Ondernemend Venlo boekt groot succes met gladheidsbestrijding

Ondernemend Venlo boekt groot succes met gladheidsbestrijding

De aanhouder wint. Ondernemend Venlo ijverde jarenlang voor gladheidsbestrijding op de bedrijventerreinen. Een deel van de wegen valt namelijk buiten de gemeentelijke strooiroutes. Daardoor ontstonden gevaarlijke situaties voor de vele duizenden medewerkers van bedrijven. Het Venlose college van B&W komt na intensief overleg nu tegemoet aan de wens van de ondernemers om deze winter zelf de gladheidsbestrijding uit te laten voeren.

Tekst: Wesley Hegge

De medewerkers van de bedrijven op de negentien bedrijven-terreinen hoeven dankzij het succes van Ondernemend Venlo (O.V.) deze winter niet meer te vrezen voor valpartijen en andere ongelukken als gevolg van besneeuwde wegen.

Alle wegen strooien
“We zijn erg blij met deze mooie stap. Als aanvulling op de bestaande gladheidsbestrijding op onze bedrijven-terreinen die de gemeente uitvoert, gaan we op de overige 23 kilometer aan wegen zout strooien”, zegt Joris Tenhagen, commissievoorzitter Infrastructuur en Logistiek van Ondernemend Venlo.

Tijdens periodiek overleg tussen O.V. en de gemeente was gladheidsbestrijding steeds een punt van discussie. De gemeente heeft een plan waarin is vastgelegd dat er uit-sluitend gestrooid wordt op de hoofdontsluitingswegen van de bedrijventerreinen. Dat was voor O.V. onvoldoende, omdat er regelmatig ongelukken plaatsvonden op de kleinere wegen, waar dus geen maatregelen getroffen werden.

De gemeente deed vorig jaar een voorstel voor een oplossing. Tenhagen: “Daar konden wij niet mee akkoord gaan, omdat er lange contracttermijnen aan gekoppeld waren. De ondernemers stemmen volgend jaar over een verlenging van de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) met een periode van vijf jaar. Dus we kunnen op dit moment geen langdurig contact aangaan.” Uiteindelijk heeft O.V. de gemeente gevraagd of de vereniging zelf de gladheidsbestrijding mag laten uitvoeren. “We betalen de kosten voor de bestrijding uit de opbrengst van de BIZ-gelden. Dat is een bijdrage van alle ondernemers op de bedrijventerreinen waarmee we collectieve investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving doen. Dit is hier een prachtig voorbeeld van. We hopen dat alle ondernemers volgend jaar een stem uitbrengen zodat we op de langere termijn kunnen blijven strooien.”

Veilig naar het werk
Het Venlose college van B&W geeft O.V. toestemming om zelf de opdracht te verlenen voor de gladheidsbestrijding op de kleinere wegen, die eigendom zijn van de gemeente. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Het strooien moet gebeuren volgens het beleid van de gemeente Venlo. Dat betekent dat er nat zout wordt gestrooid en dat de hoeveelheid zout per vierkante meter overeenkomt met die op de plekken waar de gemeente strooit. Hoveniersbedrijf Van den Broek gaat de werkzaamheden in opdracht van O.V. uitvoeren.

Het succes is te danken aan de commissie Infrastructuur en Logistiek, met speciale dank aan Piet den Mulder en Egbert Zuilhof voor hun inzet in het verleden. “Het is een triomf dat we een probleem met enorm veel potentiële vervolgschade hebben aangepakt”, zegt Den Mulder. “Als er gladheid was in het verleden, zette je je als ondernemer schrap. Want het kwam regelmatig voor dat fietsers uitgleden met alle gevolgen van dien. In de eerste plaats is het gevaarlijk voor de medewerkers, maar ook de ondernemers hebben te maken met de financiële gevolgen als een medewerker daardoor uitvalt.”

Den Mulder is blij dat O.V. de mogelijkheid krijgt het probleem voor de ondernemers op te lossen. “Je ziet hier de kracht van de vereniging. De gemeente is verantwoordelijk voor de wegen. We hebben gezegd: we willen die verantwoordelijk overnemen. Door de schaalgrootte van O.V. zijn we daartoe ook in staat. Door middel van de BIZ-gelden kunnen we extra maatregelen nemen als de ondernemers dat nodig vinden.”

Translate »