Sigrid Helbig is nu precies een jaar CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo. Haar eerste jaar was inspirerend en uitdagend met de naweeën van corona, het samenvoegen van twee organisaties, een ambitieus jaarplan, het uitbreiden van het ecosysteem en het bouwen van consortia. Ze is ervan overtuigd dat 2023 het jaar van Brightlands wordt: “Er ligt een aantal grote projecten op stapel!”

Sigrid Helbig heeft zich het afgelopen jaar volop beziggehouden met het samenvoegen van de campusorganisatie met de vastgoedpoot. Ze ziet deze samenvoeging als een belangrijke mijlpaal om nog effectiever aan het regionale ecosysteem te bouwen. “De arbeidsmarkt blijft een grote uitdaging”, zegt Helbig. “Bedrijven vestigen zich daar waar ze de mensen en faciliteiten vinden die ze nodig hebben. Hierin spelen we als campus een belangrijke rol: hoe kunnen we bedrijven het beste faciliteren? Het gaat daarbij om een goedwerkend ecosysteem én faciliteiten zoals kantoor- en bedrijfsruimtes en laboratoria. Die twee verhouden zich tot elkaar als hard- en software: zonder huisvesting (hardware) kunnen bedrijven en kennisinstellingen nergens ‘landen’. Zonder ecosysteem (software) ontstaat er geen campus met specifieke thema’s, maar slechts een bedrijventerrein zonder thematische samenhang en innovatiekracht. Door er één organisatie van te maken, zetten we een gezamenlijke koers uit.”

Buren

De komende jaren wil ze flink inzetten op het verstevigen van het ecosysteem. Helbig: “Door de juiste partijen bij elkaar te brengen op en rond de campus, kun je optimaal gebruikmaken van elkaars kennis, kunde en netwerk. Juist door samenwerking kunnen bedrijven hun concurrentiekracht behouden en ontstaan de mooiste innovaties. Eigenlijk is de vraag heel simpel: wie wil je als campusbewoner als je buurman of buurvrouw? Dat zijn de partijen die we graag aan ons ecosysteem willen toevoegen.”

Onderzoeksfaciliteiten

Om het ecosysteem nog verder te laten groeien, moet de campus volgens Sigrid blijven inspelen op de behoeften van de campusbewoners en bedrijven in de regio. “We zetten flink in op het realiseren van (gedeelde) onderzoeksfaciliteiten waarmee mkb’ers in de agrofood toegang krijgen tot innovatieve faciliteiten, kennis, technologie en middelen, iets wat niet voor iedere mkb’er zelfstandig is weggelegd. We onderscheiden ons hiermee als campus en zijn daardoor een aantrekkelijke locatie voor bedrijven om zich te vestigen, ontwikkelen en samen te werken.”

Toekomst van voeding

Dit jaar wordt gestart met de doorontwikkeling van het Test & Taste Center, het Laboratory of Behavioural Gastronomy en het Food Claims Centre Venlo tot een Food Concepts Center. In dit nieuwe centrum met high-end faciliteiten worden bedrijven die bezig zijn met vernieuwende, gezonde en duurzame voedingsproducten ondersteund in de product- en conceptontwikkeling. Daarnaast staat de ontwikkeling van een Experience Center for Future Food op het programma, dat zich richt op de nieuwste trends voor productontwikkeling en het versneld naar de markt brengen van producten. Met deze twee nieuwe centra wordt de gehele keten, van productontwikkeling tot lancering, aangeboden op de campus.

Next Generation Farming

Er zit nog een groot project in de pijplijn: Next Generation Farming. In dit project gaat het om het ontwikkelen van een gedeelde onderzoeksfaciliteit waarbij het draait om een duurzame en toekomstgerichte manier van ondernemen. “Via dit project worden, onder de paraplu van Brightlands, deelfaciliteiten ontwikkeld op het gebied van onder meer vertical farming, ledbelichting, zaadtechnologie en gesloten kassen. Dit doen we in samenwerking met partijen die expert zijn op hun eigen deelgebied: zij ontwikkelen en exploiteren een deel van de faciliteiten zelf.”

Laagdrempelig

Voor Sigrid staan toegankelijkheid en laagdrempeligheid centraal in alles wat de campus doet. “De campus is toegankelijk voor iedereen: voor campusbewoners, regionale bedrijven, onderzoekers, studenten en zelfs voor kinderen via de lesprogramma’s van Kokkerelli”, vertelt de CEO. “We hebben al flink wat opleidingen op de campus, maar willen de komende jaren alle groene opleidingen in de regio – van mbo tot universiteit – aan ons binden. Zo verbinden we wetenschappelijke inhoud met praktisch onderwijs en ondernemerschap.” De campus ontwikkelt zich volgens Sigrid goed. “We zijn een gerespecteerde speler in de regio. Dat blijkt ook uit een flinke financiële impuls voor de campus van de Provinciale Staten van Limburg en de gemeente Venlo. Er is vertrouwen in de campus en met deze bijdragen kunnen we als jonge campus verder doorgroeien naar volwassenheid.”

www.brightlands.com