileren”, aldus Nijholt die door haar achtergrond als zelfstandig ondernemer door het team van dit Leefstijlakkoord Venlo is ingehuurd. “Het is onze rol om de verbinding te leggen tussen de aanvrager en de stuurgroep”, zo vult Wabeke aan. “Zij behandelen de initiatieven en beoordelen of er uitvoeringsmiddelen beschik-baar gesteld worden.”

Meer dan sporten
Binnen het Leefstijlakkoord Venlo zijn acht ambities. Een daarvan is duurzame inzetbaarheid van werknemers van bedrijven. Ook ondernemers zelf behoren tot de doelgroep. De overkoepelende doelstelling is het verbeteren van de leefstijl tijdens werkuren. Elke organisatie heeft zijn eigen wensen en doelen; elke werkplek, locatie of omvang is anders. Wabeke: “Gezond leven is meer dan sporten. Voeding, mindset, een prettige werkomgeving; het is zoveel meer.” Wabeke en Nijholt krijgen vanuit bedrijven vooral de vraag: ‘What’s in it for me?’ Ondernemers vragen om voorbeelden en hoe ze het akkoord binnen de eigen organisatie kunnen implementeren. “Wij bezoeken bedrijven, delen info op social media, organiseren challenges om zelf ideeën te bedenken, praten er over met partners als MKB-Limburg en natuurlijk is er de website waar binnenkort ook een eigen E-zine op te vinden is,” aldus Nijholt. “Maar bedrijven moeten vooral zelf de eerste initiatieven lanceren.”

Betrokkenheid
Zelf sprak ze in een eerder stadium met diverse mensen van Ondernemend Venlo, zoals Parkmanager Lidy Rutten, over het belang van het akkoord. “Door die contacten proberen we lijntjes te leggen en een netwerk te creëren. Maar bedrijven mogen nog meer van zich laten horen.” Het zijn vooral maatschappelijke organisaties, verenigingen, scholen, dorpsraden en burger-initiatieven die tot nu toe ideeën gelanceerd hebben. Wabeke: “Wij letten op de duurzaamheid van het idee en welke verbindingen een bedrijf legt met de directe omgeving, sport-vereniging of maatschappelijke organisatie. Het moet een meerwaarde hebben, niet alleen voor de ondernemer. Zo ontstaat betrokkenheid. Een optimale verbinding maakt een idee sterker. Als een goed idee is ontstaan vanuit de gemeenschap, dan komen wij in actie en beoordelen of er bijvoorbeeld is nagedacht over financiële duurzaamheid.”

‘Wij bezoeken bedrijven, delen info op social media, organiseren challenges om zelf ideeën te bedenken, praten er over met partners, maar bedrijven moeten vooral zelf de eerste initiatieven lanceren.’

Aanvraag
Een aanvraag, waarbij het bedrag maximaal 5.000 euro bedraagt, begint met het invullen van een onlineformulier. Bij de stuurgroep komen initiatieven binnen waarbij een bedrag van 5.000 euro of meer nodig is. Bij hogere bedragen start het traject met een gesprek en kijkt de onafhankelijke stuurgroep mee die feedback geeft op het plan. Pas daarna volgt een eventuele definitieve goedkeuring. Elk idee moet aansluiten bij de ambities van het Leefstijlakkoord. Wabeke en Nijholt hebben de rol van aanjager zodat aanvragers verder kunnen en niet meer afhankelijk zijn van subsidies. Met welke initiatieven komen de aanvragers? Volgens Wabeke is dat heel divers. “Gezond eten in de kantine, meer bewegen, slaapproblematiek, het stimuleren van fietsen naar het werk, minder roken et cetera. Wij luisteren en beoordelen of het aansluit bij onze ambities.” Nijholt voegt daar aan toe:
“Er moet ergens een programma zijn waardoor we weten of ook aan toekomstig gebruik is gedacht. De ervaring leert ons dat het op lange termijn lastig is om mensen te blijven stimuleren.”

Wiens verantwoordelijkheid
Tijdens eerdere gesprekken met ondernemers kwam de vraag naar voren: wiens verantwoordelijkheid is het om gezond te leven? De medewerker die betaald krijgt om gezond op zijn werk te verschijnen of de werkgever die een prettige werkomgeving moet creëren? De waarheid ligt in het midden, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Nijholt zegt daar over: “Het is voor een werkgever niet altijd even eenvoudig. Iedere werknemer heeft zijn eigen wensen, vaak afhankelijk van de levensfase. De een wil meer autonomie op het gebied van werkuren, de ander wil liever staand werken. Het is lastig om iets te bedenken, waar iedereen achter staat en dus blijft het maatwerk. Bedrijven hebben al van alles geprobeerd, zoals stappentellers. Maar algemene initiatieven werken maar heel eventjes. Samen meedoen aan de wandeltocht van de Venloop is een voorbeeld dat laagdrempelig is en daardoor mensen trekt. Maar het is ook maar één moment. Daarom is het zo belangrijk om naast algemene initiatieven ook maatwerk te hanteren. Het kan elkaar versterken.”

Behalve het verzoek aan initiatiefnemers om verbinding te zoeken, streeft het team van Leefstijlakkoord Venlo ook samenwerking na. Wabeke knikt. “We hebben inderdaad diverse partners. De gemeente is er daar één van en wij hebben veel contact met hun afdeling Sport & Bewegen. Zij hebben sportconsulenten in dienst die echt in het veld werken en weten wat er leeft.
Verder praten we regelmatig met de diverse sportverenigingen, maar dat doen we eigenlijk met iedereen die hetzelfde doel nastreeft. Zo ontstaat één groot netwerk dat kennis deelt en waar alle partijen baat bij hebben.”

www.leefstijlakkoordvenlo.nlwww.venlo.nl

TEKST: ROB BUCHHOLZ • FOTOGRAFIE: BRAM BECKS

Translate »