Nieuwe leerstoel “Jeugd en Gezonde Voeding”

Nieuwe leerstoel “Jeugd en Gezonde Voeding”

Een aantal bedrijven en Universiteit Maastricht richten op Brightlands Campus Greenport Venlo een academische leerstoel ‘Jeugd en Gezonde Voeding’ op. De aan te stellen topwetenschapper gaat voor minstens vijf jaar onderzoek doen naar gezonde voeding in relatie tot jeugd en jongeren. Daarnaast is ook een onderwijs- en educatietaak aan de leerstoel gekoppeld.

De bedrijven financieren de kosten van de leerstoel voor in elk geval de komende vijf jaar. Het gaat om Scelta Mushrooms, ZON fruit & vegetables, BASF, Seacon Logistics en regionale Rabobanken. Kids University for Cooking participeert als field LAB met educatieve voedingsprogramma’s voor kinderen.

Binnenkort start in binnen- en buitenland de werving van de hoogleraar, die begin volgend jaar in Venlo aan de slag gaat op de vestiging van Universiteit Maastricht en op de Brightlands campus.

Op Brightlands Campus Greenport Venlo staat gezonde en veilige voeding centraal en zijn onder meer research- en onderzoeksbedrijven en onderwijs gevestigd. Op deze campus heeft Universiteit Maastricht enkele maanden geleden nieuwe laboratoria geopend en wordt onderzoek gedaan naar alle facetten van voeding.

Nieuwe mogelijkheden
Aanjager van de leerstoel is Jan Klerken van Scelta Mushrooms: “Er is nog weinig bekend over effecten van onder andere voeding en hoe die voeding kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Door alleen wetenschap en educatie samen te brengen om kennis te ontwikkelen en die over te brengen, kom je er niet. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de jeugd daadwerkelijk gezonder gaat eten. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor alle partijen. Ook voor het bedrijfsleven. Daarom hebben de bedrijven samen de schouders onder deze leerstoel gezet.”

Directeur Saskia Goetgeluk van Brightlands Campus Greenport Venlo is eveneens blij met de leerstoel: “Voor een campus die veilige en gezonde voeding centraal stelt, biedt deze leerstoel voor bedrijven en kennisinstellingen veel aanknopingspunten om bij aan te haken. Door als bedrijven met wetenschap samen te werken, ontstaat unieke kennis die van grote waarde is, ook maatschappelijk. Daarnaast is wat hier gebeurt ook in economisch opzicht belangrijk. Deze leerstoel is een magneet, die deze agro-foodregio nog aantrekkelijker zal maken.”
Aalt Bast, hoofd van University College Venlo en hoogleraar Toxicologie, ziet in de leerstoel een nieuwe stap: “Deze leerstoel slaat de brug tussen onderzoek en een grote, belangrijke doelgroep: jeugd. Dat moet eraan bijdragen dat toekomstige generaties al vroeg in hun leven bewust andere voedselkeuzes maken, omdat die gezonder zijn.”

Joost van den Akker, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg: “Ik vind het geweldig dat in Venlo een leerstoel Jeugd en Gezonde Voeding komt. Gezonde voeding is een vraagstuk dat de komende jaren steeds belangrijker wordt. Zeker als het gaat om eetgedrag van onze jeugd is dit vraagstuk essentieel. Bij Brightlands in Venlo worden deze vragen voor een groot deel beantwoord. De komst van de leerstoel geeft hierbij een extra dimensie.”

Universiteit Maastricht in Venlo
De nieuwe leerstoel wordt ingebed binnen het University College Venlo (UCV) en verricht nieuw en inspirerend onderwijs en onderzoek dat ook studenten de mogelijkheid biedt van dichtbij te ervaren hoe universitair onderwijs en toegepast wetenschappelijk onderzoek elkaar versterken. De interactie tussen het regionale bedrijfsleven en de Universiteit Maastricht zorgt ook voor een verdere verankering van de positie van het UCV te Venlo.

Brightlands
Op Brightlands Campus Greenport Venlo werken ondernemers, wetenschappers en studenten samen op het gebied van onderzoek naar gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circular. Aan deze campus zijn inmiddels zo’n 45 bedrijven en verder wetenschappers en studenten van kennisinstituten als Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen en HAS verbonden.

Brightlands Campus Greenport Venlo maakt deel uit van Brightlands, een open innovatie community die bestaat uit vier campussen. Hier wordt gewerkt aan de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Provincie Limburg en Maastricht University zijn samen met toonaangevende bedrijven de initiatiefnemers van Brightlands.

Translate »