Nieuw Future Farming instituut op Brightlands Campus

Nieuw Future Farming instituut op Brightlands Campus

Noord-Limburg krijgt van het Rijk een bijdrage van 17,5 miljoen euro om de regio te versterken. De provincie en de Regio Noord-Limburg leggen er nog eens hetzelfde bedrag bij om met elkaar een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Het gaat hier om gezondheid in de breedste zin van het woord, van gezonde land- en tuinbouw en duurzaamheid tot aan preventie en een gezond ondernemersklimaat.

Tekst: Wesley Hegge

De tuinbouw is één van de belangrijkste economische sectoren in Limburg. Midden in dit kloppende tuinbouwhart ligt Brightlands Campus Greenport Venlo, waar kennis en innovaties in de land- en tuinbouw bij elkaar komen. Op deze campus werken vernieuwers uit het mkb, grootbedrijf, startups, wetenschappers en studenten samen aan innovaties op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circular economy. Met de bijdrage van het Rijk, de provincie en de regio gaan er ook verschillende projecten draaien op de campus in Venlo.

Nieuw Future Farming instituut op Brightlands Campus Greenport Venlo
Om bij te dragen aan de technologische vernieuwing in de agrifood sector richt de Universiteit Maastricht een nieuw kennisinstituut op: het Brightlands Future Farming Institute. Het nieuwe instituut gaat zich richten op het ontwikkelen van groente- en fruitsoorten die gezonder zijn voor de mens én milieuvriendelijker geteeld worden. Om dit te onderzoeken worden ook R&D-kassen gebouwd.

Het instituut wordt gehuisvest in Brighthouse op Brightlands Campus Greenport Venlo, dat medio 2021 gereed zal zijn. Een deel van deze infrastructuur zal ook ter beschikking komen voor het regionale bedrijfsleven om zo actief en innovatief samen werk te maken van een duurzame kringloopland- en tuinbouw in de regio.

Boost voor programma Jeugd, Voeding en Gezondheid bij Brightlands Venlo
Hoe zorgen we ervoor dat jongeren gezonde keuzes maken als het gaat om voeding? Met deze vraag gaat Brightlands Campus Greenport Venlo samen met bedrijven en onderzoeks-instellingen aan de slag in het programma Jeugd, Voeding en Gezondheid. De ambitie is om van Brightlands een autoriteit te maken op het gebied van jeugd, voeding en gezondheid: vanuit de educatie, valorisatie, toepassing en wetenschap. De gemiddelde Nederlandse jongere eet veel te weinig groente en fruit. Jongens tussen de 14 en 18 eten bijvoor-beeld zo’n 100 gram groente per dag, terwijl de norm op 250 gram ligt. Van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid fruit van 200 gram, komen ze niet eens aan de 70. Een ongezond voedingspatroon kan op termijn tot ernstige gezondheidsklachten leiden, zoals obesitas en diabetes. Maar liefst 13 procent van de jongeren heeft nu al te maken met overgewicht.

Onderzoek naar shared facilities
Brightlands Campus Greenport Venlo start met de voor-bereiding van de ontwikkeling van gedeelde R&D-faciliteiten op de campus zoals kassen, proefvelden, klimaatcellen en laboratoria. De campus speelt hiermee in op de behoefte bij bedrijven en onderzoeksinstellingen om onderzoeksfaciliteiten te delen of te huren.

Voor bedrijven en onderzoeksinstellingen is het zelf realiseren en exploiteren van onderzoeksfaciliteiten is een forse investering en organisaties zoeken naar mogelijkheden om deze faciliteiten te delen of te huren. Met het aanbieden van deze gedeelde R&D-faciliteiten sluit onderzoek- en innovatiecampus Brightlands aan bij de behoeften van de huidige en toekomstige bewoners van de campus in Venlo.

www.brightlands.com

Translate »