Ondernemend Venlo verlengt de grootste BIZ van Nederland

Ondernemend Venlo verlengt de grootste BIZ van Nederland

Ondernemend Venlo heeft, na een campagne van 2 maanden deur aan deur stemmen opgehaald te hebben, de grootste Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van Nederland met weer 5 jaar verlengd. Deze BIZ is voor 20 bedrijventerreinen met zo’n 1.285 bedrijven met 40.000 werknemers op 20 bedrijventerreinen. De BIZ van Ondernemend Venlo is zowel in opbrengst als in aantal deelnemers de grootste van Nederland.

Met een BIZ dragen alle ondernemers bij aan de kosten die gepaard gaan voor het noodzakelijk verbeteren van de bedrijventerreinen. Voorwaarde is wel dat een ruime meerderheid van degenen die bijdragen, ermee instemt. De Wet op de Bedrijfinvesteringszone schrijft voor dat elke vijf jaar het draagvlak opnieuw bij de ondernemers gepeild moet worden. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen. Ondernemend Venlo gaat, in samenwerking met de gemeente Venlo, met dit budget aan de slag om ook de komende  vijf jaar het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen verder te optimaliseren.

Campagne
Met een heus campagne team onder leiding van Marivonne van Kralingen, ondersteund door bestuursleden, ambassadeurs en lokale bestuurders van de Gemeente Venlo, zijn ruim voldoende JA stemmen opgehaald. 61% van de stemgerechtigden heeft gestemd waarvan 89% JA heeft gestemd. Elke vijf jaar moet het draagvlak voor de BIZ worden gemeten, om het vijf jaar voort te kunnen zetten. Dat betekent dat minstens 50 procent van de bedrijven zijn stem moet uitbrengen. Van de uitgebrachte stemmen moet 75 procent vóór zijn. Hans Hendrikx, secretaris van Ondernemend Venlo: “Enorm trots dat een zo ruime meerderheid ons het vertrouwen heeft gegeven en JA heeft gestemd voor het verlengen van de BIZ. We kunnen hierdoor de belangenbehartiging en parkmanagement continueren om zo voor alle bedrijven op de 20 bedrijventerreinen de meest optimale economische omstandigheden te scheppen om succesvol te ondernemen. Ik ben ook trots op het campagne team dat zich 6 weken lang het vuur uit de sloffen heeft gelopen om alle bedrijven af te lopen om de toegevoegde waarde van Ondernemend Venlo toe te lichten”.

Samenwerking
Wethouder Erwin Boom, Economische Zaken: “Dankzij een intensieve samenwerking met Ondernemend Venlo en alle ondernemers kunnen we terugblikken op tien succesvolle BIZ-jaren. Facilitaire zaken als camerabewaking, gladheidsbestrijding, groenonderhoud en vermindering van het zwerfafval zijn centraal geregeld. Er zijn infrastructurele verbeteringen uitgevoerd voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. De capaciteit voor vrachtwagen parkeren is structureel uitgebreid en er wordt meer gehandhaafd. Daarnaast lopen er vele lobbytrajecten zoals die voor een betere aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt. Al met al voldoende redenen om door te gaan met de BIZ”.

Ambitieuze plannen
Peter Thissen, voorzitter Ondernemend Venlo: “Mede dankzij het Economisch Uitvoeringsprogramma, dat samen met de Gemeente Venlo is opgesteld, heeft Ondernemend Venlo voor de komende vijf jaar ambitieuze plannen kunnen maken. De focus van de plannen 2021-2025 liggen bij projecten op het gebied van infrastructuur, arbeidsmarkt & kennisontwikkeling, duurzaamheid & innovatie en veiligheid. Zo is een belangrijk speerpunt voor de toekomst de verduurzaming van de bedrijventerreinen. Inmiddels is er een subsidie voor een pilotproject van € 1,8 miljoen verkregen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en van de Provincie Limburg. Natuurlijk is het verlengen van de BIZ een cruciale randvoorwaarde om de plannen te kunnen verwezenlijken”.

Translate »