‘Stimulatie van modal shift voor een groenere manier van transport’

‘Stimulatie van modal shift voor een groenere manier van transport’

Peter Pardoel (voorzitter Raad van Bestuur) en Daniel ten Ham (voorzitter Bouwsteen Infrastructuur, Mobiliteit en Modal shift) bij Stichting Supply Chain Valley.

Peter Pardoel Supply Chain Valley richt zich met de bouwsteen ‘Infrastructuur, Mobiliteit en Modal shift’ op het efficiënter maken en verduurzamen van de infrastructuur. Bouwsteen- voorzitter Daniel ten Ham: “Door effectief samen te werken, kunnen wij ons doel – een groenere manier van vervoer – bereiken. Onze organisatie hoopt dat nog meer ondernemers in de regio zich aansluiten bij ons netwerk, om mee te denken over en te innoveren in het thema infrastructuur.”

“Modal shift is een groenere manier van vervoer die we willen realiseren, van containers vanuit de deep sea havens, via binnenvaart en per trein richting Limburg, de regio van Supply Chain Valley”, zegt Daniel ten Ham, voorzitter van de bouwsteen ‘Infrastructuur, Mobiliteit en Modal shift. “Dit betekent niet dat er minder vervoersbewegingen worden gemaakt, maar wel op een minder belastende wijze, waarbij we proberen het aandeel wegtransport tot het minimaal noodzakelijke terug te brengen.”

Vanuit zijn rol als directeur van Hutchison Ports Venlo zet Ten Ham zich, onder de vlag van Supply Chain Valley, in voor de regio. Hij vervolgt: “In Nederland zitten we in een transitie waarbij op dit moment het wegverkeer nog redelijk betaalbaar en flexibel is. Door de toenemende druk vanuit de overheid zullen bedrijven echter moeten gaan kiezen voor alternatieve transportmogelijkheden en die vinden ze in intermodaal transport.” Modal shift heeft volgens de voorzitter meer voordelen dan CO2-reducering; minder transport via de weg levert minder files op, er is minder personeel en minder onderhoud aan wegen nodig. Door modal shift wordt er efficiënter gebruikgemaakt van de assets (het materiaal dat we inzetten), is er minder kans op ongevallen en minder overlast op de weg van bijvoorbeeld parkerende trucks. Bedrijven die deelnemen in Supply Chain Valley zijn zich ervan bewust dat ze hun corporate responsibility moeten nemen. “Ik ben ervan overtuigd dat meerdere bedrijven deze idealen hebben. Ik wil ze dan ook oproepen zich bij ons aan te sluiten. Gezamenlijk kunnen wij veel sneller en beter onze doelstellingen realiseren!”

Toonaangevend
Een goede infrastructuur is volgens Ten Ham een randvoorwaarde voor een efficiënte logistiek en daarmee voor de groei van de economie in Noord-Limburg. “Eigenlijk stagneert alles als de infrastructuur niet op orde is. Supply Chain Valley wil toonaangevend zijn in de wijze waarop de infrastructuur en modal shift beter worden ingericht. Daarom verzamelt en deelt Supply Chain Valley informatie over deze onderwerpen. Overigens is de definitie van ‘infrastructuur’ niet alleen die van weg, water, spoor en luchtvracht, maar ook die van het elektriciteitsnetwerk en het digitale netwerk.”

Een drijfveer van Supply Chain Valley bij modal shift is het stimuleren van de belangrijke randvoorwaarden om de treinen te laten rijden en schepen te laten varen: “Denk hierbij aan 24/7 bediening van sluizen, voldoende vaardiepte in de provincie Limburg, rijpaden op de railinfrastructuur en rangeercapaciteit in Venlo en Limburg. Maar ook het elektrificeren in Venlo staat centraal, naast voldoende transportcapaciteit op ons stroomnetwerk en voldoende stroom op het juiste tijdstip en op de juiste plek. Daarnaast is het Nederlandse wegennetwerk (zowel de autowegen, provinciale en gemeentelijke wegen) ook van groot belang. Om dit zo goed mogelijk te optimaliseren werkt Supply Chain Valley samen vanuit de bedrijven met de overheid, de kennisinstellingen en alle netwerkbeheerders.”

Voor het verbeteren van de infrastructuur ligt volgens Ten Ham ook grote nadruk op digitalisering, circulariteit en duurzaamheid. “Digitalisering is in grote mate verbonden aan infrastructuur omdat dit uiteindelijk leidt tot meer transparantie en efficiëntie. Maar ook circulariteit en duurzaamheid zijn van groot belang, zowel bij het aanleggen van pijpleidingen, het verduurzamen van vervoersmiddelen als bij het streven naar hergebruik van materialen of slimme toepassing vanuit de ICT.”

Randvoorwaarden bepalen succes
“Venlo en Noord-Limburg beschikken over meerdere barge- en rail-terminals en zijn in staat om nagenoeg elke vorm van transport te kunnen bedienen (containers, trailers, wissellaadbakken, kraanbaar en niet-kraanbaar, zowel maritiem als ook continentaal)”, zegt Ten Ham. Toch zijn er volgens hem ook uitdagingen, zoals het grootschalig onderhoud aan vaarwegen en railinfrastructuur. “Dat is bepalend voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Zo willen we vrachttransport van de weg verplaatsen naar railtransport, terwijl we nu al zien dat railterminals capaciteitsconflicten hebben. Over zulke transities moet worden nagedacht. Net als de bepalende randvoorwaarden voor elektrisch rijden. Een van die voorwaarden is dat er overal voldoende elektriciteit aanwezig is om de noodzakelijke laadinfrastructuur te kunnen faciliteren. Je ziet dat de technische oplossingen steeds meer voorhanden zijn, maar dat de randvoorwaarden bepalend zullen zijn voor het succes en het implementeren van het elektrisch rijden. Binnen Supply Chain Valley willen we samen met ondernemers, overheden en kennisinstellingen over mogelijke oplossingen nadenken.”

Kennisplein
In de toekomst wordt er door Supply Chain Valley een kennisplein ingericht, waar belangrijke thema’s onder de aandacht worden gebracht. Supply Chain Valley brengt verschillende verladers samen en onderzoekt samen met deze verladers of er mogelijkheden zijn om het aantal spoorverbindingen naar bepaalde regio’s verder uit te breiden. Recentelijk heeft Supply Chain Valley een bezoek gebracht aan de beurs Transport Logistiek München, waar op een uitgebreide schaal contact is gezocht met deep sea ports en achterland hubs. Ten Ham: “En daar is de vraag neergelegd of zij op hun beurt lading hebben richting Venlo. We zijn in afwachting, maar indien dat het geval is, kan Supply Chain Valley het aantal verbindingen vergroten door verladers, achterland hubs en rail operators samen te brengen. Met als resultaat dat er in de toekomst meer wegtransport via het spoor zal gaan plaatsvinden.”

 


Supply Chain Valley
Bundeling van expertise en aanbevelingen vanuit de praktijk
Bij Supply Chain Valley werken bedrijven, kennis-instellingen en overheid in de (Eu)regio Noord-Limburg nauw samen aan projecten op het gebied van o.a. duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie, digitalisering, innovatie, infra-structuur en mobiliteit. De leidende strategie daarbij is: bepaalde thema’s kunnen we samen beter aanpakken dan alleen!

www.supplychainvalley.com

Translate »