Slimme, duurzame afvalinzameling op bedrijventerreinen Ondernemend Venlo

Slimme, duurzame afvalinzameling op bedrijventerreinen Ondernemend Venlo

SAMENWERKING L’ORTYE EN VAN LEENDERT TRANSPORT BIEDT BEDRIJVEN TOTAALOPLOSSING

De afvalverwerking bij bedrijven duurzamer én financieel gunstiger inrichten. Daar staan L’Ortye en Van Leendert Transport garant voor. De regionale spelers vullen elkaar perfect aan en starten daarom een slimme samenwerking. Hiermee bieden ze de bedrijven van Ondernemend Venlo een krachtige dienstverlening aan: afvalstromen scheiden, efficiënt inzamelen en zoveel mogelijk hergebruik van restmaterialen. L’Ortye gaat bovendien aan de slag met de aanpak van zwerfvuil.
Een geel-groene vuilniswagen rijdt voor bij de Innovatoren, gevolgd door een oranje trekker met witte oplegger. De wagens van respectievelijk L’Ortye en Van Leendert Transport vormen het toonbeeld van een nieuwe strategische samenwerking. Waar het bij de vuilniswagen meteen duidelijk is dat het hierbij om afvalverwerking gaat, komt dat bij de oplegger pas in zicht als de laadklep opengaat. Tientallen kleinere containers met daarin restmaterialen zijn zojuist opgehaald en worden vervoerd voor hergebruik elders.

Afvalverwerking
‘Bedrijfsafval is niet het meest sexy onderdeel van ondernemerschap’, zegt Sten Bos, accountmanager bij L’Ortye. Als hij bij bedrijven komt om te vertellen over de mogelijkheden om afvalverwerking efficiënt en duurzaam in te richten, hoort hij vaak hetzelfde. Namelijk dat er jaren geleden een contract is afgesloten en dat er sindsdien nauwelijks naar wordt omgekeken. ‘Dat is jammer, want er valt veel winst te behalen. We zijn constant op zoek naar verbeteringen, zowel qua duurzaamheid als in euro’s, en daar past ook deze samenwerking in.’

Het aan de James Cookweg in Venlo gevestigde familiebedrijf L’Ortye bestaat bijna 75 jaar en acteert nadrukkelijk in de regio. Parkmanager Lidy Rutten van Ondernemend Venlo bracht L’Ortye in contact met Van Leendert Transport uit Broekhuizenvorst. Ze legt uit hoe dat precies zit: ‘Als Ondernemend Venlo zetten we in op veilige, goed bereikbare en schone bedrijventerreinen. Zwerfvuil op de bedrijventerreinen is een doorn in het oog. Daarom heb ik een tijdje terug lokale partijen die zich bezighouden met afvalverwerking gevraagd aan te geven hoe zij het probleem van zwerfvuil zouden aanvliegen.’

De aanpak van L’Ortye sprak het meest aan. Buiten het legen van de containers neemt L’Ortye ook het vuilnis eromheen mee. Dit gebeurt met een innovatieve aanpak rondom de sortering en het hergebruik van grondstoffen, hetgeen weer aansluit bij de visie op de circulaire economie van Van Leendert Transport. Zo bracht parkmanagement de twee bedrijven bij elkaar.

‘We halen bijvoorbeeld swill op, dat is organisch afval dat vrijkomt in een keuken, kantine of restaurant’, zegt Marleen van Leendert, directeur van Van Leendert Transport. ‘Dit afval krijgt een tweede leven. Belangrijk om te noemen: we halen het swill-afval op voor diverse afvalverwerkingsbedrijven. Daarom is de oplegger wit, we zijn onafhankelijk. Omdat we het swill-afval voor meerdere partijen transporteren, kunnen we routes efficiënt rijden. Dit betekent minder vrachtwagenbewegingen op de bedrijventerreinen en minder CO2-uitstoot.’

Samenwerking
Het reduceren van CO2 vormt een van de drie pijlers van het duurzaamheidsbeleid van L’Ortye. Daarom gaat het bedrijf gebruikmaken van de bestaande routes van Van Leendert Transport. Bos: ‘We denken zowel op collectief als op individueel niveau mee over het optimaliseren van afvalverwerking. Onder-nemers profiteren van onze strategische samenwerking. L’Ortye richt zich op bulkafval, zoals restafval dat naar de verbranding moet, bouw- en sloopafval dat naar de sortering gaat, hout voor biomassacentrales of de spaanplaatindustrie, maar zeker ook gevaarlijk afval in alle vormen en verpakkingen. Van Leendert Transport haalt de meer specialistische afvalstromen op, zoals swill en glas op.’

Vanuit één aanspreekpunt realiseert L’Ortye een afvalverwerkings-plan voor de hele onderneming. Bos benadrukt dat de totstand-koming van een totaalplan op het gebied van afval (van een slim inkoopbeleid en juiste sortering door medewerkers tot de uiteindelijke inzameling) niet van vandaag op morgen in de bedrijfsvoering van een onderneming geïntegreerd kan worden. ‘Dit gebeurt dan ook in fases; we nemen de ondernemer en medewerkers bij de hand.’

Dat begint met het in kaart brengen van afvalstromen. Als dat is gebeurd, wordt een modulair afvalsysteem ingericht. Bos: ‘Dat zijn losse units die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Je begint met een unit voor bijvoorbeeld restafval en papier. Als dat in de praktijk functioneert, volgt de volgende unit, bijvoorbeeld voor plastic. Gaat dat goed, dan komt er een volgende unit bij. Zo ga je steeds verder tot je zoveel mogelijk reststromen scheidt. Uiteindelijk kom je bij kleinere afvalstromen zoals swill-afval uit. Daar komt Van Leendert Transport van pas, het bedrijf zamelt dat deel in. Op die manier heb je alle stromen gescheiden.’

Stapje voor stapje worden ook de medewerkers betrokken bij dit proces, zo vervolgt Bos zijn uitleg. ‘De slagingskans van een succesvol afvalbeleid vergroot je verder door medewerkers bewust te maken van het belang van scheiden. Aan de hand van presentaties, posters en tafelkaarten zetten we een bewustwordingscampagne op. We leggen uit welke soorten afval er zijn en wat er gebeurt met restmateriaal.’ Bovendien wordt er naar de inkoopkant gekeken. ‘Het gaat tegenwoordig niet meer om de goedkoopste container, maar meer om de slimste oplossing. Hiermee kan veel meer voordeel worden gerealiseerd zowel qua duurzaamheid als vanuit financieel oogpunt. We weten een reductie van restafval te realiseren, daar gaat het om.’

Circulaire nichemarkten
Voor de afzetcontainers van 6 tot en met 40 kubieke meter rijdt L’Ortye in de regio met verschillende containerauto’s rond, de rolcontainers worden door vuilnisauto’s geledigd. De containers met swill en glas neemt Van Leendert Transport voor zijn rekening. Van Leendert: ‘We zijn blij met deze samenwerking. Ik heb er hoge verwachtingen van en hoop dat de ondernemers op de bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo ook enthousiast worden. We willen laten zien dat een optimale afvalverwerking hoort bij duurzaam ondernemen.’

Van Leendert vertelt waarom ze zich met haar bedrijf richt op circulaire nichemarkten. ‘Steeds vaker zien we dat reststoffen van het ene bedrijf als grondstoffen kunnen worden ingezet voor een ander bedrijf. Etensresten zijn bijvoorbeeld waardevol. Deze reststroom wordt bij een vergister in Well omgezet in groene energie. Of neem houtafval, dat kan gebruikt worden in de spaanplaatindustrie. Zo zijn er tal van nichemarkten voor afvalstromen en er komen steeds meer mogelijkheden bij om afval een tweede leven te geven. Zo pakken we de grondstoffenschaarste en het CO2-probleem aan.’

Deelnemen
Hoe meer bedrijven zich aansluiten, des te efficiënter de routes worden en des te meer middelen er ingezet kunnen worden voor het schoonhouden van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen. Bos: ‘Het gaat niet alleen om containers legen en het vuilnis eromheen, maar je kunt ook denken aan het aanstellen van een medewerker om de bermen schoon te maken in de strijd tegen zwerfafval. Zo willen we de bedrijven op de terreinen laten meeprofiteren van een succesvolle samenwerking.’ Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Sten Bos van L’Ortye via s.bos@lortye.eu of 06 49058852

Translate »