‘Werken over de grens moet een vanzelfsprekendheid worden’

‘Werken over de grens moet een vanzelfsprekendheid worden’

Grensoverschrijdend ondernemen is voor veel bedrijven een bekend fenomeen. Toch zijn er telkens weer diverse uitdagingen die de nodige kennis en ervaring over dit thema vereisen. Denk aan taal- en cultuurverschillen, de aanvoer van young professionals of andere kansen en barrières waarmee organisaties te maken krijgen.

INTERNATIONAAL
Ton Raijmakers, Senior HR manager bij Viking Venlo, heeft al ruim 20 jaar ervaring op dit gebied. Uit eigen ervaring weet hij precies hoe het is om grenspendelaar te zijn. Raijmakers woont in Kaldenkirchen en is in het bezit van zowel een Nederlands als Duits paspoort. “Mijn interesse voor onze Oosterburen was er al vanaf jonge leeftijd. Vooral de politiek en geschiedenis hadden mijn interesse. Ik heb mij er altijd erg thuis gevoeld.”

Eigen taal
Bij het bedrijf zijn 500 medewerkers actief waarvan ongeveer 175 uit Duitsland. Meer dan een derde is dus van Duitse afkomst. Over de reden daarvan zegt Raijmakers: “Bepaalde functies moeten simpelweg door Duitse medewerkers worden ingevuld, zoals het customer service center. Het is gewoon het beste om daar mensen te plaatsen die klanten van over de grens in hun eigen taal te woord staan. Op andere afdelingen is het weer van belang dat ze kennis hebben van de Duitse wet- en regelgeving.”

Belastingen en verzekeringen
Het feit dat veel grenspendelaars bij de vestiging in Venlo actief zijn vergt natuurlijk het nodige van de HR-afdeling als het gaat om onderandere belastingen, wetten, verzekeringen, cultuurverschillen. Zo komen vragen over ziektekostenverzekering, kinderbijslag en werkloosheidsuitkering regelmatig aan bod. Tijdens de coronapandemie had het thuiswerken voor grensmedewerkers de nodige impact. Denk aan sociale zekerheid, hypotheekaftrek en andere belastingtechnische vragen. Wie thuis werkte moest in eigen land belasting betalen. “Wij zien het als onze taak om zorgen bij mensen weg te nemen. Arbeidscontracten zijn voor deze groep vanzelfsprekend in het Duits. Dit draagt allemaal bij aan ons doel om deze medewerkers voor het bedrijf te behouden. Zeker gezien de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt. Want werven is lastig, daarom is het essentieel om ze binnen boord te houden en op de vertrouwde, succesvolle wijze te blijven ondernemen.”

‘Het werven van personeel verloopt in Duitsland anders dan wij gewend zijn’

Uitdagingen en kansen
De nabijheid van Duitsland zorgt dus voor uitdagingen en kansen. Welke van die twee aspecten weegt het zwaarste? “Beiden. Op het gebied van Europese wetgeving, sociale zekerheid en belastingen is de grens duidelijk meer een barrière geworden. Hetzelfde geldt voor taal. Maar bij Viking spreken we Duits, Engels en Nederlands door elkaar. Bij kleinere bedrijven waar vaak alleen dialect of Nederlands wordt gesproken, kan dat wel een probleem zijn. Wij vragen aan onze medewerkers om tijdens pauzes of teammeetings Engels te spreken.” Raijmakers vindt het opmerkelijk dat het nog steeds niet vanzelfsprekend is om in het buurland te gaan werken. Vanuit beide kanten niet. “Gelukkig wordt er op het vlak van Euregionale samenwerking steeds meer gedaan. Tussen organisaties, gemeenten et cetera. Want er is nog veel onbenut potentieel op het gebied van personeelwerving.”

Werving en zakelijk contact
Ook het werven van personeel verloopt in Duitsland soms anders dan wij gewend zijn. Waar het in ons land steeds meer online verloopt, is bij onze oosterburen juist een traditioneel medium als de zondagskrant voor bepaalde functies nog steeds ideaal om een vacature te plaatsen, zo heeft Raijmakers geleerd. “Hier bestaat dat bijna niet meer. Ben je als bedrijf bewust dat ze werving over de grens anders aanpakken. Gaan we als Nederlands bedrijf naar een land als China dan denken we over veel details na. Hoe geef je een hand? Welke gebruiken zijn er? Doen we zaken in Duitsland, dan zijn we daar veel minder mee bezig omdat we buren zijn. Te vaak denkt men: het lijkt op elkaar.” Een ander voorbeeld dat Raijmakers aanhaalt komt voor bij sollicitatiegesprekken. Een Duitse manager let meer op kennis en kunde. De Nederlandse collega richt de focus op vaardigheden. “Verschillen zijn er zeker. Duitsers hebben vaak een meer technische zienswijze en zijn meer bezig met richtlijnen. Nederlanders zijn vaak meer pragmatisch ingesteld, gericht op het gevoel en eenvoudiger in het taalgebruik. Let op: er is geen goed of slecht. Het is gewoon anders.”

Nederlandse arbeidsmarkt is te beperkt
De medewerkers van Viking zijn gewend om met verschillende nationaliteiten te werken. Dat zorgt voor een prettige integratie van nieuwe medewerkers. Dat is weer van belang voor de aanwas van young professionals die afkomstig zijn van over de hele wereld. “Alleen de Nederlandse arbeidsmarkt is namelijk voor Viking onvoldoende. Wij moeten 360 graden kijken. En dat gaat verder dan alleen de Duitse markt; ook in andere landen. Viking kan niet zonder buitenlandse medewerkers. Daar profiteren wij echt van. Alleen kijken naar Nederlandse young professionals is voor ons te beperkt.” Wie internationaal wil werken en leren moet volgens Raijmakers goed kunnen luisteren, tijd nemen om zaken te willen begrijpen en op de stoel van een ander kunnen zitten. “Wij merken dat Nederlandse jongeren de Duitse taal vaak niet meer machtig zijn. Duits leren spreken, is geen verspilde moeite. Het geeft aan dat je geïnteresseerd bent in de ander en je leert door de taal veel van de cultuur.”

‘De HR-afdeling moet kennis hebben van o.a. Duitse belastingen, wetten, verzekeringen, cultuurverschillen’

Advies
Ter afsluiting heeft Raijmakers nog wel een advies voor collega-ondernemers die grensoverstijgend willen werken. Met een lach: “Toen ik net in Duitsland begon betrapte ik mij er zelf op dat ik heel vaak zei: ja maar bij ons in Nederland. Ik keek vanuit de eigen optiek en dacht dat deze beter was. Pas na een half jaar realiseerde ik mij dat het gewoon anders was. Vanaf dat moment begon ik neutraler tegen zaken aan te kijken. Het was een leertraject. Mijn advies luidt: probeer vooral te luisteren en begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn. En zoek contact met bedrijven die al ervaringen hebben opgedaan. Daar leer je van.”

vikingdirect.nl

Tekst: Rob Buchholz – Fotografie: Bram Becks

Translate »