Supply Chain Valley zet in op local-for-local in Euregio

Supply Chain Valley zet in op local-for-local in Euregio

‘We kijken met logistieke ogen naar de hele food keten’

Bij Supply Chain Valley draait het om logistiek. Via dit jonge samenwerkingsverband werken bedrijven uit de logistiek, maakindustrie en agrofood samen met kennisinstellingen en overheid in de (Eu)regio Noord-Limburg samen aan projecten op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, digitalisering, innovatie en mobiliteit.

Bij Supply Chain Valley staat de verbinding tussen ondernemers, overheid, onderwijs en de omgeving centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan over de belangrijke thema’s van deze tijd, willen ze vanuit de valley de basis leggen voor een innovatieve, duurzame, gezonde en toekomstbestendige regio, vertelt voorzitter Peter Pardoel. “We zetten in op thema’s die samen beter op te lossen zijn dan alleen. Zo werken we met elkaar aan de supply chain van de toekomst, wat het economische profiel van deze regio versterkt en verbreedt.”

Supply Chain Valley wordt georganiseerd, gefinancierd en beheerd door het bedrijfsleven. Het is een euregionaal initiatief dat ongeveer een jaar geleden is gestart, bestemd voor bedrijven in de maakindustrie, agrofood en logistiek in de regio Noord- en Midden Limburg en Kreis Viersen (Dld). Volgens Peter verbindt de supply chain al deze sectoren met elkaar. “We hebben in Limburg al het SMART Logistics Centre Venlo dat kennis en partijen met elkaar verbindt om deze regio verder te versterken als een Europese logistieke topregio. Maar agrofood ontbrak hierin en die koppeling maken we nu via Supply Chain Valley.”

Bouwstenen
Er zijn in totaal elf bouwstenen die de koers van Supply Chain Valley bepalen. Agrofood is er een van. Bij deze bouwsteen gaat het om het realiseren van verbeteringen in de food supply chain door crossovers te zoeken met de logistiek en maakindustrie via de andere bouwstenen, te weten duurzaamheid, innovatie en digitalisatie, infrastructuur, mobiliteit en modal shift, young professionals en human capital.

Jan Vorstermans, voormalig ontwikkelaar van Fresh Park Venlo, is de trekker van de bouwsteen agrofood. “We zijn in deze regio van oudsher sterk in de primaire productie van groente en fruit en de verwering ervan. Er gaat bijna 80% de grens over richting Duitsland en al deze producten moeten verwerkt, bewerkt, verpakt en gedistribueerd worden. Dit zijn allemaal logistieke processen. Maar er zijn grote uitdagingen rondom personeel, verpakkingen, het verduurzamen van transport, beschikbare en duurzame energie, circulariteit-reststromen, digitalisering en robotisering. Wij willen ondernemers hierbij vanuit de valley ondersteunen.”

Logistieke ogen
Jan: “We kijken met logistieke ogen naar de supply chain in de agrofood. De uitdagingen zijn – zoals Peter aangeeft – groot en vragen om een ketenbrede aanpak waarbij je over je eigen sector heen moet kijken. Binnen de agrofood sector wordt nog vaak ‘binnen de hokjes gewerkt’, maar dat moet breder. We moeten over de grenzen van de tuinbouw, de melkveehouderij, de intensieve veehouderij, akkerbouw, etc. heen kijken. Juist door bij elkaar in de keuken te kijken, leer je van elkaar en ontstaan er veel sneller nieuwe, schonere en groenere businessmodellen die de gehele agrofood sector vooruit helpen. Door samen te werken, bundelen we denkvermogen en uitvoeringskracht. We werken in deze regio aan een food supply chain die local-for-local is in de Euregio. Veel van onze primaire producten worden verwerkt in Zuid- en Oost Nederland en veel ketens eindigen in Nord Rhein Westfalen. We moeten ook samen met onze buren zaken rondom circulariteit oppakken en niet alleen maar processen of product afzetten.”

Impact
Volgens Peter neemt ook vanuit de maatschappij en de wet- en regelging de druk toe om nog duurzamer te werken. “Neem de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De Europese Unie verplicht met deze nieuwe richtlijn bedrijven om over hun prestaties, strategie en beleid op het gebied van duurzaamheid te rapporteren. Grote partijen zoals Albert Heijn en BASF moeten zich hier vanaf 1 januari al aan houden: alle partijen waarmee zij samenwerken, moeten hierin mee. Ook ook de mkb’ers! Maar kijk ook naar het Klimaatakkoord waarin afspraken staan over het bevoorraden van binnensteden zonder uitstoot. Deze nieuwe eisen gaan een enorme impact hebben, niet alleen op de agrofood. De kennis die we binnen de valley hebben op het gebied van logistiek, duurzaamheid, de inzet van waterstof, elektriciteit en circulariteit kunnen we inzetten om de ondernemers in de agrofood verder te helpen.”

Wilde ideeën
Volgens Jan lopen er veel ondernemers rond met wilde ideeën. Het is volgens hem belangrijk om ook ‘out of the box’ te denken om ook echt veranderingen te realiseren die nodig zijn. “We zitten midden in de transitie van de voedselketen. Ook de food supply chain wordt anders: steeds korter, schoner, digitaler en individueler. Ondernemers moeten hierin mee. Maar het is voor een ondernemer soms knap lastig – door gebrek aan tijd of geld – om zelf al die veranderingen door te voeren. Daar ondersteunen wij vanuit de valley bij. We pakken met elkaar de uitdagingen in de agrofood keten aan, altijd aangevlogen vanuit de logistiek.”

Leren, delen, verbeteren
De uitvalsbasis van Supply Chain Valley is de Supply Chain Innovation Hub in Sevenum, maar ze zijn sinds kort ook bewoner van Brightlands Campus Greenport Venlo (box 64). “Op Brightlands zit een grote agrofood community waar we graag onderdeel van uit maken. Er zit daar een mooie verzameling van kennis op het gebied van voeding en gezondheid met wie we graag in gesprek gaan om te leren, delen en verbeteren. Ons doel: samen de agrofoodsector in de regio toekomstbestendig verder ontwikkelen. De deuren van onze boxen staan wagenwijd open: iedereen is welkom.”

Plannen
Er staan al een paar activiteiten in de planning. In het najaar staat er een lunch op het programma om kennis te maken met de Venlose campusbewoners. Daarnaast staat er op donderdag 9 november een groot agrofood supply chain event gepland met bedrijfsbezoeken, workshops en plenaire sessies. Het plan is ook om community-bijeenkomsten met onder andere opleider Yuverta te gaan organiseren. “Bedrijfsbezoeken waarbij je een kijkje neemt bij een collega, in én buiten de sector. Het elkaar ontmoeten, het uitwisselen van kennis en vertrouwen opbouwen staat daarbij centraal. Laagdrempelig en niet te moeilijk”, vertelt Jan.

Campus van de toekomst
Deze ontmoetingen, toevallig of gepland, zien zowel Jan als Peter ook als een belangrijk voordeel van het fysiek aanwezig zijn op Brightlands in Venlo. Peter: “Je loopt hier heel gemakkelijk bij elkaar binnen en leert elkaar snel kennen. Doordat onderwijsinstellingen zoals Fontys, Yuverta, HAS en Universiteit Maastricht (UM) hier ook zitten, zijn de lijntjes naar onderzoek ook kort. Ik heb iemand van UM wel eens horen zeggen dat de campus van de toekomst niet in Maastricht staat, maar in Venlo. Daar maken wij graag onderdeel van uit!”

brightlands.com

Translate »