Wie wil aan de slag met 1,8 miljoen euro?

Wie wil aan de slag met 1,8 miljoen euro?

Ondernemend Venlo beschikt over 1,8 miljoen euro om de bedrijventerreinen te verduurzamen. Een flinke bak met geld, bestemd voor investeringen op het gebied van energie- en warmte-uitwisseling en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Projectleider Jacko D’Agnolo zoekt bedrijven die samen met de stichting Duurzame Bedrijventerreinen in de vorm van projectsamenwerking kansen in beeld willen brengen om slimme oplossingen te realiseren.

‘Verduurzamen hoeft niet duur te zijn. Sterker nog, het levert waarde op en maakt uw bedrijf toekomstbestendig. Als we maar samenwerken en ideeën bundelen. En dat kunnen de leden van Ondernemend Venlo (OV), dat hebben we toch al vaak genoeg bewezen?’ Aan het enthousiasme van Jacko D’Agnolo zal het niet liggen. De projectleider Duurzame Bedrijventerreinen is op zoek naar enthousiaste ondernemers die kansen willen pakken.

Inzicht in kansen
De subsidie wordt verstrekt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en door de provincie Limburg. Met het volbrengen van de zogeheten data-röntgenfoto is nu het moment gekomen om stappen te zetten. ‘Na de toekenning van de subsidie vorig jaar zijn we begonnen met het maken van een data-röntgenfoto. Deze scan met bijbehorend rapport biedt inzicht in het energieverbruik van de bedrijventerreinen van OV en de belangrijkste onderliggende PC6-gebieden (de locatie van alle volledige postcodes) in relatie tot de ambitie in het Parijse Klimaatakkoord, de zogenoemde Paris Proof Ranking. Wat blijkt, Venlo heeft relatief meer Paris Proof-terreinen dan de rest van Nederland. Dat is geweldig, complimenten voor de ondernemers die dat nu al gerealiseerd hebben. We hebben dus een prima uitgangspositie om verder te gaan.’

De scan geeft een vrij compleet beeld. Zo toont hij de potentiële relaties tussen vraag en aanbod van CO2 en (rest)warmte in waardeketens en in ruimtelijke clusters, maar ook de aanwezigheid van groen-blauwe structuren en de waarde daarvan ter bestrijding van hittestress en de beperking van risico’s van schade. ‘We hebben nu een goed zicht op wat er speelt op de bedrijventerreinen ten aanzien van energieverbruik en klimaatimpact. Met de data-röntgenfoto kunnen bedrijven gerichter met elkaar in gesprek.’

Mobiliseren
Precies dat is wat D’Agnolo de komende tijd wil bewerkstelligen: dat meer ondernemers gaan samenwerken om collectief te verduurzamen. ‘We zijn momenteel in gesprek over het onderling uitwisselen van warmte en koude tussen Hauzer en Lambert en tussen Aviko en AMI. Dit zijn mooie initiatieven, maar we hebben er nog meer nodig en daar is ook budget voor. Het doel is om ondernemers te mobiliseren en samen te kijken waar kansen liggen.’

Het samenwerken om duurzame bedrijventerreinen te realiseren is geen ‘nice to have’, benadrukt hij. ‘Er zijn belangrijke redenen waarom we dit vandaag met z’n allen moeten oppakken. In breder perspectief natuurlijk om beter om te gaan met klimaatverandering en energietransitie. We zien allemaal de negatieve effecten van vervuiling, opwarming en CO2-uitstoot. Het is letterlijk van levensbelang dat iedereen hieraan zijn of haar steentje bijdraagt.’

Maar ook praktisch, om te voldoen aan wettelijke maatregelen. ‘Vanaf 2023 moet bijvoorbeeld ieder kantoor in Nederland groter dan honderd vierkante meter verplicht minimaal energielabel C hebben. Dat gaat niet vanzelf, het kost geld. We kunnen de pijn verzachten als we dit samen aanpakken. Verder hoort verduurzaming bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, steeds meer partners en consumenten willen keihard bewijs zien dat een bedrijf integer en met respect voor de omgeving handelt. En ten slotte kan verduurzaming direct het bedrijfsresultaat verbeteren. De subsidie is bedoeld om investeringen in duurzaamheid deels te dekken – de zogenaamde onrendabele top af te dekken – en de energierekening te verlagen.’

Hoe?
Zoals gezegd zijn maatregelen als zonnepanelen en isolatie belangrijk. Toch roept D’Agnolo ondernemers op een andere bril op te zetten en naar het groter geheel der dingen te kijken. ‘Hoe kunnen we vraag en aanbod van energie en warmte zo optimaal mogelijk afstemmen? Hoe komen we van het gas af? Hoe verlagen we de CO2-emissie? Heel simpel: door samen te werken om onze bedrijventerreinen te verduurzamen. Ik kan me levendig voorstellen dat ondernemers zoiets hebben van: waar moet ik beginnen? Maar het komt goed, want we doen het samen.’

Bij de aanpak gaat het niet om het organiseren van het aanbod, maar om het organiseren van de vraag, zeker ook gelet op de wettelijke maatregelen waar bedrijven tegenwoordig aan moeten voldoen. ‘Ondernemers hebben niets aan de zoveelste technische oplossing. Dat komt later. Wat dan wel? Een projectsamenwerking die de belangen van de deelnemers helder in beeld brengt en met slimme en pragmatische, collectieve oplossingen komt. Die helpt bij het realiseren en beheren van die oplossingen en de ondernemers hiermee ontzorgt. Bijvoorbeeld door het vormgeven van grootschalige programma’s rond de inkoop, financiering, installatie en het onderhoud van zonnepanelen op daken van bedrijventerreinen. En waarbij we ook uitzoeken wat de beste vorm is om dit collectief te organiseren. Daarnaast kan het op collectief niveau afkoppelen van hemelwater op (delen van) bedrijventerreinen op verschillende manieren een mooie bijdrage leveren aan klimaat-adaptatie.’

Meedoen
De ondernemers die er klaar voor zijn, die vooruitgang willen boeken, mogen zich melden. ‘We kennen en vertrouwen elkaar. We hebben toegang tot een grote pot met geld. Ik sta te trappelen om er samen met vooruitstrevende ondernemers werk van te maken.’ Bedrijven mogen contact opnemen met Jacko D’Agnolo van stichting Duurzame Bedrijventerreinen via het e-mailadres jacko@duurzamebedrijventerreinen.eu.

www.duurzamebedrijventerreinen.eu

De eerste inzichten van de data-röntgenfoto zijn bekend. Er is onder meer een uitsplitsing gemaakt op basis van de zogeheten Paris Proof (PP) Ranking. De PP-index staat voor het energieverbruik (aardgas en elektriciteit) gedeeld door de normen in het Klimaatakkoord van Parijs voor het betreffende bedrijventerrein.

  • Met een lager energiegebruik dan je op basis van vastgoedtype en gebruiksfuncties zou mogen verwachten kunnen 7 bedrijventerreinen als Paris Proof worden gekenmerkt.
  • 8 bedrijventerreinen dienen hun energiegebruik uiterlijk in 2050 volgens het Parijse Klimaatakkoord tot 2/3 terug te dringen.
  • 5 bedrijventerreinen moeten een stevigere inspanning verrichten om hun energiegebruik met meer dan 2/3 terug te dringen. Deze terreinen bevatten ‘heavy users’ uit de categorieën voedings- en genotmiddelenindustrie, lichte en zware metaalbedrijven, alsmede de bouwmaterialenindustrie.
Translate »