Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) is gevestigd op de Brightlands Campus in Venlo. Hier vindt onderzoek plaats naar verbeterprocessen in de logistieke supply chain. “Onderwijs, overheid en ondernemers zoeken samen naar duurzame, digitale oplossingen”, aldus UM-professor Bart Vos (scientific director BISCI). Op dinsdag 18 april spreekt de professor tijdens de bijeenkomst ‘Ken je buur’ over het belang van BISCI voor bedrijven in Noord-Limburg.

Het Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) is een wetenschappelijk onderbouwd, maar praktijkgericht kennisinstituut dat in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen innovatieve oplossingen ontwikkelt voor logistiek en supply chain management in de regio. In 2019 startte het instituut met vijf personen, inmiddels maken zo’n veertig professionals van de UM, TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en Fontys Venlo onderdeel uit van het vaste BISCI-team. Daarnaast doen jaarlijks nog eens tientallen studenten onderzoeksprojecten.

‘Als kennisinstelling hebben we een brugfunctie tussen de verschillende instanties’

Bart Vos heeft tijdens zijn twintigjarige carrière als NEVI-professor of Purchasing and Supply Chain Management bij Tilburg University de fijne kneepjes van het supply chain-vak geleerd. Sinds 2019 is hij eindverantwoordelijk voor de masteropleiding Global Supply Chain Management and Change bij de Universiteit Maastricht én zet hij zijn expertise op het gebied van logistiek en supply chain management in bij BISCI. “De supply chain is de schakel van vervoersopties die achter een bestelling zit”, legt Vos uit. “Het hoofddoel van BISCI is het verbeteren en verduurzamen van de supply chain in de regio door middel van digitale oplossingen. Hierbij hebben wij als kennisinstelling een brugfunctie waarbij we geen fysieke, maar spreekwoordelijke bruggen bouwen tussen onderwijs, overheid en ondernemers.”

Onderwijs ontmoet ondernemers

Ondernemers kunnen contact opnemen met BISCI voor een kleine hulpvraag tot een groot project. Hoewel het kantoor van BISCI op de Greenport Campus is gevestigd, verrichten de onderzoekers en studenten van BISCI hun onderzoek voornamelijk bij bedrijven in de regio. “Het bedrijfsleven is ons laboratorium”, zegt Vos. Vanuit UM en Fontys zijn studenten op zoek naar bedrijven in Noord-Limburg waar zij hun afstudeerscriptie kunnen uitvoeren. “De twee hoofdthema’s waar de studenten zich mee bezighouden zijn duurzaamheid en digitalisering. Onze studenten kunnen ondernemers helpen door het geven van aanbevelingen of door specifieke implementatieondersteuning te geven.” Deze samenwerking is volgens Vos voor zowel BISCI, de studenten als de ondernemers een ‘win-win-winsituatie’. “Zo passen studenten hun kennis in de praktijk toe en kan het bedrijf gebruikmaken van jong en slim talent. Daarmee heeft de ondernemer zicht op een potentiële werknemer, die het bedrijf goed leert kennen en na zijn afstudeerscriptie hier aan de slag kan. Een ideale situatie voor ondernemers, zeker met het oog op de huidige personeelskrapte.”

Duurzaamheidsoplossingen

BISCI richt zich op het verduurzamen van activiteiten binnen de supply chain met inzet van digitale hulpmiddelen, zoals het inzetten van drones voor ‘the last mile’. Vos: “Pakketten komen in containers vanuit bijvoorbeeld Azië via de lucht, de zee en/of het land bij een distributiecentrum in Nederland terecht. Vanuit hier moeten al die losse pakketjes naar de voordeuren van de consumenten worden gebracht. Het is een uitdaging om deze ‘last mile’ duurzaam uit te voeren omdat er veel transportbewegingen nodig zijn, die alle kanten van het land uitgaan. Het resultaat is dat vrachtwagens vaak maar voor de helft geladen zijn.” Daarom onderzoekt BISCI of drones een rol kunnen spelen in de ‘last mile’. “Het onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium en er zitten veel haken en ogen aan om dit plan in de buitenlucht te realiseren in verband met de huidige wetgeving. Daarom onderzoeken we ook of drones op andere plekken in de logistieke keten ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld als geautomatiseerde hulp bij het pick-en-packproces in een magazijn.”

Een ander thema waar BISCI zich op focust is verspilling, door het circulair maken van ketens. Vos: “Men denkt steeds meer na over oplossingen om tot hoogwaardig hergebruik van restmaterialen te komen. Bij BISCI focussen we ons op het terugdringen van verspilling en willen we voorkomen dat afval op afval-hopen terechtkomt of wordt verbrand. Deze tak is nog in ontwikkeling, maar de komende jaren gaan we steeds meer bedrijven, gemeentes en provincies ondersteunen bij de transitie van lineaire naar circulaire ketens.”

Toekomst

BISCI wordt momenteel financieel ondersteund door de Provincie Limburg, deze subsidie loopt tot eind 2024. “Het is ons doel om na deze periode op eigen benen te staan”, zegt Vos. “Daarom zoeken we bedrijven die met onze hulp innovatieve supply chain-oplossingen willen verkennen. Geïnteresseerden mogen altijd contact met ons opnemen.”

Vos heeft een persoonlijke ambitie, namelijk BISCI uit laten groeien tot een toonaangevend kenniscentrum. “Hierbij is mijn doel het realiseren van state-of-the-art-, slimme, en duurzame supply chain-innovatie. Dit doel is pas bereikt als bedrijven in heel Nederland, of zelfs daarbuiten, ons weten te vinden voor vraagstukken op dit gebied.”

www.bisci.nl