Nieuwe verkeersborden voor oplaadpunten groene auto’s

Nieuwe verkeersborden voor oplaadpunten groene auto’s

VENLO – (Waterstof-)elektrische voertuigen worden steeds meer onderdeel van het mobiliteitssysteem. In 2019 was een elektrische auto het meest verkochte model en ook op het gebied van waterstofmobiliteit gaan de ontwikkelingen snel. Voor de gebruikers van deze voertuigen is het van groot belang dat duidelijk is waar zij terecht kunnen voor het laden en tanken van hun voertuig.

In Europees verband wordt een blauwe schaduw toegepast voor alternatieve brandstoffen, waaronder elektrische laadplaatsen. Duitsland en België hebben dit beide reeds geïmplementeerd. Deze bleken niet voor iedereen duidelijk.

Bewegwijzering
De werkgroep van het CROW Platform Bewegwijzering heeft op basis van onderzoek geadviseerd om bij brandstofverkooppunten waar ook één of meerdere elektrische laadpunten en/of waterstof-vulpunten beschikbaar zijn, in plaats van het huidige pictogram een nieuw ontwikkeld pictogram te tonen. De nieuwe pictogrammen (zie afbeelding) bevatten naast een pompstation-symbool en een blauwe schaduw, ook specifieke iconen welke de verkrijgbare alternatieve brandstof specificeren.

Figuur 1: pictogram voor aanduiding elektrisch laadpunt
Figuur 2: pictogram voor aanduiding waterstof laadpunt
Figuur 2: pictogram voor aanduiding elektrisch en waterstof laadpunt

De uitrol van de bebording zal zo spoedig mogelijk worden gestart volgens mevrouw Van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Translate »