Bedrijven niet op industrieterrein Venlo

Lid worden maar niet op industrieterrein Venlo gevestigd?

Ondernemend Venlo heeft  de mogelijkheid voor een A-lidmaatschap voor in Venlo gevestigde bedrijven geïntroduceerd. Het betreft hier industriële of industrieel gefocuste bedrijven die niet gevestigd zijn op één van de bedrijventerreinen, maar welke gezien hun naam, activiteit en/of regionale importantie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de doelen en het imago van Ondernemend Venlo. Ondernemend Venlo zal niet het specifieke belang van deze A(ndere)-leden behartigen.

A-leden hebben het recht om de bijeenkomsten van de betreffende businesspark afdeling en van Ondernemend Venlo bij te wonen.

A-leden betalen hetzelfde bedrag als de BIZ-bijdrage en dat is voor 2019:  Euro 265,30

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een A-lidmaatschap, dan kunt u dat bij het secretariaat met een korte uitleg per e-mail aangeven.

In de bestuursvergadering zal worden besproken of wij u kunnen aanmelden als “ander” lid. Dan betaalt u hetzelfde bedrag als de BIZ-bijdrage en wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten en ontvangt u het magazine van Ondernemend Venlo. Verder wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke zaken voor ondernemers in Venlo.

Translate »