Ondernemen in tijden van krapte

Ondernemen in tijden van krapte

Toen de coronacrisis uitbrak werd een flinke economische krimp met exploderende werkloosheidscijfers voorspeld. Dit doemscenario bleef uit. Sterker nog, werkgevers in nagenoeg alle sectoren schreeuwen om personeel. UWV WERKbedrijf ondersteunt bij arbeidsbemiddeling en re-integratie. Aan tafel met werkgevers brengen adviseurs samen met hen de vraag in kaart. Op basis van de echte vraag wordt gekeken naar passende oplossingen. Creativiteit is de sleutel. Advies en kennis op het gebied van regionale arbeidsmarkt, werving & selectie, instroom & doorstroom, opleiden, subsidies en regelingen zijn de bouwstenen voor de oplossingen die deze unieke markt vraagt.

De ene werkgever beslist vervolgens om het werk anders te organiseren, de ander kiest voor werving. Een derde kiest weer mogelijk voor werving uit bepaalde doelgroepen.

UWV WERKbedrijf
‘Werkgevers vragen me weleens: wat is de gouden oplos-sing?’ Op die vraag kan Don Thijssen, rayonmanager UWV WERKbedrijf Noord- en Midden-Limburg, uiteraard geen eenduidig antwoord geven. ‘De krapte is zo nijpend en elke bedrijfssituatie is weer anders, waardoor je altijd op zoek gaat naar een mix van maatregelen. Aandacht voor branding, het aanpassen van het recruitmentproces, het transparant maken van interne vacatures en doorgroeimogelijkheden, het scholen van (nieuwe) medewerkers, noem maar op. UWV WERKbedrijf heeft 27 manieren op een rij gezet. Het goede nieuws is dus: er zijn oplossingen!’

Iedereen kent het UWV als de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemers-verzekeringen zoals WW, WAO en WIA. Maar UWV doet veel meer, legt Thijssen uit. ‘We maken bijvoorbeeld periodiek een arbeidsmarktanalyse. UWV weet precies hoe de arbeidsmarkt in de regio Noord-Limburg in elkaar steekt. Naast het cijfermatige onderzoek zijn onze adviseurs over diverse arbeidsmarktvraagstukken dagelijks in gesprek met ondernemers en werkgevers. Cijfers in combinatie met praktijk onderbouwen de keuzes en zorgen voor gerichte verbindingen tussen bedrijven en samenwerkingspartners; zo worden de juiste acties ingezet.’

De divisie UWV WERKbedrijf is in het leven geroepen voor arbeidsbemiddeling en re-integratie. ‘We brengen vraag en aanbod bij elkaar. Daarbij werken we actief samen met arbeidsmarktpartners, zoals gemeenten, sociale werk-voorziening, uitzendbureaus en opleidingsaanbieders.’

Vijf over twaalf
Zoals in veel andere regio’s is de arbeidsmarkt in Noord-Limburg enorm krap. Met bijna 6.300 openstaande vacatures ligt het niveau van de vacaturemarkt ver boven het niveau van eind 2019. De verwachting is dat het aantal werknemersbanen in de periode 2020-2022 met 800 toeneemt, een groei van 0,5%. Vooral in de uitzendbranche, informatie & communicatie en horeca komen er banen bij, terwijl de meeste banen verdwijnen in de financiële diensten.

‘Het is vijf over twaalf’, zo duidt Thijssen de situatie. ‘Economen meenden aan het begin van de coronacrisis dat de werkloosheid zou stijgen. Dat gebeurt normaal gezien bij zulke crises. Mede door alle steunmaatregelen is dat uitgebleven. Sommige sectoren hebben het lastig, er zijn ondernemers die de touwtjes aan elkaar moeten knopen, maar over het algemeen gaat het crescendo. Dat zie je terug in de schreeuw om personeel. Naast de initiële vraag is er ook nog een vervangingsvraag: de vergrijzing, die voorheen vooral in Zuid-Limburg speelde, wordt ook in het noorden van onze provincie een issue.’

Ondanks alle uitdagingen zijn er mogelijkheden. ‘Het is wel zaak om nu actie te ondernemen, anders mis je straks de boot. Als werkgever moet je investeren in je huidige en toekomstige personeel. Daar zijn allerlei richtingen voor te bedenken, van nieuw talent aanboren tot werk anders organiseren en aandacht voor binden en boeien. Onze adviseurs gaan daar met werkgevers over in gesprek.’

Oplossingsmakelaar
Thijssen omschrijft UWV WERKbedrijf als een oplossings-makelaar. ‘We hebben enorm veel contacten. Met ondernemers en ondernemersverenigingen, met ketenpartners, met opleiders en met uitzendbureaus. Én we hebben mensen in beeld die op dit moment niet (volledig) participeren. Met al deze partners kunnen we de brug tussen vraag en aanbod slaan; we kennen de weg op de regionale markt en over de grens in het buurland.’

Interventies als om- en bijscholing worden bovendien gestimuleerd door middel van subsidies. ‘Als we eenmaal de route hebben bepaald, weet UWV WERKbedrijf ook daarin de weg te wijzen. Momenteel zijn er veel financierings-mogelijkheden. De vraag is natuurlijk hoelang dat zo blijft. Daarom wil ik een beroep doen op werkgevers: wacht niet te lang.’

Voor ondernemers die creatief durven te denken, zijn er volop kansen. ‘Wonen Limburg is daar een voorbeeld van, deze organisatie verkeert al jaren in een creatieve modus. De organisatie heeft veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans gegeven door hen aan te nemen. Wonen Limburg is typisch een werkgever die anders naar de wereld durft te kijken en denkt in oplossingen.’

Contact
Voor vragen of het maken van een afspraak: neem dan contact op met UWV Werkgeversdienstverlening Noord-Limburg, telefoon 077 700 18 94.

‘UWV WERKbedrijf verrast Wonen Limburg met out of the box adviezen’

Marita Muller, directeur Strategie & Organisatieadvies bij Wonen Limburg, vertelt op welke manier UWV Werkbedrijf ondersteunt met vraagstukken rondom personeel.

‘De krapte op de arbeidsmarkt is uiteraard ook bij Wonen Limburg voelbaar. We zijn op dit moment bijvoorbeeld onze onderhoudsinrichting en de daarbij behorende dienstverlening aan het aanpakken. Daar hebben we extra mensen bij nodig. En die vind je niet zo makkelijk. Dat was een paar jaar geleden echt minder moeilijk.

Voor ons is het heel belangrijk dat mensen passen bij Wonen Limburg, dat ze een vergelijkbaar ‘dna’ hebben. Dat het mensen zijn die bewust voor deze maatschappelijke organisatie kiezen. Het is zeker niet zo dat dit soort profielen per se uit de corporatiesector moet komen. Sterker nog, in veel gevallen is het juist een pré om uit een andere sector te komen. Op die manier breng je ideeën en ervaringen mee die we hier, in een iets andere vorm, prima kunnen toepassen. En waar we zelf misschien niet zo snel waren opgekomen.

Wonen Limburg is een organisatie waarin de mens centraal staat. Niet alleen onze huurders, ook onze medewerkers. Daar hoort het werken met mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan helemaal bij. Maar we hebben tijdens de eerste lockdown bijvoorbeeld ook tijdelijk extra handjes ingevlogen door horecaondernemers te benaderen die dicht moesten. Nu even niks te doen? Nou, we hebben nog werk liggen. Een prima win-win. En we helpen onze bewoners daar waar we kunnen met een passende route naar werk. Of dat nu bij ons, binnen ons netwerk of daarbuiten is.

Don Thijssen noemt UWV WERKbedrijf een ‘oplossingsmakelaar’. Daarmee slaat hij de spijker op zijn kop. De UWV-adviseurs denken in oplossingen, met out of the box adviezen, waarin de medemens de hoofdrol speelt. Dat past helemaal bij ons. Wij hebben zelf zogeheten kans- en talentenmakelaars in dienst die zowel bewoners op individueel als op collectief niveau begeleiden bij het zetten van een volgende stap op de sociaal-maatschappelijke ladder. Samenwerking op basis van een gemeenschappelijk doel: de juiste mensen op de juiste plek. Dat is de rode draad van onze werkrelatie en dat is absoluut de meerwaarde. Daarmee is de ‘match’ tussen UWV WERKbedrijf en Wonen Limburg wel helder, niet?’

Translate »