Bedrijven niet op industrieterrein Venlo

Lid worden maar niet op industrieterrein Venlo gevestigd?

Ondernemend Venlo heeft  de mogelijkheid voor een A-lidmaatschap voor in Venlo gevestigde bedrijven geïntroduceerd. Het betreft hier industriële of industrieel gefocuste bedrijven die niet gevestigd zijn op één van de BIZ-bedrijventerreinen, maar welke gezien hun naam, activiteit en/of regionale importantie een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de doelen en het imago van Ondernemend Venlo. Ondernemend Venlo zal niet het specifieke belang van deze A(ndere)-leden behartigen.

A-leden hebben het recht om de bijeenkomsten van de betreffende businesspark afdeling en van Ondernemend Venlo bij te wonen. Verder ontvangen zij 4 x per jaar het magazine van Ondernemend Venlo en worden zij op de hoogte gehouden van belangrijke zaken voor ondernemers in Venlo.

A-leden betalen hetzelfde bedrag als de BIZ-bijdrage en dat is voor 2021:  Euro 276,01.

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor een A-lidmaatschap, dan kunt u dat bij het secretariaat met een korte uitleg per e-mail aangeven.

In de bestuursvergadering zal worden besproken of wij u kunnen aanmelden als “ander” lid.

Translate »