Noorderpoort Duurzaam project voor profielwerkstuk

Noorderpoort Duurzaam project voor profielwerkstuk

Ondernemend Venlo heeft haar project Noorderpoort Duurzaam aangemeld als onderwerp voor een profielwerkstuk. Valuascollege en Brightlands Campus Green Venlo heeft een oproep gedaan aan bedrijven voor 100 onderwerpen.

Noorderpoort Duurzaam
Ondernemend Venlo werkt actief aan de verduurzaming van haar bedrijventerreinen. Vanuit de Commissie Innovatie & Duurzaamheid is in september 2018 een werkgroep opgestart, genaamd Noorderpoort Duurzaam. Deze werkgroep bestaat op dit moment uit bestuursleden en commissievoorzitters van Ondernemend Venlo, aangesloten bedrijven, LWV, Rabobank, gemeente Venlo en kennisinstellingen.

Binnen de werkgroep is door de bedrijven expertise gedeeld op het gebied van verduurzaming. De problematiek is verkend en concrete vragen van ondernemers zijn onder de loep genomen. Vanuit de werkgroep wordt een integrale aanpak voorgesteld. Op het niveau van bedrijventerreinen gaat het niet alleen over energie maar ook over de gevolgen van klimaatverandering (heftige regenbuien, droogte, hittestress) en leveren duurzame en gezonde gebouwen veel voordelen op voor werknemers en ondernemers.

Oproep profielwerkstukken
Gamen, instagrammen, de nieuwste iPhone of filmpjes op YouTube. Hier lopen de meeste 16- en 17-jarigen wel warm voor. Maar hoe laat je deze jongeren kennismaken met de bedrijven en banen in de regio Limburg? Het Valuascollege en Brightlands Campus Greenport Venlo hebben het antwoord: via profielwerkstukken! Ze willen 100 onderwerpen voor profielwerkstukken ‘ophalen’ bij bedrijven uit de regio waar leerlingen hun tanden in kunnen zetten.

Met deze samenwerking wil Brightlands Campus Greenport Venlo de middelbare scholieren laten kennismaken met Limburgse bedrijven en de goede carrièreperspectieven de regio.

Uit de schoolbank
Het profielwerkstuk is een onderdeel van het schoolprogramma om de overstap van de middelbare school naar het hoger onderwijs te verkleinen. Een leerling voert zelfstandig of in een groepje een klein onderzoek uit en wordt getoetst op vaardigheden zoals het opzetten van een onderzoek, experimenteren, analyseren, beschrijven en presenteren.

Translate »