Student Association DaVinci steeds professioneler, steeds concreter

Student Association DaVinci steeds professioneler, steeds concreter

Veel internationale studenten kiezen Venlo bewust uit om een opleiding te volgen. De reden is vaak vanwege de gerichte opleiding en de kleinschaligheid van de stad. Voor Student Association DaVinci een goede reden om ook de focus steeds meer op deze groep te richten.

Bij de start van een nieuw collegejaar is het goed om te kijken waar de studentenvereniging staat en wat de doelstellingen zijn. Aftredend voorzitter Sanne Boots, haar opvolger Yorick Blom en wethouder Erwin Boom vertellen over de status van Venlo als studentenstad, de relatie tussen locals en internationale studenten en vanzelfsprekend de samenwerking met zowel de gemeente als Ondernemend Venlo. Want behalve het volgen van een opleiding wil deze groep zich ontwikkelen middels bijbaantjes, stages, bestuursfuncties en een vaste baan.

Contact verbeteren
Het contact met de gemeente is in de afgelopen jaren verder verbeterd. Erwin Boom speelde daarin een belangrijke rol. Een artikel in De Limburger zette hem aan het denken. “Ik las het verhaal en dacht: waarom ken ik die mensen eigenlijk niet persoonlijk?” Hij zocht contact met toenmalig voorzitter Julian Leeraert. Samen besloten ze om op meer frequente basis af te spreken. Boom: “Sindsdien is het contact gegroeid en verbeterd. We maken gezamenlijk de jaarplanning en voeren overleg. Ik wil weten wat hun wensen zijn. Daarom hebben we ze bij de sessies rondom city branding betrokken. Hoe kijken zij tegen Venlo aan? Die informatie gebruiken we om de gemeenteraad te overtuigen en onze plannen te onderbouwen.”

Steeds internationaler
Die betrokkenheid bij de stad is voor beide partijen van belang. Sanne Boots – recent afgestudeerd bij de opleiding Werktuigbouwkunde – deelt de visie van Boom dat studenten van belang zijn om Venlo nog positiever op de kaart te zetten. “Dankzij studenten uit andere landen, maar ook de vele bedrijven wordt Venlo steeds internationaler. Daar ligt een belangrijke taak voor onszelf om het contact met de nieuwkomers uit andere landen te verbeteren. Zowel op de Fontys, als bij de HAS en de campus van Universiteit Maastricht. Onze zichtbaarheid kan echter nog beter. Vergeet de samenwerking met het mbo niet.” Boom knikt: “Dat laatste is inderdaad essentieel. Wij willen Venlo als kennis- en studentenstad graag verder vorm geven in samenwerking met het mbo. Het onderwijsaanbod is veel breder dan alleen HAS, Fontys en UM. Samen met deze vier partijen gaan we de komende maanden werken aan een meerjarenplan.”

Dialect vs. Engels
Dat jongeren uit andere landen voor deze stad kiezen, is volgens Boots een heel bewuste. “Venlo is misschien wel klein, maar daardoor knus en gezellig. Dat spreekt een bepaalde groep aan. Iedereen kent iedereen. Je krijgt alle kans om in korte tijd een netwerk op te bouwen.” Met een lach voegt ze er aan toe: “Sommige bewoners zijn nog wel van de oude stempel. Zij blijven iedereen in het dialect aanspreken. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die het Engels accepteren. Bij grote, internationaal georiënteerde bedrijven is het vaak al de voertaal. In winkels en de horeca voelt dat voor veel locals nog wel eens als onprettig.” Yorick Blom voegt daar aan toe: “Ook het totale aanbod om te ontspannen kan beter. Er zijn terrasjes, kroegen en parkjes. Het mag soms meer op studenten gericht zijn.”

Als nieuwe voorzitter ziet Blom het als zijn taak om een permanente locatie voor DaVinci in de Venlose binnenstad te realiseren. “Daarbij moet duidelijk zijn dat het een pand van de studentenvereniging is en niet alleen van Fontys. Het gaat om alle studenten; ook van HAS en de UM campus. We groeien nog steeds en zijn serieus bezig met het opbouwen van een voortvarende toekomst. Een permanente vestiging in het centrum van Venlo speelt daarbij een belangrijke rol.”

Kameraanbod
Een ander essentieel aspect blijft het kamer-aanbod. Het totale aanbod en eventuele oplossingen staan volgens de wethouder hoog op de agenda. “Denk aan Hospi Housing. Er zijn voldoende mensen die een kamer in hun huis over hebben en deze voor een aantrekkelijke prijs beschikbaar willen stellen aan studenten. Dat gebeurt al in meer steden. Daarnaast komen op het voormalige veilingterrein 180 studentenkamers. Bij de inrichting van het Kazerneterrein gaat het om 130 kamers. Dat allemaal bovenop het al bestaande aanbod. Wie de kamer heeft, heeft de student.”

Werkgelegenheid
Sanne Boots weet dat alles wat te maken heeft met stageplekken, bijbaantjes en vaste banen eveneens van groot belang is. “Hoe kunnen de onderwijsinstellingen en bedrijven elkaar versterken? Hoe vinden wij elkaar? Daarover gaan we graag met de leden van Ondernemend Venlo in gesprek. Met bedrijven als Canon, VidaXL en Brightlands Campus werken we al heel nauw samen. Vanuit de technische studies zijn er prima contacten met Canon om projecten uit te voeren en patenten aan te vragen. HAS en UM zijn meer gericht op agro en voeding. Daarom voeren zij projecten uit met Brightlands. Dat kan door middel van stageplekken en bijbanen.”

In gesprek gaan
Meer diepgang, dat is wat studenten zoeken. Daar ligt volgens Boots een mooie taak voor Ondernemend Venlo. “Een student hoeft niet alleen in de horeca te werken. Er zijn meer mogelijkheden. Ook vanuit onze kant is er wel eens te weinig kennis van het totale aanbod. Maar alles bij elkaar wordt onze organisatie steeds concreter en professioneler.” Blom voegt daar aan toe: “We willen de ondernemers graag bij onze vereniging betrekken. Ook het mkb. DaVinci biedt diverse mogelijkheden voor bedrijven om met onze leden in gesprek te gaan. Formeel en informeel. Wij kunnen een echte meerwaarde zijn voor ondernemers die besluiten om ons te sponsoren. Zij kunnen dan gebruik maken van netwerk van studenten en de directe connecties met andere hogescholen en universiteiten.””

Als het gaat om vaste banen wil Erwin Boom het breder trekken. “Het gaat niet alleen om de gemeente Venlo, maar om de complete Euregio. Volgens onderzoek zou 60 procent van de afgestudeerden in de Euregio blijven werken en wonen. De mensen die teruggaan naar eigen omgeving hebben een net zo belangrijke rol. Als zij hier een mooie tijd hebben gehad, zullen ze aan het thuisfront vertellen hoe aantrekkelijk Venlo is om te studeren, werken en te verblijven. Ook dat is essentieel voor de juiste city branding.”

venlo.nl • sadavinci.nl

Tekst: Rob Buchholz – Fotografie: Bram Becks

Translate »