Limburg toekomstbestendig

Limburg toekomstbestendig

De tijd dat men wat meewarig naar Limburg keek, ligt achter ons. De Brightlands Campussen in Sittard- Geleen, Maastricht, Heerlen en Venlo zijn in nog geen tien jaar uitgegroeid tot een toonaangevend cluster op het gebied van nieuwe duurzame materialen, medische innovaties, data science en slimme digitale diensten en nieuwe en effi ciënte landbouwtechnieken. Venlo en Venray gelden als de belangrijkste en meest drukke logistieke knooppunten van het land. De enige personenautofabriek staat in Born. Weert en Roermond huisvesten een groeiend aantal internationale ondernemingen en in Parkstad heeft een internationaal medisch cluster vaste voet aan de grond gekregen. Om enkele highlights te benoemen.

Onze ambities sluiten daarbij aan. We willen de innovatiefste, aantrekkelijkste en gezondste provincie van Nederland worden. Concurrerender en minder conjunctuursafhankelijk van enkele sectoren. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf en al helemaal niet zonder ons midden- en kleinbedrijf. Daarvoor heeft onze regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF het missiegedreven innovatieprogramma ‘Limburg Toekomstbestendig’ gelanceerd. Voor slim duurzaam en gezond ondernemerschap is de komende jaren € 8,7 miljoen beschikbaar: voor het ondersteunen met kennis, kunde, netwerken, samenwerking en ook fi nanciële ondersteuning. Na drie succesvolle afzonderlijke programma’s voor de sectoren maakindustrie, logistiek en agrofood, slaat Limburg Toekomstbestendig de brug tussen de economie en maatschappelijke opgaves van slim (digitaal), gezond, duurzaam en circulair. Grote corporates en vooral het mkb, de groeimotor van de economie. Dáár ontstaan vaak de beste ideeën. Het programma richt zich op het tot uitvoering brengen van die ideeën.

Er komen drie nieuwe innovatieprogramma’s, niet meer per sector maar gericht op energie en gezondheid. Voor het ontwikkelen van een prototype, het toetsen of testen van innovatie of een samenwerkingsproject kun je een innovatiesubsidie aanvragen op de website liof.nl/limburgtoekomstbestendig. Ik zou zeggen: laat dat geld niet liggen, ga ervoor. Zo maken we samen die koppositie en ambities waar.

Joost van den Akker
Gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport
in de Provincie Limburg
www.limburg.nl

Translate »