Nieuwe nominatieprocedure Lodewijk van der Grinten Prijs

Nieuwe nominatieprocedure Lodewijk van der Grinten Prijs

Het bestuur van de Stichting Lodewijk van der Grinten Prijs heeft besloten om de nominatieprocedure van kandidaten te wijzigen. Niet alleen de nominatiecommissie kan voortaan ondernemers uitkiezen, maar kandidaten kunnen voortaan ook aangemeld worden via een publiekscampagne. De Lodewijk van der Grinten Prijs is een prijs voor ondernemers die werkzaam én maatschappelijk actief zijn in de gemeente Venlo. Deze prijs wordt sinds 2010 uitgereikt aan de beste ondernemer van Venlo. Het thema van dit jaar is ‘Personeel & Ontwikkeling’ en de uitreiking vindt plaats op dinsdag 12 december.

Een ondernemer dient aan een aantal criteria te voldoen om te worden genomineerd. Zo dient de kandidaat een inspirerend voorbeeld te zijn voor andere ondernemers en levert hij/zij een positieve bijdrage aan de Groot Venlose samenleving.

Thema
Om te zorgen voor een eerlijke strijd is er een aantal criteria geformuleerd waarop de voorgedragen ondernemers zullen worden beoordeeld. Een belangrijk onderdeel hierbij is het thema van dit jaar: Personeel & Ontwikkeling. Een actueel en toepasselijk thema in deze tijd waar er veel is veranderd op de arbeidsmarkt. Wie zich als aantrekkelijke werkgever van zijn concurrenten weet te onderscheiden, heeft een voorsprong die het verschil kan maken in de huidige krappe arbeidsmarkt. De kandidaten voor de Lodewijk van der Grinten Prijs 2023 zullen de vraag krijgen hoe zij zich profileren en hoe zij het verschil maken om trouwe, tevreden en betrokken medewerkers te vinden én te behouden.

Andere criteria
Naast bovengenoemd thema is er nog een aantal criteria waar een kandidaat aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Lodewijk van der Grinten Prijs:
 De kandidaat is een ondernemer.
 De ondernemer bestaat in beginsel uit één persoon. Uitzonderingen (meer dan één ondernemer) worden besproken in de nominatie commissie en voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring.
 De ondernemer heeft een bedrijf in de gemeente Venlo.
 De ondernemer heeft een positieve impact op de gemeente Venlo en is zichtbaar actief in de gemeente Venlo.
 De ondernemer past in het vastgestelde thema van het jaar van nominatie.
 Uitgesloten van voordracht zijn directies en managers van organisaties, instellingen of instituties.

Ondernemer voordragen
Vanaf 2023 kan iedereen dus een ondernemer uit zijn of haar omgeving kandideren voor deze prestigieuze prijs, mits aan bovenstaande criteria wordt voldaan.
Via de website van de Lodewijk van der Grinten Prijs (www.lvdgprijs.nl) kunnen kandidaten aangemeld worden. Bij de aanmelding zal gevraagd worden naar relevante achtergrondinformatie over de kandidaat en een motivatie (minimaal 100 woorden) waarom deze kandidaat zou moeten winnen op basis van de selectiecriteria.

Uitreiking
De Nominatiecommissie zal uit alle inzendingen de drie kandidaten kiezen die gaan strijden om de Lodewijk van der Grinten Prijs 2023. Een vakjury zal aan de hand van een pitch, een rapport en een bedrijfsbezoek uiteindelijk bepalen wie de winnaar wordt. Deze ondernemer krijgt op dinsdag 12 december in De Maaspoort in Venlo de prijs uitgereikt.

Talent Award
Sinds 2021 wordt naast de ondernemersprijs ook jaarlijks de Talent Award uitgereikt. Een prijs voor een jonge professional onder de 35 jaar, werkzaam én op een positieve manier maatschappelijk actief in de gemeente Venlo. Kandidaten die hiervoor in aanmerking komen zijn een inspirerend voorbeeld voor andere jonge professionals, zijn innovatief en daadkrachtig in hun vakgebied én durven het aan om voor een volle zaal op het podium te pitchen. Kandidaten voor de Talent Award kunnen ook door anderen worden voorgedragen via een formulier op de website. De uitreiking van deze Award vindt plaats op dezelfde feestelijke avond in de Maaspoort.

https://www.lvdgprijs.nl/

 

Translate »